Annonce
Amager

Glem Amager Fælled og vær med til at præge fremtidens biodiversitet i København fra din computer

København er københavnernes by, og vi skal være med til at definere, hvad der er vigtigt for os. Også når det gælder biodiversitetsdagsordenen, slår teknik- og miljøforvaltningen fast. Arkivfoto: John Randeris/Scanpix
Alle byens borgere indbydes nu til to zoom-folkemøder om, hvordan vi sikrer fremtidens biodiversitet. "Selv om det er besluttet at bygge på en del af Amager Fælled, skal det ikke forhindre Københavns Kommune i at arbejde for at få mere biodiversitet og mangfoldig natur," lyder det fra forvaltningen bag.

Vil du give dit besyv med i forhold til, hvordan vi kan sikre, at vi har biodiversitet i Hovedstaden de næste mange år? Så er muligheden der nu.

Københavns Kommune indbyder tirsdag 1. juni og torsdag 10. juni klokken 19 til 21 til online workshops om bynatur og biodiversitet. Anledningen er, at vi skal have en nye strategi for biodiversitet, og det vil kommunen gerne have borgernes input til.

- Danmark og resten af verden står i en biodiversitetskrise med tilbagegang for natur, plante- og dyrearter. Den udvikling skal vendes, og det skal København bidrage til, forklarer teknik- og miljøforvaltningen i en mail.

Annonce

Københavns Kommune i forbindelse med strategiarbejdet indgået et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, der skal løbe fra 2022-2050.

Selv om det er besluttet at bygge på en del af Amager Fælled, skal det ikke forhindre Københavns Kommune i at arbejde for at få mere biodiversitet

Teknik- og miljøforvaltningen


Amager Fælled spøger

Både i opslag på Facebook og Instagram har København Kommunes invitationen til mødet om biodiversitet blevet mødt kritik.

Mange har spurgt, hvorfor kommunen på den ene side ophæver fredningen af Amager Fælled for at bygge boliger og samtidig taler om, der skal være mere bynatur og biodiversitet i byen.

Men det ene udelukker ikke det andet ifølge teknik- og miljøforvaltningen.

- Selv om det er besluttet at bygge på en del af Amager Fælled, skal det ikke forhindre Københavns Kommune i at arbejde for at få mere biodiversitet og mangfoldig natur i København, skriver forvaltningen i en mail og fortsætter:

- Københavns Kommune ønsker at arbejde strategisk, struktureret og målrettet med at sikre højere biodiversitet, større artsrigdom og et grønnere København med adgang til natur for alle københavnere.

Annonce

Borgerne er vigtige

Ud over de digitale workshops vil der også komme fysiske arrangementer og en spørgeskemaundersøgelse. Og din stemme som borger er afgørende.

- København er københavnernes by, og de skal være med til at definere, hvad der er vigtigt for dem. Også når det gælder biodiversitetsdagsordenen. Derfor er det prioriteret at inddrage alle de københavnere, der er interesserede, i arbejdet med at formulere visionerne og målene for arbejdet med biodiversitet i byen, skriver teknik- og miljøforvaltningen i en mail.

Annonce

Grøn sagsbehandling

Det er målsætningen, at den kommende strategi skal styrke kommunens arbejde med biodiversitet, så det bliver en integreret del af sagsbehandlingen, og den skal samtidig skabe ejerskab hos borgere, grundejere, virksomheder, foreninger, boligselskaber, haveejere med flere, så de også bidrager til at skabe bedre vilkår for planter og dyr på de arealer, de råder over.

Når alle interesserede har givet deres besyv med, bliver biodiversitetsstrategien sendt i offentlig høring, så der endnu en gang er mulighed for at give sin mening til kende. Efter høring og politisk behandling skal strategien vedtages af Borgerrepræsentationen.

Hvis du gerne vil deltage i web-folkemødet, kan du klikke her.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce