Annonce
Byliv

Bor på privat fællesvej: Må ikke længere parkere ud for eget hus

Jane Schrøder og Anders Larsby på Kaldæavej, hvor de ikke længere må parkere ud for deres ejendomme.  Foto: Hanne Bjørton
Kaldæavej er en privat fællesvej, som beboerne betaler for at vedligeholde. Men efter der er anlagt ny parkeringsplads til Skolen ved Sundet, må to beboere ikke længere parkere ud for deres bolig.

Skolen ved Sundet og Friluftsskolen er blevet renoveret, og på Kaldæavej, hvor der før var en grusparkeringsplads, blev skolens nye asfalterede p-plads færdiggjort i starten af marts.

Her skal skolens lærere og gæster parkere samt handicapbusser til Friluftsskolen. Beboerne i området må parkere her uden for skolens åbningstid.

Den nye p-plads har ændret Kaldæavejs forløb. Før blev vejen ført nord om grusparkeringen hen til Sumatravej og skolens lukkede indkørsel (se illustration 1). Man kunne også køre syd om grusparkeringen til de to husstande Kaldæavej 11 og 13 og hen til Sumatravej.

Annonce
1. Situationen før, hvor Kaldæavej førtes nord om den daværende grusparkeringsplads hen til Sumatravej. Foto: Skråfoto Kortforsyningen

Men nu er den del af vejen, der lå nord for grusparkeringen, inddraget til den nye p-plads. Kaldæavej løber i stedet øst og syd for p-pladsen med to vinkelrette sving lige efter hinanden.

2. Situationen efter, hvor en noget smallere Kaldæavej føres vinkelret rundt om den nyanlagte parkeringsplads hen til Sumatravej. Illustration fra lokalplanforslag

Anders Larsby bor i nummer 11. Han gjorde indsigelse, da lokalplanen for Skolen i Sundet i 2018 var i høring. Han frygtede, at det nye vejforløb ville forværre trafikforholdene her, hvor børn færdes til og fra skole.

Jane og Dennis Schrøder bor i nummer 13. I en korrespondance med kommunen i februar gjorde de opmærksom på, hvor svært det var for skraldebiler at passere parkerede biler. Svaret var, at vejstykket ved nummer 11 og 13 nu skal friholdes for parkering.

- Jeg har boet her i 13 år og har holdt ud for mit hus i al den tid, så det blev jeg ret provokeret af, siger Anders Larsby. Han er også er vred over, hvor sent informationen kom.

Anders Larsby har hæk rundt om sin ejendom og ingen indkørsel. Skal han parkere sin bil i skolens åbningstid, må han nu køre hen til en anden vej.

Kaldæavej er en privat fællesvej, så både skolen og husejerne betaler for vedligeholdelse.

- De vil gerne have, at vi betaler til den, men nu må vi eller vores gæster ikke parkere her længere, siger Jane Schrøder.

Helt efter lokalplanen

Vi har spurgt Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning, om kommunen bare må inddrage beboernes parkeringsmulighed ud for egen bolig på en privat fællesvej.

- Ja, kommunen kan give tilladelse til omlægning af private fællesveje, som også medfører en omlægning af eksisterende parkeringspladser på vejen, såfremt vejomlægningen overholder gældende regler for vejindretning, vejbredder og skiltning i forhold til trafikken på veje, og såfremt vejomlægningen er i overensstemmelse med gældende lokalplan, skriver forvaltningen i sit svar og gør opmærksom på, at der i høringsprocessen og på et borgermøde er informeret om de overordnede fremtidige trafik- og parkeringsforhold.


Kommunen siger, at der er lavet beregninger på, at svingene kan lade sig gøre. Det er meget godt, men de skal heller ikke bo her.

Jane Schrøder


Kommunen skriver desuden, at det er færdselsloven og ikke lokalplaner, der regulerer om og hvornår man må parkere på en vej. Og fordi Kaldæavej nu er smallere end før, er det på grund af brandstrategien nødvendigt med parkeringsforbud på en del af vejen.

Annonce

Spejle er til fare

Beboerne tror fortsat, at de nye, skarpe sving svækker trafiksikkerheden.

- Der er virkelig tryk på om morgenen, hvor børnene kommer på løbehjul og cykler, siger Anders Larsby.

- Vejen svinger jo helt sindssygt, og man kan ikke se, om der kommer en lastbil lige om hjørnet. Kommunen siger, at der er lavet beregninger på, at svingene kan lade sig gøre. Det er meget godt, men de skal heller ikke bo her, siger Jane Schrøder.

Hun foreslår, at kommunen sætter oversigtsspejle op ved de skarpe sving, så bilister og børn får bedre overblik over, hvad der kommer. Vi har spurgt, hvad kommunen siger til den løsning.

- Kommunen har ikke vurderet muligheden for opsætning af gadespejle i de to sving på Kaldæavej. Vi er ikke tidligere blevet gjort bekendt med, at der er trafikanter, som oplever, at vejstrækningen har dårlige oversigtsforhold. Normalt vil opsætning af gadespejle dog være til større fare end hjælp, med mindre det er til støtte for en enkelt bruger, som kan lære at 'læse' det billede, der er i spejlet, skriver forvaltningen.

Annonce

Fordel efter trafik

AmagerLIV har talt med flere andre beboere på Kaldæavej, der er utilfredse med fordelingsnøglen for, hvor meget skolen og husejerne betaler, når vejen skal vedligeholdes.

I 2015 skrev Amager Bladet flere artikler om, at vejbelægningen på Kaldæavej skulle renoveres, og at de 12 husejere skulle betale 68 procent af udgiften og skolen 32 procent.

Beboerne mente, at fordelingen burde udregnes efter trafikbelastning og vurderede, at trafikken til skolen udgjorde 90 procent.

- De vidste jo godt dengang, at skolen skulle renoveres og dermed også vejen igen. Renoveringen kostede mig 60.000 kroner - hvor blev de penge af? siger Jane Schrøder.

Vi har spurgt kommunen, om skolen kunne betale en højere procentdel. Forvaltningen svarer, at fordelingen sker efter privatvejsloven.

- Udgangspunktet er, at de enkelte grundejere bidrager til udgifterne ud fra, hvor stor en strækning af den private fællesvej, deres ejendomme ligger ud til. Det er en kvadratmetermæssig opgørelse, da grundejerne enkeltvis er ansvarlige for vedligeholdelsen af vejen ud for deres ejendom indtil vejmidten.

- Hvis grundejerne er interesseret i at aftale en anden fordeling, har de altid mulighed for at aftale dette med hinanden og med skolen. Det vil ikke være lovligt for kommunen at fastlægge en større eller mindre del af vedligeholdelsesudgifterne til de enkelte grundejere, end privatvejsloven foreskriver, svarer kommunen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Byliv

Ingen sankthans i Frederiksberg Have

Annonce