Annonce
København For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra København

Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i København KKøbenhavn K-virksomheden MEKA MØBELCENTER A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -6000 til -13.500 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på -6000 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -6000 kroner til -13.500 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i MEKA MØBELCENTER A/S var ligesom året før på -9,8 millioner kroner og er dermed stadig negativ . I første omgang er det MEKA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Finn Ellerman Jensen,Otto Ellermann Jensen, der er de dominerende ejere. MEKA MØBELCENTER A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Møbelforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handels- og industrivirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Concept:cph ApS i København KConcept:cph ApS, der er en virksomhed i København K, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 6,4 millioner til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 6,4 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 15 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 9,7 millioner kroner til 11,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,4 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Concept:cph ApS fra 8,1 millioner til 7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens Holm Rahbek. I første omgang er det FREEWAY HOLDING ApS,1STMOVERS ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Morten Ludvig Wagner, der er den dominerende ejer. Concept:cph ApS hører hjemme i branchen "Reklameplads i medier". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er salg af bannerreklamer og dertil relateret virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos lægeklinik i København KIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i LIPS by James CPH ApS, der er et firma i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 173.166 til 59.317 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 343.940 kroner i det foregående regnskab til 276.171. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 206.954 til 253.221. Firmaet ledes af direktør Peter James Bruhn. I første omgang er det PJ Bruhn Holding ApS,Naeser Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peter James Bruhn,Vibeke Næser Schaffalitzky de Muckadell, der er de dominerende ejere. LIPS by James CPH ApS hører hjemme i branchen "Alment praktiserende læger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive lægevirksomhed med fokus på kosmetiske behandlinger, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Energistyring.dk ApSKøbenhavn K-virksomheden Energistyring.dk ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -9000 til -9389 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på -5000 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -9000 kroner til -9531 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 27.000 til 22.141 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kim Christiansen. I første omgang er det LIREKASSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Christiansen, der er den dominerende ejer. Energistyring.dk ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Webportaler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor handel, salg af tjenesteydelser, produktion samt produktudviklingKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i København K er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet AREA ApS i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -5612 til 15.234 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 606.225 kroner i det foregående regnskab til 576.048. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 125.183 til 137.062. Virksomheden ledes af direktør Daniele Tortoli. Virksomhedens reelle ejere er Daniele Tortoli. I Erhvervsstyrelsens register er AREA ApS anbragt i branchen "Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er detailhandel samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Hearja ApS i København K går fra overskud til underskudOverskuddet i København K-virksomheden Hearja ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 148.012 til -746.095 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 148.012 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 305.177 kroner året før til -582.604 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 5,5 millioner til 4,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jan Meyer. Virksomhedens reelle ejere er Jan Meyer. Hearja ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at købe og sælge faste ejendomme samt at administrere disse og andre dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig millionminus: Underskuddet er blevet mindre hos Konduto ApSUnderskuddet i København K-virksomheden Konduto ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -8,8 millioner til -7,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på -133.421 kroner. Forrige år var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -1,4 millioner kroner året før til 626.812 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -2 millioner til -3,5 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Theis Sigbert Helmar Jensen. Virksomheden ejes af Lind Family Holding A/S,MARSMAN ApS,inQvation ApS,Sigbert Holding ApS,T. Egholm ApS,MB Hansen Holding ApS. Konduto ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produkter og systemer til modarbejdelse af hospitalsinfektioner, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Konsulentvirksomhed i København K får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København K-virksomheden TELUS International AI (Denmark) APS (Under tvangsopløsning). Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 874.097 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit 26 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 12,1 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kari Tapio Koivisto. Virksomheden ejes af TELUS International Ireland Outsourcing Services Limited. I Erhvervsstyrelsens register er TELUS International AI (Denmark) APS (Under tvangsopløsning) anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at levere tjenesteydelser udført af enkeltpersoner, der arbejder personligt og online med test, analyse og forbedring af digital reklame, søgealgoritmer, kunstig intelligens og maskinindlæringsapplikationer samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Pintxos ApS i København K er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Pintxos ApS i København K i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -221.140 til 806.915 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 12 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 13 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 5,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 81.866 til 723.932. Virksomheden ledes af direktør Jerry Kadriev. I første omgang er det LaRocca Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jerry Kadriev, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Pintxos ApS anbragt i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Finansvirksomhed i København K får underskudDet seneste år er endt med underskud i København K-virksomheden Linkslabs Wiki ApS under tvangsopløsning. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -10.498 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -10.270 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Hugo Hidequi Costa Sato. I første omgang er det Ulrik Schiøtz,ME INC ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mellie Lenore Bernadette Laursen,Ulrik Schiøtz, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Linkslabs Wiki ApS under tvangsopløsning anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål består i, at investere og opkøbe anparter og aktier samt al virksomhed forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: København K-virksomhed fik også tab i det seneste regnskabSelskabet BLAQE ApS, der har adresse i København K, fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet uændret på -17.500 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -9375 kroner. Årets bruttotab var ligesom året før på -17.500 kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et underskud på -17.500 kroner efter skat, holdt formuen i BLAQE ApS sig sidste år uændret på -12.500 kroner og er dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Stine Klingert. I første omgang er det MEYER & MEYER INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Meyer, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er BLAQE ApS anbragt i branchen "Andre forlystelser og fritidsaktiviteter". Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive et management firma, der skal brande forbrugsvarer og tilbehør af udstyr med speciale inden for skaterbranchen og tilsvarende brancher. Yderligere agter selskabet at drive nogle indendørs sportshaller med speciale inden for skaterbranchen og dermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Meyer & Meyer ApSKøbenhavn K-virksomheden Meyer & Meyer ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -16.875 til -18.972 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på -13.125 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -16.875 kroner til -18.972 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -10.000 til -11.023 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Stine Klingert. I første omgang er det MEYER & MEYER INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Meyer, der er den dominerende ejer. Meyer & Meyer ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er primært handel med værdipapirer og optioner, arbitrage og brug af andre finansielle instrumenter samt andre investeringer, herunder investeringer for lånte midler, køb og salg af fast ejendom samt konsulentydelser og administration i forbindelse med selskabets aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Næsten uændret: Lidt mindre underskud hos Meyer & Meyer Invest ApSKøbenhavn K-virksomheden Meyer & Meyer Invest ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -22.622 til -22.062 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -16.625 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -22.598 kroner til -22.062 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -22.062 kroner efter skat, voksede egenkapitalen i Meyer & Meyer Invest ApS sidste år fra -13.247 til -9985 og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Stine Klingert. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Meyer. I Erhvervsstyrelsens register er Meyer & Meyer Invest ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i virksomheder, formidling af venturekapital og i forbindelse hermed eje andele i virksomheder samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i København K fik større overskud end året førEZANZA ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 72.752 til 88.906 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,1 millioner kroner til 4,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 192.833 til 231.740. Firmaet ledes af direktør Mette Alexandra Stendell Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Mette Alexandra Stendell Jensen. EZANZA ApS hører hjemme i branchen "Sundhedsvæsen i øvrigt". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Tallene går op: Pendentive ApS fik større overskud end året førPendentive ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 119.141 til 234.524 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 121.330 kroner i det foregående regnskabsår til 235.826 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 132.930 til 315.431. Firmaet ledes af direktør Morten Borum. Virksomhedens reelle ejere er Morten Borum. Pendentive ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive investerings- og konsulentvirksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos byggevirksomhed i København KOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i TM Håndværkerselskab ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 361.088 til 225.513 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 553.918 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 393.380 i det foregående regnskabsår til 181.802 - et fald på -54 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 3,3 millioner til 3,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mårten Jesper Hede. I første omgang er det BRDR. HEDE A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Mårten Jesper Hede, der er den dominerende ejer. TM Håndværkerselskab ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, ejendomsadministration samt handel og investeringKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Cosmo Nord ApSI det seneste år har der igen været overskud i København K-virksomheden Cosmo Nord ApS . Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage på -38.548 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Virksomheden ledes af direktør Sarah Crone. I første omgang er det Kamilla Nøhr Bertelsen,Cosmo Gruppen ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Morten Fogt Nielsen, der er den dominerende ejer. Cosmo Nord ApS hører hjemme i branchen "Alment praktiserende læger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er kosmetisk behandling og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Konsulentvirksomhed i København K fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i SALESCULTURE.DK ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 2,0 millioner til 4,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på tre i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,6 millioner kroner til 7,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 1,6 millioner til 3,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Kjær. I første omgang er det NSTT HOLDING ApS,Anders Taunø invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Thomas Kjær, der er den dominerende ejer. SALESCULTURE.DK ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salgs- og ledelsestræning, øvrigt konsulentarbejde samt dermed beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København K-virksomheden Laboracon ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Laboracon ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 608.675 til 375.779 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,1 millioner - et fald på -30 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 290.860 kroner efter skat, faldt formuen i Laboracon ApS fra 512.297 til 331.157 kroner . Firmaet ledes af direktør Michael Nørgaard Lauridsen. I første omgang er det Michael Nørgaard Lauridsen,MNLauridsen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Nørgaard Lauridsen, der er den dominerende ejer. Laboracon ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning i forbindelse med projektering og opførsel af primært laboratorieprojekter, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København K ryger fra overskud til underskudOverskuddet i Side om Side ApS, der er et firma i København K, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 42.190 til -114.398 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 96.025 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 648.495 kroner i det foregående regnskab til 473.854 - et fald på -27 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 68.585 til -22.132 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Dorthe Fuur Poulsen. I første omgang er det Dorthe Fuur Poulsen,SIDE OM SIDE ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Dorthe Fuur Poulsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Side om Side ApS anbragt i branchen "Bogbinding og lignende serviceydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udgivelse af magasiner, forlagsvirksomhed i almindelighed og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Restaurantvirksomhed i København K tjente flere penge i seneste regnskabsårGIOZ ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 191.277 til 500.309 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 17 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 7,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 809.015 til 1,9 millioner. Firmaet ledes af direktør Deniz Gezen. I første omgang er det Gezen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Deniz Gezen, der er den dominerende ejer. GIOZ ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed efter direktionens skøn
Overskuddet stiger: Virksomhed i København K fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Tiger of Sweden Denmark A/S, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 722.500 til 3,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 7,3 millioner kroner til 8,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 1,8 millioner til 4,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Karin Lovisa Josefin Virding. I første omgang er det Tiger of Sweden AB, der står som ejer. I sidste ende er det Niels Erik Martinsen,Emilie Alexie Martinsen-Kønigsfeldt, der er de dominerende ejere. Tiger of Sweden Denmark A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med beklædning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel med modevarer samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i København KOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i EVENT REPUBLIC ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,1 millioner til 571.671 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 2,6 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 2,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,6 millioner - et fald på -38 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 1 millioner til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mads Henrik Wittrup. I første omgang er det MADS W HOLDING ApS,Marie Damsgaard Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mads Henrik Wittrup,Marie Damsgaard, der er de dominerende ejere. EVENT REPUBLIC ApS hører hjemme i branchen "Anden forretningsservice". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive eventbureau, herunder at arrangere konferencer og anden dermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Herluf Trolles Ejendomme ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Herluf Trolles Ejendomme ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 999.282 til 9,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,8 millioner kroner til 3,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 3,3 millioner til 22,4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jens Erik Kjær Gravengaard og Henrik Dons Blædel. I første omgang er det Investeringsselskabet HT ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Erik Kjær Gravengaard,Henrik Dons Blædel, der er de dominerende ejere. Herluf Trolles Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel samt finansieringsvirksomhed foruden køb, salg og udlejning af fast ejendom samt værdipapirer og hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Herluf Trolles Nykøbing ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Herluf Trolles Nykøbing ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,0 millioner til 3,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,2 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 13,2 millioner til 15,7 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Jens Erik Kjær Gravengaard og Henrik Dons Blædel. I første omgang er det HOLDINGSELSKABET AF 6. MARTS 2014 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Erik Kjær Gravengaard,Henrik Dons Blædel, der er de dominerende ejere. Herluf Trolles Nykøbing ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at være investeringsselskabKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: It-virksomhed i København K går fra overskud til underskudOverskuddet i SMARTTV A/S, der er et firma i København K, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 59.507 til -100.263 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 1,6 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 902.174 kroner i det foregående regnskab til 610.142 - et fald på -32 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 4,8 millioner til 4,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Per Baatrup Petersen. I første omgang er det SMART HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Baatrup Petersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er SMARTTV A/S anbragt i branchen "Anden udgivelse af software". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og tjenesteydelserKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Tøjforretning i København K tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i NIELSEN OG CO. ApS , der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 314.108 til 495.754 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 803.556 kroner til 978.235 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 1,7 millioner til 2,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Rasmus Berger Frederiksen. I første omgang er det Moker Venture ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Adam Nederby Falbert, der er den dominerende ejer. NIELSEN OG CO. ApS hører hjemme i branchen "Tøjforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med detailhandel med beklædning samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: World Fairs ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i World Fairs ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,2 millioner til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 1,9 millioner til 3,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Julie Christina Dorthea Leopold Alf. Virksomheden ejes af HANS ALF HOLDING ApS,SCOOTER ApS,SEIER CAPITAL A/S,STAMPE+STAMPE ApS,VOF Holding ApS. World Fairs ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Organisering af kongresser, messer og udstillinger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive eventvirksomhed herunder afholde messer, samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Næsten uændret: Lidt mindre underskud hos Nørreport Leasing ApSKøbenhavn K-virksomheden Nørreport Leasing ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -125.617 til -120.201 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 29.975 kroner i det foregående regnskabsår til 354.295 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -58.861 til -152.821 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af en direktion, der består af Mads Nikolaj Krabbe og Hans Alfred Beck Juel Jensen. I første omgang er det Tandlægerne Juel og Krabbe I/S, der står som ejer. I sidste ende er det Mads Nikolaj Krabbe,Hans Alfred Beck Juel Jensen, der er de dominerende ejere. Nørreport Leasing ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med udlejning og virksomhed, der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Cosmo Franchise ApS i København KOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Cosmo Franchise ApS , der er et firma i København K. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 100.937 til 18.659 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018/21, der endte med et resultat før skat på 100.937 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 139.906 kroner i det foregående regnskabsår til 269.101 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 242.395 til 322.120. Virksomheden ledes af direktør Sarah Crone. I første omgang er det COSMO LASER ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Morten Fogt Nielsen, der er den dominerende ejer. Cosmo Franchise ApS hører hjemme i branchen "Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive og udvikle franchisekoncepter samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Restaurantvirksomhed i København K er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet LaRocca ApS i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -590.208 til 647.096 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 18 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 23 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 10,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra -338.951 til 157.458. Virksomheden ledes af direktør Jerry Kadriev. I første omgang er det LaRocca Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jerry Kadriev, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er LaRocca ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Reklamevirksomhed i København K tjente flere penge i seneste regnskabsårROGER ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 126.987 til 197.308 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,0 millioner kroner til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 659.496 til 683.129. Firmaet ledes af en direktion, der består af Kristian Skriver og Casper Bram Knudsen. I første omgang er det Kristian Skriver,Casper Bram Knudsen,EARLY BIRD ApS,NEUE ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kristian Skriver,Casper Bram Knudsen, der er de dominerende ejere. ROGER ApS hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel, import, industri, salg af tjenesteydelser og investeringerKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i København K tjente flere penge i seneste regnskabCleanWorks ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 59.420 til 312.860 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 133.331 kroner i det foregående regnskabsår til 355.321 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 246.132 til 490.176. Firmaet ledes af direktør Michael Hjorth-Westh. I første omgang er det CHW Holding ApS,Hjorth-Westh Holding 3 ApS,Capivar Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Christian Hjorth-Westh,Michael Hjorth-Westh, der er de dominerende ejere. CleanWorks ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er produktion og handelKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Reklamevirksomhed i København K er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Agency N'Fellows ApS i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -1,4 millioner til 193.295 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 476.332 kroner. Forrige år var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til otte ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,9 millioner kroner til 2,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra -1,2 millioner til -733.102. Virksomheden ledes af direktør Luukas Finn Fabricius Holtmann. I første omgang er det Shamrock Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Luukas Finn Fabricius Holtmann,Jacob Bjerring,Kirill Dmitrichenko, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Agency N'Fellows ApS anbragt i branchen "Reklamebureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: Konsulentvirksomhed i København K får milliontabUnderskuddet i København K-virksomheden Korn Ferry DK A/S voksede sidste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -2,8 millioner til -7,2 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 9,7 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 14 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 23 ansatte - en fremgang på 64,29 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 33,8 millioner kroner til 45,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 7,8 millioner til -342.514 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Kai Peter David Thorngård Hammerich. Virksomheden ejes af Korn Ferry Global Holdings (UK) Limited. Korn Ferry DK A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulent- og rådgivningsvirksomhed samt anden hertil knyttet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Ejendomsvirksomhed i København K er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet EVN Ejendomme ApS i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -371.477 til 95.044 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 8,9 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -148.192 kroner året før til 317.979 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 9 millioner til 9,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ebbe Bartholin Holm. I første omgang er det EVN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Peter Nielsen,Niels Erik Nielsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er EVN Ejendomme ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er som datterselskab at eje, administrere og udleje fast ejendom og løsøre og anden hermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Konsulentvirksomhed i København K fik større overskud end året førSolar Lightning Consultants ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 109.204 til 122.967 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 113.589 kroner til 129.760 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 226.742 til 323.033. Firmaet ledes af direktør Martin Dietz. I første omgang er det DIETZ HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Dietz, der er den dominerende ejer. Solar Lightning Consultants ApS hører hjemme i branchen "Anden teknisk rådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udvikling af ejendomme samt bygherre-, total- og arkitektrådgivning indenfor bygge, anlæg og miljøsektoren, samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København K-virksomheden Solar Lightning Entreprise ApSSolar Lightning Entreprise ApS, der er en virksomhed i København K, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 303.770 til 7277 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 303.770 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 325.628 i det foregående regnskabsår til 20.663 - et fald på -94 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 5186 kroner efter skat, faldt formuen i Solar Lightning Entreprise ApS fra 341.249 til 146.435 kroner . Virksomheden ledes af direktør Martin Dietz. I første omgang er det DIETZ HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Dietz, der er den dominerende ejer. Solar Lightning Entreprise ApS hører hjemme i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er Bygge og Anlægsvirksomhed indenfor økologisk byggeri, miljø, energibesparelser, vedvarende energi, og co2 neutrale kraft-varmeanlæg med brugerindflydelse. Køb, leje, leasing og finansiering af jord og fast ejendom til dette formål samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i København KOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i VIBEKE HARTKORN KOMMUNIKATION APS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,4 millioner til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 1,4 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 0, året før var det et. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 340.475 kroner i det foregående regnskabsår til 571.582 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 2,6 millioner til 3,5 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Anders Uffe Ibsen og Vibeke Hartkorn. I første omgang er det A. IBSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Uffe Ibsen, der er den dominerende ejer. VIBEKE HARTKORN KOMMUNIKATION APS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at fungere som konsulentvirksomhed inden for ledelsesudvikling og virksomhedsrådgivningKlik her for at se regnskabet.
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som københavnske virksomheder har offentliggjort.
Annonce
Indland

Børsen i København skal renoveres for millioner: Ødelægges langsomt indefra

Annonce

Kæresten er småsur på ham, men Brian fra Robinson holder fast: Ingen får at vide, hvordan hans dage på en øde ø gik

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Dødsfald

Hugo Helmig er død: - Jeg var hos dig hele natten, og mens du sov, gav dit lille hjerte op

Hjem til jul

Mona overraskede hjemløse Nicolae - nu kan han holde om sine fire børn til jul: - Jeg savner dem hver dag

VM i Qatar

Kritiserer café for at vise VM: - Jeg har også en forretning, der skal løbe rundt

kemikalieudslip

Politiet efter trafikstoppende kemikalieudslip midt i hovedstaden: Ring 1813, hvis du oplever gene i luftvejene

Hugo Helmig er død

Hotliste

Fra sexet lingeri til elektronik: Se hvad der hittede på Black Friday

Sved på panden

Jens blev forarget, da han så seddel på døren hos landsdækkende kæde: - Kunderne bliver delt op i a- og b-hold

Trafik

Centralt kryds spærres: Cyklister skal køre en anden vej

Storkædes butikslukninger kan skubbe til tomgang i provinsen: - Detailhandlen vil ligge i de større byer, siger lektor

Konkurrence

Giganavne mødes i København: Kom gratis med til den vildeste 'Vi Elsker'-festival nogensinde

DMI varsler kedelig weekend med skydække og glatte veje

Fængslet

Sigtet for Field's-skyderi bliver frivilligt bag tremmer

Står til tab

Tidligere chefredaktør sælger herskabslejlighed på Frederiksberg: Står til tab på salget

Udsatte boligområder

Tre københavnske steder tages af liste over udsatte boligområder: Et område er fortsat en del af listen

Annonce