Annonce
Samfund

Bedsteforældre chokerede: Frederiksberg Kommune har begået en række fejl og lovbrud i sag om 12-årig pige

Kristine og Svend Ulnits har nu haft deres barnebarn fra Thailand, Mary, boende hos dem på Frederiksberg i fem år. Deres forløb med Frederiksberg Kommunes familieafdeling har været et langt mareridt. - Nu har vi snart bare brug for at få ro og ikke skulle bekymre os om mere, siger Kristine.  Foto: Kasper Løjtved/Byrd
I 2016 hentede Svend og Kristine Ulnits deres dengang syv år gamle barnebarn i Thailand og tog hende med hjem til Frederiksberg. Her blev den traumatiserede pige kastet ind i et system, som har svigtet både hende og hendes bedsteforældre.

For fem år siden flyttede den dengang syvårige Mary fra Thailand ind hos sine bedsteforældre Svend og Kristine Ulnits på Sveasvej på Frederiksberg. Her skulle hun starte et nyt og bedre liv. Et liv i tryghed i modsætning til en uvis skæbne i Thailand.

Men den nye start på Frederiksberg har været alt andet end let. Siden 2016 har Svend og Kristine haft en række møder med familieafdelingen, hvor de har klaget over ikke at blive informeret og vejledt ordentligt. Hver gang har de følt sig talt ned til og har flere gange fået at vide, at de 'bare kunne have spurgt'.

- Men hvordan kan man det, når man ikke kender juraen? Man skal jo nærmest være sin egen advokat i sådan en sag, og det kan man da ikke forvente af borgere. Vi har hele tiden haft et ønske om at blive gjort opmærksom på reglerne på området, så vi kunne gøre det rigtige, siger Kristine.

Annonce

Og nu viser det sig, at Frederiksberg Kommunes familieafdeling har begået fejl og lovbrud i sagen om Mary.

Et nyt liv i Danmark

Kristine og Svend Ulnits havde aldrig troet, at de skulle opfostre et barn mere. Og da slet ikke i 2016, hvor de havde lagt arbejdslivet bag sig, solgt huset i Søborg og var flyttet ind i en langt mindre lejlighed lige ud til Søerne.

Men skæbnen skulle vise sig at have andre planer. Deres søn, som på tragisk vis mistede livet i en motorcykelulykke i Thailand i 2010, efterlod sig en kæreste og en endnu ufødt datter, Mary.

Marys mor i Thailand blev efterhånden mere og mere syg, og hun talte flere gange om, at hun ønskede, at Mary skulle flytte til sine bedsteforældre i Danmark, som hvert år havde besøgt Mary i anledning af hendes fødselsdag.

Det var ikke sikkert for Mary at blive i Thailand, så til sidst var tiden knap, og Kristine og Svend Ulnits rejste til Thailand for at hente Mary, som måneden forinden var blevet dansk statsborger.

Annonce

Ingen hjælp ved ankomst

Bedsteforældrene vendte hjem til Frederiksberg med deres barnebarn. En lille pige, som var underernæret, havde tuberkulose, tænder der var så skadede, at de måtte hives ud, og frygtelige oplevelser i bagagen efter at have boet hos sin mor, som havde levet et hårdt liv.

Inden Svend og Kristine fløj til Thailand for at hente Mary, havde de undersøgt, hvordan de skulle forholde sig, når de stod med Mary i Danmark. De fik at vide af kommunen, at de bare skulle komme op med Mary i Borgerservice, når de var ankommet til Danmark.

Så samme dag, som de var ankommet til Danmark med Mary, tog de op på Borgerservice, hvor hun fik et midlertidigt personnummer. Men derudover var der ingen hjælp at få. Svend og Kristine måtte selv finde ud af, at Frederiksberg Kommune havde en familieafdeling, ligesom de selv måtte tage kontakt til en sagsbehandler, som efter flere samtaler bevilgede lidt over 5000 kroner om måneden. Såkaldte kost- og logipenge, som sagsbehandleren oplyste, at de godt nok ikke var berettiget til.

Svend og Kristine Ulnits liv blev vendt på hovedet, da de i 2016 måtte tage til Thailand og få deres barnebarn ud af landet. Tilbage på Frederiksberg ventede et nyt liv for deres dengang syvårige barnebarn, men på grund af stor forvirring og fejl fra kommunens side har det ikke været en let start for den lille familie.  Foto: Kasper Løjtved/Byrd

- Men vi havde pludselig mange udgifter, for vi var jo nødt til at lave store ændringer i lejligheden, og vi havde hverken tøj, møbler eller skolesager til hende. Samtidig var vi nødt til at sende Mary på privatskole, da Frederiksberg Kommune havde lukket for modtagerklasserne, siger Kristine og tilføjer, at de desuden var nødt til at underskrive et dokument, hvor Marys mor gjorde krav på 2000 kroner hver måned, Mary opholdt sig i Danmark. Uden at betale de penge kunne moren kræve at få Mary udleveret til Thailand igen.

Annonce

Fejlene står i kø

I 2019 døde Marys mor, og kommunen oplyste Kristine og Svend, at da Mary nu var forældreløs, skulle de udvælge én, der kunne være Marys værge.

- Det blev på intet tidspunkt nævnt, at det kunne være en af os, så vi tænkte, at det nok var, fordi vi var for gamle. Det skulle nok være en yngre person, der kunne tage sig af Mary, hvis der skete os noget. Så vi valgte Marys grandkusine, som vi altid har været tætte med, fortæller Kristine.

Grandkusinen blev godkendt, men i marts 2021 var Kristine, Svend og grandkusinen til møde i familieafdelingen. Her fortalte sagsbehandleren, at man pludselig - to år senere - var blevet opmærksom på, at værgen var bosiddende i Roskilde, og at Frederiksberg Kommune derfor lukkede sagen. Nu skulle Roskilde Kommune tage over.

- Sagsbehandleren rejser sig derefter brat op og gør med hænderne tegn til, at nu er mødet slut. Vi er helt lamslåede og forsøger efterfølgende at kontakte sagsbehandleren, men vi kan ikke få kontakt til hende, fortæller Kristine.

De tog derfor kontakt til Familieretshuset i håbet om at få noget vejledning om, hvad de nu skulle gøre. Her fik de at vide, at Frederiksberg Kommune havde begået en række alvorlige fejl. Ifølge Familieretshuset skulle kommunen have udfærdiget en børnefaglig undersøgelse af Mary, da hun ankom til Danmark, eftersom hun på ingen måde var i trivsel. Og efter Marys mors død i 2019 skulle kommunen overtage forsørgerpligten, eftersom Mary nu var forældreløs.

Annonce

Stor begrebsforvirring

Efterfølgende fandt Svend og Kristine ud af, at grandkusinen ikke var blevet Marys værge. Hun var blevet forældremyndighedsindehaver og havde dermed fået forældremyndigheden over hende.


Frederiksberg Kommunes sagsbehandling har under alle omstændigheder været åbenbar ulovlig.

John Klausen, lektor i socialret


- Det var jo slet ikke det, der var meningen. Det viste sig, at sagsbehandlerne var kommet til at bruge ordet 'værge' ved en fejl, og det er ikke det samme. Da jeg indkaldte til et møde og sagde, at vi var meget utilfredse med ikke at være blevet vejledt ordentligt, fik jeg at vide, at jeg bare kunne have spurgt, og at det var vores eget ansvar at sætte os ind i reglerne, siger Kristine.

FrederiksbergLIV har fremlagt sagen for John Klausen, som er lektor i socialret ved Aalborg Universitet. Han er rystet over Frederiksberg Kommunes håndtering af sagen, og han mener ikke, at kommunen kan forlange af almene borgere, at de selv skal sætte sig ind i lovgivningen på området.

- Kommunens vejledning af bedsteforældrene har været overordentlig mangelfuld, og den har været direkte forkert om forholdene i forbindelse med privat familiepleje, siger han og tilføjer:

- Frederiksberg Kommune har tilsyneladende på den ene side vurderet, at der var behov for en anbringelse og også udbetalt godtgørelse for de udgifter, bedsteforældrene havde som følge af barnets ophold. På den anden side har Frederiksberg Kommune ikke lavet en børnefaglig undersøgelse og kaldt det privat familiepleje. Dette hænger ikke sammen, og Frederiksberg Kommunes sagsbehandling har under alle omstændigheder været åbenbar ulovlig.

Annonce

Familiechef beklager

FrederiksbergLIV har kontaktet familiechef ved Frederiksberg Kommune Mie Andresen og stillet hende en række spørgsmål for at opklare, hvordan det blandt andet kunne ske, at familieafdelingens information til bedsteforældrene var så mangelfuld og decideret forkert. Og hvorfor man har valgt at udbetale de såkaldte kost- og logipenge, hvis man har været klar over, at Svend og Kristine Ulnits ikke var berettiget de penge, og kommunen dermed begik lovbrud.

Mie Andresen svarer til FrederiksbergLIV, at hun ikke kan kommentere en konkret personsag i medierne, men at hun generelt kan sige, at det er uhyre vigtigt for Frederiksberg Kommune, at sårbare børn og unge og deres familier får den hjælp, de har brug for og krav på.

- Vi finder det derfor beklageligt, hvis borgere ikke har oplevet at få en god vejledning i familieafdelingen, skriver hun i en mail.

Hun har i april sendt et brev til Svend og Kristine, efter de skrev til borgmester Simon Aggesen (K) og klagede over den behandling, de havde fået af familieafdelingen. FrederiksbergLIV har fået adgang til brevet, og her beklager hun det 'forvirrende og ikke-lovmedholdige' forløb:

'Jeg forstår nu, at familieafdelingen heller ikke altid har behandlet sagen i overensstemmelse med gældende regler på området i forhold til forsørgelsen af Mary (...) selvom familieafdelingen ikke har haft lov til det, er der siden 2016 blevet udbetalt beløb til jer til Marys kost og logi (...) Det er familieafdelingens fejl, at der skete udbetalinger, der ikke var i overensstemmelse med lovgivningen.'

Annonce

Sag præget af uvidenhed

I forhold til fejlen vedrørende at Marys grandkusine fejlagtigt blev registreret som forældremyndighedsindehaver, skriver Mie Andresen, at da det var Familieretshuset, der skulle træffe afgørelse om, hvem der skulle have forældremyndigheden over Mary, var det også dem, der skulle have vejledt om, hvem der kunne ansøge om og udpeges som forældremyndighedsindehaver.

På nuværende tidspunkt er sagen ved at blive overdraget til Roskilde Kommune.

Lektor i socialret John Klausen mener, at hele denne sag bærer præg af Frederiksberg Kommunes uvidenhed på området:

- Frederiksberg Kommune har i denne sag manglet helt grundlæggende viden om, hvordan kommunen som social myndighed håndterer en sag, når et barn har behov for særlig støtte i forbindelse med at barnet mister sine forældre.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce