Annonce
Trafik

25 offentlige parkeringspladser forsvinder måske til fordel for privat parkering

Hvidkildevej er indrettet med gadeparkering og enkelte vejtræer. Rækkehusbebyggelsen Hvidkildehusene ligger på den sydlige side af vejen. Foto: Københavns Kommune
Hvidkildehusene ønsker at etablere privat parkering. Da rækkehusene har en høj bevaringsværdig, kræver det et tillæg til lokalplanen for at realisere parkeringspladserne. Et tillæg der nu er godkendt og sendt i høring.

Hvis det går efter planen, så får beboerne i de bevaringsværdige rækkehuse på Hvidkildevej,  snart alle mulighed for at parkere deres bil på deres egen grund. Det står der i et forslag til lokalplanen. Der er nemlig planer om at etablere private parkeringspladser Hvis alt går efter planen, så forsvinder der snart op til 25 parkeringspladser hvis der bliver etablerer private parkeringsladser i forhaverne og tilhørende overkørsler til rækkehusene, hvilket betyder, at op til 25 offentlige parkeringspladser forsvinder på Hvidkildevej.

Bevaringsværdige rækkehuse

Hvidkildehusene er rækkehuse fra 1928 med højbevaringsværdig, og derfor kræver det et tillæg til lokalplanen for at etablere parkeringsladserne. Der er i dag parkering på egen grund til 20 ud af bebyggelsens i alt 44 rækkehuse. Disse blev dog etableret inden den gældende lokalplan blev bekendtgjort i 1999. Og nu ønsker de resterende rækkehuse altså også at have privat parkering.

Hvidkildehusene

Hvidkildehusene er opført med inspiration i arkitekturstilen Bedre Byggeskik, der blandt andet er kendetegnet ved, at hus og udearealer er tænkt sammen som en helhed. De grønne forhaver er et særkende for Hvidkildehusene og spiller sammen med forhaverne til kulturmiljøet Genforeningspladsen på den modsatte side af Hvidkildevej. Fra Hvidkildevej 39 til Hvidkildevej 67 er forhaverne hævet op til cirka en meter fra gadeniveau, og det vil derfor være nødvendigt at terrænregulere ved etablering af parkeringsareal.

På grund af bevaringsværdigheden ser Vanløse Lokaludvalg positivt på projektet, hvis man bevarer det grønne præg i haverne. Dog så er Københavns Museum ikke for, da der er, ifølge Københavns Museum, er tale om en påvirkning af miljøet og den byarkitektoniske værdi.

For at bevare rækkehusenes bevaringsværdier er det i forslaget bestemt, hvor parkeringsarealerne skal placeres, og hvordan de skal indrettes.

Hvis parkeringspladserne ser dagen lys, vil der ske en reduktion af friarealet på den enkelte matrikel, der i dag primært er anlagt som haver, hvilket ifølge forvaltningen kan reducere forhavernes grønne præg med op til cirka en tredjedel.

Annonce

Offentlig høring frem til 17 januar

For at bevare rækkehusenes bevaringsværdier er det derfor i forslaget bestemt, hvor parkeringsarealerne skal placeres, og hvordan de skal indrettes.

Blandt andet skal de eksisterende adgangsstier og trapper mellem gade og hoveddør bevares for at sikre rækkehusenes ensartedhed, står der i forslaget.

Der hvor det er muligt, fastholdes det eksisterende princip om, at parkeringsarealer ved enderækkehusene skal placeres mod sidevejene i stedet for ud mod Hvidkildevej, hvilket ikke er i overensstemmelse med grundejerforeningens ønsker om større fleksibilitet i indretningen af parkeringsarealet.

Læs også: Signe er imod etablering af private parkeringspladser: Det er usolidarisk

Forslaget til lokalplansændringen er sendt i offentlig høring frem til og med 17. januar.

Grundejerforeningen Hvidkildehusenes Ejerlav vil først udtale sig til citat efter høringsfristen.

Hvornår skal man partshøres?

Når en kommune behandler en ansøgning om byggetilladelse, kan der være pligt til at partshøre naboen efter forvaltningsloven, hvis byggeriet vil udsætte naboen for konkrete, væsentlige gener.

Pligten til at partshøre naboen gælder uafhængigt af, om byggeriet kræver en dispensation, og om der efter reglerne i bygge- og planlovgivningen skal foretages naboorientering eller ej.

Praksis viser, at samspillet mellem bygge- og planlovgivningen og forvaltningslovens regler ofte bliver misforstået.

Når pligten til at partshøre naboen overses, risikerer kommunen at træffe afgørelse på et forkert eller utilstrækkeligt grundlag – og i sidste ende, at afgørelsen (byggetilladelsen) er ugyldig.

Du kan skrive et høringssvar på: https://blivhoert.kk.dk/hoering/hvidkildevej-tillaeg-1-lokalplanforslag

I skrivende stund er der 30 høringssvar, der er negativt stemt overfor de eventuelt nye parkeringspladser og tre positive.

Annonce
sygeplejerske

For 20 år siden forlod Ulla jobbet som sygeplejerske: Nu får presset på hospitalerne hende til at vende tilbage

Det sker

Prøv kræfter med klatring: Beta Boulders inviterer indenfor

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
vanvidskørsel

24-årig kørte Emilie ihjel: Kendt skyldig i uagtsomt manddrab

Corona

Trods stigende smitte blandt pædagoger: Jeg er ikke bekymret for børnenes udvikling, siger institutionsleder

København

Corona i de københavnske daginstitutioner: Psykolog frygter for børnene på lang sigt

112

Har stadig ikke lært lektien: Lovbrud kostede 25.000 kroner

Fanget i politisk slagsmål om udenlandsk arbejdskraft: - Det er fuldstændig uforståeligt og uacceptabelt

112

Politiet anholder fire drenge for knivstikkeri i Valby

Coronasmitte

Stejl smittekurve rammer daginstitutioner: - Der bliver trukket hårde veksler på vores raske personale

Trafik

Vil have bedre sammenhæng med sti-system: Drop ensretning for cykler

Det gode arbejdsliv

Merveille kæmpede i flere år: Kendte ikke til usynligt handicap

3F-formand stopper efter afsløringer om dobbeltliv: Her er det, du skal vide om sagen

Butiksnyt

Efter knap 30 år: De frække damer har forladt Gammel Kongevej

Kræft

Mille faldt om på badeværelset: Vi gik alle rundt og lod som om, alting var okay

Trafik

Ingen kan nå over det lyskryds: Jeg så så sent som i morges en mor, der tog sit barn op og løb med det i armen

Annonce