Annonce
Miljø

Københavns Kommune fjerner parkering fra fem gader

Der er parkering forbudt i Middelalderbyen i indre København de næste fire måneder.
De næste fire måneder er der parkering forbudt i fem kendte gader i Indre By som en del af ny forsøgsordning.

Der bliver flere fodgængere på kørebanerne en række steder i Indre By henover sommeren. Det skyldes en ny forsøgsordning fra Københavns Kommune.

Som led i forsøgsordningen bliver parkeringsmulighederne på Vestergade, Skindergade, Dyrkøb, Klosterstræde - Hyskenstræde - Naboløs og Lille Kongensgade – Store Kirkestræde fjernet.

Alle gader - pånær Vestergade - får derudover status af gågade, ligesom parkeringspladserne bliver erstattet af bænke og små træer.

Annonce

Formålet med forsøget er at afprøve nye muligheder for at indrette byrummet, så hverdagslivet, cyklister og fodgængere tilgodeses, skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Et stort ønske

- Det har længe været et stort ønske for mig og for mange københavnere at få så mange af bilerne som muligt væk fra gaden i Middelalderbyen, hvor de smalle gader og hyggelige pladser ikke egner sig til biler. Ved at reducere biltrafikken til det absolut nødvendige kan vi skabe en bydel, der er meget mere attraktiv. Med forsøgene bliver det konkret, og jeg ser frem til at blive klogere på, hvordan vi kan gøre det rarere at bo og færdes i Middelalderbyen, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) i en pressemeddelelse.

Selvom det altså bliver ulovligt at parkere i de fem gader, vil bilkørsel fortsat være tilladt, men det skal foregå på fodgængernes præmisser, understreger Københavns Kommune.


Ved at reducere biltrafikken til det absolut nødvendige kan vi skabe en bydel, der er meget mere attraktiv

Ninna Hedeager Olsen, borgmester (EL)


I alt 66 parkeringspladser bliver nedlagt som en del af forsøget, der varer frem til udgangen af september.

Den 18. juni vil der være et indvielsesarrangement fra kl. 15.00 til 17.00.

Under forsøgsperioden bliver der indsamlet data om bylivet og arrangeret forskellige debatarrangementer, der skal være en del i arbejdet med at lave en samlet byrums- og trafikplan for hele Middelalderbyen.

Forslag til byrums- og trafikplan forventes at blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget i midten af 2022. Derefter skal forslaget i offentlig høring.


Fakta om byrumsforsøgene

Vestergade: Forsøget har fokus på natteliv og adfærd. Det undersøges, hvordan indretning af byrummet kan bidrage til at forebygge og begrænse støj fra nattelivet og generende bilkørsel i samarbejde med politiet, Kultur- og Fritidsforvaltningen og beværtningerne. Der nedlægges op til 13 parkeringspladser i forsøgsperioden. Gaden vil fortsat være cykelgade.

Skindergade: Forsøget afprøver indretning som gågade med cykling og kørsel tilladt med inspiration fra Strædet. Forsøget undersøger muligheder for levende og varieret hverdagsliv for beboere og besøgende i en gade, hvor fodgængere har første prioritet, hvor der er butikker med levende kantzoner, og hvor der også er steder, der inviterer til ophold, uden at man skal købe noget. Forsøget undersøger balancen mellem kommerciel og ikke-kommerciel brug af byrummet, samt balancen mellem fodgængere, cykler og biler. Der nedlægges 13 p-pladser i forsøgsperioden. Der vil komme stribet belægning på vejbanen, der skal signalere fortrinsret for fodgængere.

Dyrkøb: Forsøget har fokus på at skabe et markant grønnere byrum, en oase for ro og ophold, på en plads, der i dag er præget af parkering. Forsøget undersøger muligheden for med midlertidige træer og bænke at skabe intimitet og ro på pladsen langs med Domkirken, så der bliver et grønt hjørne med eftermiddagssol og roligt byliv på den del af pladsen, der er tættest på Fiolstræde/Skindergade. Der nedlægges 19 p-pladser i forsøgsperioden. Dyrkøb får status af gågade. Der vil komme stribet belægning på vejbanen, der skal signalere fortrinsret for fodgængere.

Klosterstræde - Hyskenstræde - Naboløs: Fokus på at skabe en smutvej, en forbindelse mellem Gammel Strand, Strøget og Skindergade med bedre forhold for fodgængere. Forsøget skal bidrage til en hensynsfuld adfærd og balance mellem fodgængere, cyklister og varelevering i det meget smalle byrum og muligt samarbejde med beboere i gaden om midlertidigt grønt. Der nedlægges 12 p-pladser i perioden. Gaden får status af gågade med cykling og beboerkørsel tilladt samt varekørsel tilladt 04-11. Der vil komme stribet belægning på vejbanen, der skal signalere fortrinsret for fodgængere.

Lille Kongensgade – Store Kirkestræde: Forsøget afprøver indretning som gågade med kørsel tilladt, hvor cykler og biler må køre på fodgængernes præmisser inspireret af Strædet. Fokus på samarbejde med erhvervsliv og kulturinstitutioner, muligheder for hverdagsliv og ophold, både det kommercielle og det ukommercielle byliv. Der nedlægges 9 parkeringspladser i forsøgsperioden. Gaden får status af gågade med cykling og beboerkørsel tilladt samt varekørsel tilladt 04-11. Der vil komme stribet belægning på vejbanen, der skal signalere fortrinsret for fodgængere.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce