Annoncørbetalt indhold

Alt du skal vide, inden du køber en byggegrund

PR-foto credit

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Drømmer du om at bygge dit eget hus? Så er det en god idé at starte med at kigge efter en byggegrund. Før du køber en byggegrund, er der en del ting, som du skal overveje. En god boligadvokat i Hillerød kan hjælpe dig, hvis du er lidt på udebane, og har brug for gode råd og vejledning, før du køber en byggegrund.


Annonce

Det skal du være opmærksom på

Før du køber en byggegrund, er der nogle ting, du skal være opmærksom på. Der er nemlig nogle love og regler, som kan være afgørende for hvilke huse, der må bygges på diverse grunde. Der kan eksempelvis være vedtaget en lokalplan for området eller være tinglyst servitutter på grunden. Dine muligheder kan også være begrænset på grund af fredning, ligesom der er regler for, hvor tæt på skellet der må bygges og hvor stor en del af grunden, der må bygges på. Alle disse regler skal du som udgangspunkt overholde. Derfor bør du på forhånd få undersøgt dine muligheder af en advokat.


Lokalplaner er planer, som kommunen har vedtaget for området. Heri kan det blandt være bestemt, hvad der må bygges i området, og hvad bygningerne må bruges til. Lokalplanen kan også bestemme, hvordan udearealerne skal se ud. Derfor er det vigtigt at have tjekket op på lokalplanen, før man begynder at drømme om et bestemt hus på en bestemt grund, for det er ikke alt, der nødvendigvis kan lade sig gøre. Servitutterne er særlige bestemmelser, som kan være tinglyst på grunden. Det kan eksempelvis være, at der er regler for for højt du må bygge, eller at naboerne skal have lov til at færdes på grunden. Fredningsloven sørger for at bevare Danmarks gamle bygninger. Hvis der står en fredet bygning, på den grund du køber, skal du bevare og vedligeholde den.


Hvilke byggegrunde findes der?

Når du køber en byggegrund, skal du være sikker på, hvilken slags byggegrund det er. I store træk findes der to typer af byggegrunde. Grunden kan enten være byggemodnet eller ikke byggemodnet. Når en grund er byggemodnet, betyder det, at man kan bygge på grunden med det samme. Alle installationer, forsyninger, afløb og kloakker er anlagt på grunden. En landmåler har målt grunden op, og grunden har fået sit eget matrikelnummer.

Det kræver lidt mere arbejde, hvis grunden endnu ikke er byggemodnet. Det vil højst sandsynligt kræve en ændring i kommunens lokalplan, før jorden kan laves til byggejord. Inden købet af jorden bør du undersøge mulighederne for byggemodning. Når du skal byggemodne jorden, kræver det jordregulering, kloakker, vejanlæg, belysning og forsyninger kommer på plads. Din advokat kan hjælpe dig med at undersøge mulighederne og koordinere processen, så det hele forløber så gnidningsfrit som muligt.


Efter køb af byggegrund

Når du har købt grunden, skal du sørge for at få tinglyst ejerskabet af grunden, så det officielt registreres, at du er den nye ejer. Derefter skal du gøre op med dig selv, hvordan huset skal opføres. Du kan vælge at kontakte en totalentreprenør, som kan stå for hele byggeprojektet. På den måde er det entreprenøren, som både projektere og bygger huset. Andre vælger at inddrage en arkitekt eller en ingeniør til at tegne huset, hvorefter de så kontakter forskellige entreprenører, som kan opføre huset. På den måde får du selv mere indflydelse på byggeprocessen. Til gengæld kræver det også en større indsats af dig, da du så selv skal stå for flere ting. Uanset hvilken model du vælger, bør du have en advokat med som rådgiver undervejs. Din advokat kan hjælpe dig med at gennemgå og udfærdige alle kontrakterne, så du stilles bedst muligt. Din advokat kan også hjælpe dig med at håndtere de udfordringer omkring forsinkelser, fejl og mangler, der erfaringsmæssigt meget ofte opstår undervejs.

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.