Annonce
København For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra København

Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København K-virksomheden Euro Economics ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Euro Economics ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 25,9 millioner til 20,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 9,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 14,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 125,5 millioner til 142 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claus Molbech Bendtsen. Virksomhedens reelle ejere er Bo Ladegaard Bendtsen. Euro Economics ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i fast ejendom og restaurationsvirksomhed, herunder via datterselskaberKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: Virksomhed i København K får milliontabUnderskuddet i København K-virksomheden Health Insurance Instantly Agency A/S voksede sidste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -574.778 til -2,4 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 5181 kroner. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 92.388 kroner året før til -35.265 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -126.956 til -2 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Martin Frants von Kiær. I første omgang er det Relina Holding A/S, NGYS Holding ApS og ngros holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Martin Frants von Kiær, der er den dominerende ejer. Health Insurance Instantly Agency A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at sælge diverse forsikringstyper online og ved direkte salg igennem agenterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Grønningen 1 A/S fik millionoverskudGrønningen 1 A/S, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 137.686 til 3,1 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra -201.445 til 2,2 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Louise Dorthea Vind Pallotti og Marianne Kiertzner. Virksomheden ejes af Pallotti Holding ApS, Berno Vibsten Holding ApS, Bianco Luno Holding ApS og WDP Holding A/S. Grønningen 1 A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udgivelse af bøger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive forlagsvirksomhed samt anden efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet eller i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i København KKøbenhavn K-virksomheden Unique of Denmark ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -8699 til -3950 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er forbedret fra -8699 kroner til -3866 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 133.796 til 127.670 kroner . Firmaet ledes af direktør Jytte Margrethe Michelsen. I første omgang er det MARGRETHE MICHELSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jytte Margrethe Michelsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Unique of Denmark ApS anbragt i branchen "Engroshandel med beklædning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er engroshandel samt distribution af gaveartikler og merchandise, samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i København KOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i TRAFFIC LAB ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 35,3 millioner til 30,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 35,3 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 48 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 56 ansatte - en fremgang på 16,67 procent. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 58,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 58,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 23,8 millioner kroner efter skat, faldt formuen i TRAFFIC LAB ApS fra 27,6 millioner til 11,1 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Sebastian Homaily Agerskov. I første omgang er det Lab Group ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sebastian Homaily Agerskov, der er den dominerende ejer. TRAFFIC LAB ApS hører hjemme i branchen "Webportaler". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service for digitale tjenester samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i København KOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i EJENDOMMEN SKINDERGADE 32 ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 15.783 til 13.500 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 50.357 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 360.000 kroner til 440.000 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 222.182 til 232.712. Virksomheden ledes af direktør Giorgio Ismet Zeneli. I første omgang er det ZENELI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Giorgio Ismet Zeneli, der er den dominerende ejer. EJENDOMMEN SKINDERGADE 32 ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive ejendomsudlejning- og investeringsvirksomhed
Overskud hos Hestra Danmark ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København K-virksomheden Hestra Danmark ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 47.675 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 981.624 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Anton Martin Magnusson. I første omgang er det Hestra-Handsken AB, der står som ejer. I sidste ende er det Svante Peter Magnus Magnusson og Claes Jerker Magnusson, der er de dominerende ejere. Hestra Danmark ApS hører hjemme i branchen "Tøjforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Ejendomsvirksomhed i København K fik lidt lavere overskudAhn & Dehler Ejendomsselskab ApS, der er en virksomhed i København K, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 186.607 til 179.350 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 714.456 kroner i det foregående regnskab til 685.427. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 438.223 til 578.117. Virksomheden ledes af direktør Ulrich Bøving Dehler. I første omgang er det HOLDINGSELSKABET AF OKTOBER 2006 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Christian Bækbo Ahn og Ulrich Bøving Dehler, der er de dominerende ejere. Ahn & Dehler Ejendomsselskab ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i, og udlejning af, fast ejendom, restaurationsdrift og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i København KPensionsselskabet Pension & Health Care Services ApS, der er en virksomhed i København K, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 4,5 millioner til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 4,5 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 12 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 22 ansatte - en fremgang på 83,33 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 13,6 millioner kroner til 19,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,5 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Pensionsselskabet Pension & Health Care Services ApS fra 4 millioner til 3 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Niels Henning Borger Rasmussen og Stig Wetterstrøm. I første omgang er det AROS PENSION ApS, BORA HOLDING ApS, EMMALBERTRAMARIE ApS og Pensionsplanen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Niels Henning Borger Rasmussen og Stig Wetterstrøm, der er de dominerende ejere. Pensionsselskabet Pension & Health Care Services ApS hører hjemme i branchen "Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at formidle og servicere pensions- og sundhedsløsninger til virksomheder og private og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København K-virksomheden Bü Low ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Bü Low ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 616.744 til 473.289 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,5 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,2 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 2,9 millioner til 3,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Dyhr Jensen. I første omgang er det DYHR HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Dyhr Jensen, der er den dominerende ejer. Bü Low ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fotografisk virksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er fotografering og dermed beslægtet virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i København K fik igen tabKøbenhavn K-virksomheden Komplementarselskabet Boligeftersyn ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -5000 til -7517 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -5000 kroner til -7500 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -64.552 til -72.069 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Henrik Michael Møgelgaard. I første omgang er det Christian Thysen, HENRIK MØGELGAARD ApS og CBS HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henrik Michael Møgelgaard, Christian Bertel Seidelin og Christian Thysen, der er de dominerende ejere. Komplementarselskabet Boligeftersyn ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Møbelforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at være komplementar i Boligeftersyn P/S og B.K. Consult P/SKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos reklamevirksomhed i København KLOW A/S, der er en virksomhed i København K, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 775.442 til 228.614 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 775.442 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,1 millioner i det foregående regnskabsår til 312.101 - et fald på -72 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 171.323 kroner efter skat, faldt formuen i LOW A/S fra 1,2 millioner til 754.379 kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Dyhr Jensen. I første omgang er det DYHR HOLDING ApS og LOW A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Dyhr Jensen, der er den dominerende ejer. LOW A/S hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med design, reklame og markedsføringKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i København KBenada-Fonden, der er en virksomhed i København K, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 982.793 til 395.747 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 982.793 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 40.982 kroner i det foregående regnskab til 40.302. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 6,9 millioner til 7,1 millioner. Benada-Fonden hører hjemme i branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Fondens formål er i overensstemmelse med de herom i fundatsen indeholdte nærmere bestemmelser at yde støtte til almenvelgørende og almennyttige øjemed Hverken fondens formue eller nogen del af dens udbytte kan nogensinde udbetales eller tilbagebetales til stifteren, en med stifteren samlevende ægtefælle eller ikke selvstændigt skattepligtige børn af de pågældende personer eller på anden lignende måde komme denne personkreds til godeKlik her for at se regnskabet.
Stadig millionminus: Underskuddet er blevet mindre hos Complyon A/SUnderskuddet i København K-virksomheden Complyon A/S er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -4,3 millioner til -3,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på -63.695 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit fire i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 902.304 kroner i det foregående regnskabsår til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -458.314 til -906.598 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Claus Lange Jacobsen og Julie Suhr. I første omgang er det Qapla Holding ApS, Suhr's Dataophug ApS og Morph Capital A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Claus Lange Jacobsen og Julie Suhr, der er de dominerende ejere. Complyon A/S hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at udvikle og sælge løsninger i relation til compliance, herunder databeskyttelse og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i København K har underskudKøbenhavn K-virksomheden Komplementarselskabet Mensch ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -7290 til -6909 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -7290 kroner til -6290 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 54.249 til 48.860 kroner . Firmaet ledes af direktør Frederik Jeppe Preisler. I første omgang er det SMØRKAT ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Frederik Jeppe Preisler, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Komplementarselskabet Mensch ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabet formål er at være komplementarselskab for Mensch P/SKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Konsulentvirksomhed i København KKøbenhavn K-virksomheden GI Contractor ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -92.179 til -29.707 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -31.867 kroner til -27.056 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -2813 til -33.478 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Per Ib Agger-Nielsen. I første omgang er det REFLON ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Ib Agger-Nielsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er GI Contractor ApS anbragt i branchen "Anden teknisk rådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, energiprojekter og dermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Konsulentvirksomhed i København K fik millionoverskudKnowit Experience København A/S, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 34.259 til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 11 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 6,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 9,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra -3,1 millioner til -1,7 millioner. Firmaet ledes af direktør Roar Nissen. Virksomheden ejes af Knowit Danmark Holding A/S. Knowit Experience København A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive IT-konsulentvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København K fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Viet-Jacobsen Fonden, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,4 millioner til 10,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -132.785 kroner til -159.367 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 23,1 millioner til 31,9 millioner. Viet-Jacobsen Fonden har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Fondens formål er at yde økonomisk stødte til almennyttige og almenvelgørende formål Det skal tilstræbes at minimum 50 % af fondens årlige overskud uddeles til følgende specifikke formål, forudsat at der efter bestyrelsens skøn er kvalificerede ansøgere: 1. Unge i alderen 18-30 år til videregående studier i udlandet. Alle videregående studier kan komme i betragtning ved uddeling, men uddelinger vil primært ske til ansøgninger til uddannelse inden for handel og økonomi samt de tekniske og naturfaglige videnskaber. 2. Danske krigsveteraner til uddannelse og etablering i et civilt arbejde efter endt tjeneste. 3. Veteranhjem og øvrige foranstaltninger og projekter for danske krigsveteraner 4. Projekter og aktiviteter der kan hjælpe unge under 20 år fra økonomisk og/eller dårligt stillede hjem til at blive nyttige og produktive samfundsborgereKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i København K får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København K-virksomheden FR Gulvservice ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 21.259 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 191.704 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Frederik Hostrup Rasmussen. I første omgang er det FR Money Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Frederik Hostrup Rasmussen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er FR Gulvservice ApS anbragt i branchen "Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med gulvbelægning, gulvslibning, mindre tømrer opgaver, service og salg af vedligehold, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse
Overskuddet stiger: Virksomhed i København K fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Skandinavisk SR ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,4 millioner til 4,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 15 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 18 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 11,2 millioner kroner til 15,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 6,6 millioner til 9,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Shaun Herbert Russell. I første omgang er det THE RUSSELL HOLDING COMPANY ApS, Line Krüger ApS og Kingham Corp AB, der står som ejere. I sidste ende er det Shaun Herbert Russell, der er den dominerende ejer. Skandinavisk SR ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med andre varer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med fremstilling, design og handel med livsstil produkter og engagement indenfor medie branchen, samt i sin virksomhed og drift at have væsentlig positiv indvirkning på samfundet og miljøet som helhed. Direktionen skal i sin beslutningsproces tage højde for indvirkning af enhver beslutning på: i. Selskabets medarbejdere og leverandører, ii. Selskabets kunders interesser som målgruppe i forhold til Selskabets formål med hensyn til af have en væsentlig positiv påvirkning på samfundet og miljøet, iii. de lokalsamfund og samfund i øvrigt, hvor Selskabet og dets leverandører driver virksomhed, det lokale og globale miljø samt iv. Selskabets kortsigtede såvel som langsigtede interesserKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København K-virksomheden Verdane Advisors ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Verdane Advisors ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,9 millioner til 980.083 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 5,2 millioner kroner til 6,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 2 millioner til 2,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christopher Ludt Parmo. I første omgang er det Verdance Advisors Holding AS, der står som ejer. I sidste ende er det Bjarne Kveim Lie, der er den dominerende ejer. Verdane Advisors ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulent- og rådgivningsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ebisu Invest ApS i København K får underskudDet seneste år er endt med underskud i København K-virksomheden Ebisu Invest ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -2707 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -8853 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Philip Bendix Sjøqvist. Virksomhedens reelle ejere er Philip Bendix Sjøqvist. Ebisu Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Padel Yard ApS i København K får underskudDet seneste år er endt med underskud i København K-virksomheden Padel Yard ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -473.635 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 138.860 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Ulrik Galskov. I første omgang er det Padel Yard Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Frederik Klitgaard Rye, Ulrik Galskov og Tobias Emil Galskov, der er de dominerende ejere. Padel Yard ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre sportsaktiviteter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udbud af events og sportsaktiviteter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.Klik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i København K går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København K-virksomheden PDCMS ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 80.472 til -42.518 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 274.003 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 82.495 kroner året før til -39.117 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 687.470 til 588.452 kroner . Virksomheden ledes af direktør Philip Don Cato Meelby Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Philip Don Cato Meelby Sørensen. I Erhvervsstyrelsens register er PDCMS ApS anbragt i branchen "Anden forretningsservice". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med Investering og Event, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Flindt & Ørsted ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Flindt & Ørsted ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 256.807 til 453.399 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,3 millioner kroner til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 116.974 til 464.251. Virksomheden ledes af direktør Christoffer Zwergius. I første omgang er det Christoffer Z Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christoffer Zwergius, der er den dominerende ejer. Flindt & Ørsted ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive café og restaurationsvirksomhed og dermed forbudne aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Node Publishing ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårNode Publishing ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 72.653 til 224.210 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 490.943 kroner til 688.545 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra -129.024 til 30.708. Firmaet ledes af direktør Mette Barfod. Virksomheden ejes af SARA LYSGAARD HOLDING A/S, CARSTEN FÆRGEGAARD ApS, AtticStudio ApS og Helle Walsted Holding ApS. Node Publishing ApS hører hjemme i branchen "Udgivelse af ugeblade og magasiner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udgivelse af dansk/internationalt designmagasin samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Queue-it Group ApS i København K går fra overskud til underskudOverskuddet i København K-virksomheden Queue-it Group ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 25.282 til -45.623 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 594.467 kroner i det foregående regnskabsår til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Queue-it Group ApS var ligesom året før på 170 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Dybkjær. Virksomheden ejes af Queue-it Holding ApS. Queue-it Group ApS hører hjemme i branchen "Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at virke som holdingselskab, at foretage investering og formuepleje, samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Holdingselskab i København K er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i firmaet EJENDOMSSELSKABET BRYGGEN ApS i København K i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -253.015 til 8,9 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -22.049 kroner til -6250 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 8,6 millioner til 17,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Nissen. Virksomhedens reelle ejere er Søren Nissen. I Erhvervsstyrelsens register er EJENDOMSSELSKABET BRYGGEN ApS anbragt i branchen "Gennemløbsholdingselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at besidde kapitalandele i andre virksomheder, ejendomshandel og besiddelse samt investeringKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: Gå ud-virksomhed i København K får milliontabUnderskuddet i København K-virksomheden PitaNordic ApS voksede sidste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -495.683 til -1,1 millioner kroner før skat. Medarbejdertallet var på tre i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttotab er forbedret fra -430.096 kroner til -233.837 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -347.551 til -1,2 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Kemal Yasar. Virksomhedens reelle ejere er Kemal Yasar. PitaNordic ApS hører hjemme i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed, samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Invisible Walls ApS får nyt millionunderskudKøbenhavn K-virksomheden Invisible Walls ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -172.001 til -2,2 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 676.414 kroner. Forrige år var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttotab er forbedret fra -83.294 kroner til -21.801 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et underskud på -2,2 millioner kroner efter skat voksede formuen i Invisible Walls ApS sidste år fra 833.767 til 2,4 millioner . Virksomheden ledes af direktør Niels Ahlefeldt Wetterberg. I første omgang er det Amplifier Game Invest AB, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Eric Olof Wingefors, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Invisible Walls ApS anbragt i branchen "Udgivelse af computerspil". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedensformål er at udvikle interaktive oplevelser og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i København K tjente flere penge i seneste regnskabWeThink Invest ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 134.542 til 577.510 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -14.125 kroner til -16.548 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 133.600 til 430.469. Firmaet ledes af en direktion, der består af Hans Patrik Martin Thelin og Ghita Algreen Holst. I første omgang er det Hans Patrik Martin Thelin, Ghita Algreen Holst og WeThink Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Hans Patrik Martin Thelin og Ghita Algreen Holst, der er de dominerende ejere. WeThink Invest ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at være komplementarselskab og at eje kapitalandele i andre selskaber, foretage investeringer samt anden hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Finansvirksomhed i København K får underskudDet seneste år er endt med underskud i København K-virksomheden WeThink Ventures ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -9283 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -9232 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Hans Patrik Martin Thelin. I første omgang er det Claus Møllebro, Arpad Ganesh Maksay, Thomas Bo Nielsen og WeThink Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Hans Patrik Martin Thelin, Ghita Algreen Holst, Claus Møllebro, Arpad Ganesh Maksay og Thomas Bo Nielsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er WeThink Ventures ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Finansvirksomhed i København K fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i FS 14 ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 353.000 til 4,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -15.000 kroner til -16.000 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 13,5 millioner til 18,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Fritz Henrik Schur. I første omgang er det FS 12 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Fritz Henrik Schur, der er den dominerende ejer. FS 14 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at investere i og eje aktier og andre værdipapirerKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Ejendomsvirksomhed i København K er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i firmaet Euro Economics IV ApS i København K i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -479.541 til 2,0 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner til 2,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra -510.043 til 934.100. Virksomheden ledes af direktør Claus Molbech Bendtsen. I første omgang er det EURO ECONOMICS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bo Ladegaard Bendtsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Euro Economics IV ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve og drive fast ejendom og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København K fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Euro Economics III ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,5 millioner til 4,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,2 millioner kroner til 3,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 25,3 millioner til 28,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claus Molbech Bendtsen. I første omgang er det Euro Economics III Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bo Ladegaard Bendtsen, der er den dominerende ejer. Euro Economics III ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og investere i fast ejendom, herunder ejendommen matr.nr. 343 Øster Kvarter, København, Cort Adelers Gade 12/Havnegade 41, 1053 København KKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i København KEuro Economics IX ApS, der er en virksomhed i København K, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 3,6 millioner til 423.579 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 3,6 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 563.032 kroner til 613.200 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 3,6 millioner til 3,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claus Molbech Bendtsen. I første omgang er det EURO ECONOMICS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bo Ladegaard Bendtsen, der er den dominerende ejer. Euro Economics IX ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve og drive fast ejendom og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Ejendomsvirksomhed i København KSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København K-virksomheden Euro Economics VI ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -9,7 millioner til -1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -2,8 millioner kroner til -1,2 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -1,4 millioner kroner efter skat, voksede egenkapitalen i Euro Economics VI ApS sidste år fra -18,5 millioner til 128 millioner . Virksomheden ledes af direktør Claus Molbech Bendtsen. I første omgang er det EURO ECONOMICS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bo Ladegaard Bendtsen, der er den dominerende ejer. Euro Economics VI ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København K fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Euro Economics VII ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 883.979 til 2,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner til 2,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 1,3 millioner til 3,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claus Molbech Bendtsen. I første omgang er det Euro Economics Holding VII ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bo Ladegaard Bendtsen, der er den dominerende ejer. Euro Economics VII ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at erhverve og drive fast ejendom og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København K-virksomheden Euro Economics X ApSEuro Economics X ApS, der er en virksomhed i København K, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 8,8 millioner til 8,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 14,1 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 3,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,9 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 50,2 millioner til 56,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claus Molbech Bendtsen. I første omgang er det Euro Economics X Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bo Ladegaard Bendtsen, der er den dominerende ejer. Euro Economics X ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve og drive fast ejendom og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København K fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Euro Economics VIII ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,8 millioner til 3,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 5,5 millioner til 8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claus Molbech Bendtsen. I første omgang er det EURO ECONOMICS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bo Ladegaard Bendtsen, der er den dominerende ejer. Euro Economics VIII ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomheden formål er at erhverve og drive fast ejendom og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København K fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Dampskibsselskabet ”Jutlandia” Aktieselskab, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 931.595 til 2,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 107.827 kroner i det foregående regnskabsår til 415.450 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 15,7 millioner til 18 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Holger Toft. Virksomhedens reelle ejere er Søren Holger Toft. Dampskibsselskabet ”Jutlandia” Aktieselskab har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive skibsfart, handel, industri, finansiering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i København K går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København K-virksomheden FS 3 ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 656.000 til -3000 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -7000 kroner til -20.000 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i FS 3 ApS var ligesom året før på 1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Fritz Henrik Schur. I første omgang er det FRITZ SCHUR A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Fritz Henrik Schur, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er FS 3 ApS anbragt i branchen "Andre informationstjenester". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive fabrikations- handels- og investeringsvirksomhed samt anden virksomhed efter direktionens bestemmelseKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i København K fik igen tabKøbenhavn K-virksomheden FS 1 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -6000 til -7000 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -6000 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -6000 kroner til -7000 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i FS 1 ApS var ligesom året før på 3,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Fritz Henrik Schur. Virksomhedens reelle ejere er Fritz Henrik Schur. FS 1 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Hoteller". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i aktier og anparter samt hotel- og restaurationsdriftKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Aqua Manager ApS i København K får underskudDet seneste år er endt med underskud i København K-virksomheden Aqua Manager ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -65.000 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -63.000 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jimmi Gellert. I første omgang er det SANKT PEDER HOLDING ApS, GELLERT HOLDING ApS og FRITZ SCHUR A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Fritz Henrik Schur, der er den dominerende ejer. Aqua Manager ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af andre haner og ventiler". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handels- og industrivirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København K-virksomheden Pineapple Entertainment ApSPineapple Entertainment ApS, der er en virksomhed i København K, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 4,5 millioner til 4,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 6,6 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 33 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 27,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 26,6 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 8,3 millioner til 9,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ole Rahbek Kristensen. I første omgang er det ABREKADABRE ApS, BANIJAY NORDIC HOLDING ApS og TAPIR HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Stéphane Patrick Courbit, der er den dominerende ejer. Pineapple Entertainment ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Produktion af tv-programmer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er TV produktion indenfor comedy, underholdning og events samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Mil Invest ApS fik større overskud end året førMil Invest ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 170.000 til 292.582 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 187.000 til 479.552. Selskabet ledes af direktør Michael Lauritzen. Virksomhedens reelle ejere er Michael Lauritzen. Mil Invest ApS hører hjemme i branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i selskaber samt finansieringsvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Bo Bryndum Arkitektfirma ApS i København KOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Bo Bryndum Arkitektfirma ApS, der er et firma i København K. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 137.470 til 57.618 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 137.470 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 490.826 kroner til 627.321 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 347.191 til 392.045. Virksomheden ledes af direktør Bo Bryndum. Virksomhedens reelle ejere er Bo Bryndum. Bo Bryndum Arkitektfirma ApS hører hjemme i branchen "Arkitektvirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Iværksætterselskabets formål er at drive arkitektvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ocean Blue Coffee ApS i København K får underskudDet seneste år er endt med underskud i København K-virksomheden Ocean Blue Coffee ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -19.395 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -18.990 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Michael Esben Mikuta. I første omgang er det Karsten Sønne Hjerl Ehrhardt, MIKUTA ApS, WeThink Invest ApS og SL Holding Greve ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Esben Mikuta, Hans Patrik Martin Thelin, Karsten Sønne Hjerl Ehrhardt, Ghita Algreen Holst og Jannie Petersen, der er de dominerende ejere. Ocean Blue Coffee ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Vital Pharma Nordic ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Vital Pharma Nordic ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 8,2 millioner til 8,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 15,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 14,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 12,9 millioner til 13,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jens-Nikolaj Schøier. I første omgang er det E CONSULT ApS, MSA ApS, JCNS Holding ApS og Schøier Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mohammad Sohail Asghar og Jens-Nikolaj Schøier, der er de dominerende ejere. Vital Pharma Nordic ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med fremstilling, markedsføring og distribution af medicinske produkter samt at udøve enhver aktivitet, der efter ledelsens skøn er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København K fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i WeAreCube Denmark ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,7 millioner til 3,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet ti, året før var det 11. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,2 millioner kroner til 10,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 603.841 til 2,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Pernille Caroline Lotus Larsen. Virksomheden ejes af WeAreCube AB. WeAreCube Denmark ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden forretningsservice". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er bureauvirksomhed og bloggernetværk samt aktiviteter i tilknytning hertil efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Copenhagenglass ApS i København K gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Copenhagenglass ApS i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -234.335 til 142.674 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 78.786 kroner i det foregående regnskabsår til 581.260 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 189.044 til 256.975. Virksomheden ledes af direktør Christian Edwards. Virksomhedens reelle ejere er Christian Edwards. I Erhvervsstyrelsens register er Copenhagenglass ApS anbragt i branchen "Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive e-handel med produkter og serviceydelser indenfor glas, glaskunst og glaspusteri samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Birch 1946 ApS i København K går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Birch 1946 ApS, der er et firma i København K. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 77.067 til -32.453 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 166.262 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 424.109 kroner i det foregående regnskab til 289.484 - et fald på -32 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -224.638 til -255.798 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Caroline Birch. Virksomhedens reelle ejere er Caroline Birch. Birch 1946 ApS hører hjemme i branchen "Kunsthandel og gallerivirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og udstilling af kunstværker samt at drive øvrig virksomhed i tilknytning hertil efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Management Events Denmark A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Management Events Denmark A/S, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 758.000 til 2,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 11 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til ni ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,9 millioner kroner til 7,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 1,5 millioner til 3,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jenni Tolonen. I første omgang er det Management Events International Oy Ltd, der står som ejer. I sidste ende er det Olli Pekka Muurainen, der er den dominerende ejer. Management Events Denmark A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Organisering af kongresser, messer og udstillinger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at arrangere events, uddannelses- og undervisningsaktiviteter samt anden hermed beslægtet virksom-hedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Energy Management Group A/SKøbenhavn K-virksomheden Energy Management Group A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -196.076 til -91.827 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -208.645 kroner til -51.208 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -22,6 millioner til -22,7 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Steen Mogens Vedel-Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Steen Mogens Vedel-Jørgensen. Energy Management Group A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Speditører". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel og agentur, konsulent, investering, finansiering og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Kokke Syndikatet ApS får millionunderskudDet seneste år er endt med underskud i København K-virksomheden Kokke Syndikatet ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -1,1 millioner kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit ti i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 3,7 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Nicolas Benjamin Dahl og Christian Reimann. I første omgang er det LD BENJAMIN ApS, Christian Reimann Holding ApS og ML Dahl Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Nicolas Benjamin Dahl og Christian Reimann, der er de dominerende ejere. Kokke Syndikatet ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for restaurationsbranchen med beslægtede områderKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Mobility Consulting ApS i København K gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Mobility Consulting ApS i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -260.040 til 254.984 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 199.948 kroner i det foregående regnskabsår til 425.992 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 182.026 til 379.435. Virksomheden ledes af direktør Erik Thadew Grum Moestrup. I første omgang er det Mobility ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Erik Thadew Grum Moestrup, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Mobility Consulting ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at udbyde IT konsulentydelser herhjemme og i udlandet samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i København KKøbenhavn K-virksomheden Advokatfirmaet Hans K. Kristiansen ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -72.174 til -337.079 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 106.000 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,6 millioner til 2,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Hans Kjeldgaard Kristiansen. Virksomhedens reelle ejere er Hans Kjeldgaard Kristiansen. Advokatfirmaet Hans K. Kristiansen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Juridisk bistand". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive advokatvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Plussmarte Danmark ApSKøbenhavn K-virksomheden Plussmarte Danmark ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -68.830 til -48.549 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -72.990 kroner året før til 34.650 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 59.305 til 5756 kroner . Virksomheden ledes af direktør Melih Ballikaya. I første omgang er det Melih Ballikaya og Ahmet Levent Bayraktaroglu, der står som ejere. I sidste ende er det Melih Ballikaya, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Plussmarte Danmark ApS anbragt i branchen "Fremstilling af elektronik til husholdninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er salg og udvikling af Husholdningsapparater og Hjemmeelektronik, Energisalg, Bygningsautomatisering, Vedvarende energi investeringer, Softwareudvikling og -licensering, Hardwareudvikling, HVAC Systems Engineering, og anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København K-virksomheden African Touch ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i African Touch ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 276.166 til 237.718 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,3 millioner kroner til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 1,5 millioner til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Michael Grønborg og Kari Bente Høydal. Virksomhedens reelle ejere er Michael Grønborg og Kari Bente Høydal. African Touch ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Forhandlere af gaveartikler og brugskunst". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel fortrinsvis indretningsartikler importeret fra Afrika samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Byggevirksomhed i København K tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i EJENDOMSSELSKABET EUROPA A/S, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 420.555 til 687.276 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på tre i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra -4,4 millioner til -3,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Nikolai Carl Tikjøb. I første omgang er det EJENDOMSSELSKABET AF NOVEMBER 1999 ApS, BAR BRAZIL HOLDING ApS og FORMENTERRA ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jan Holbæk Nielsen, Niels Gyde Poulsen og Nikolai Carl Tikjøb, der er de dominerende ejere. EJENDOMSSELSKABET EUROPA A/S hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med fast ejendom samt dermed beslægtede aktiviteter
Går tilbage: Ejendomsvirksomhed i København K går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København K-virksomheden EJENDOMSSELSKABET AF NOVEMBER 1999 ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 669.641 til -396.171 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,2 millioner kroner. Medarbejdertallet var på tre i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 449.320 kroner i det foregående regnskab til 416.124. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 14,9 millioner til 14,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Nikolai Carl Tikjøb. I første omgang er det SIMA HOLDING ApS og FORMENTERRA ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jan Holbæk Nielsen og Nikolai Carl Tikjøb, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er EJENDOMSSELSKABET AF NOVEMBER 1999 ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drift, køb og salg samt udlejning af fast ejendom
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Marine Retail A/SKøbenhavn K-virksomheden Marine Retail A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -27.000 til -393.000 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på -9000 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -11.000 kroner til -53.000 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -380.000 kroner efter skat, voksede formuen i Marine Retail A/S sidste år fra 429.000 til 549.000 . Virksomheden ledes af direktør Peter Helbirk. I første omgang er det HS 17 A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Fritz Henrik Schur, der er den dominerende ejer. Marine Retail A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med andre varer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og anden beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i København K går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København K-virksomheden SEASHIRT ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 29.346 til -14.508 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 47.416 kroner året før til -13.687 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 54.756 til 43.438 kroner . Virksomheden ledes af direktør Cristina Cyrill Olsen. Virksomhedens reelle ejere er Cristina Cyrill Olsen. I Erhvervsstyrelsens register er SEASHIRT ApS anbragt i branchen "Industriel design og produktdesign". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets primære formål er grafisk design/reklame, tekstil design og produktion, indretningskonsulent. Sportsudstyr engros og dermed forbunden virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Byggevirksomhed i København K ryger fra overskud til underskudOverskuddet i DT Group I ApS, der er et firma i København K, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 19.000 til -412.324 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 3,1 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 103.000 kroner året før til -410.216 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3 millioner til 687.286 kroner . Virksomheden ledes af direktør Allan Aastrup. I første omgang er det FAI-M ApS, AN-MA ApS og FRIDAS ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anette Søs Aastrup og Allan Aastrup, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er DT Group I ApS anbragt i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er opførelse af erhvervs- og boligejendomme med henblik på salg og udlejning, herunder projektudvikling samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Weinart ApS i København K ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Weinart ApS, der er et firma i København K. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 1,5 millioner til -83.932 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2,3 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,9 millioner i det foregående regnskabsår til 333.354 - et fald på -83 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 34.626 kroner efter skat, faldt formuen i Weinart ApS fra -1,9 millioner til -2,5 millioner kroner og er dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Kristoffer Meier Axel. I første omgang er det NFW HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kristoffer Meier Axel, der er den dominerende ejer. Weinart ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med vin og spiritus". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive vinhandelKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos reklamevirksomhed i København KIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i SAMUTI STYLE ApS, der er et firma i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 28.646 til 3710 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 21.509 i det foregående regnskabsår til 3790 - et fald på -82 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 3710 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i SAMUTI STYLE ApS fra 47.374 til 17.329 kroner . Firmaet ledes af direktør Cristina Cyrill Olsen. Virksomhedens reelle ejere er Cristina Cyrill Olsen. SAMUTI STYLE ApS hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er reklamebureau, design og handelsvirksomhed og hermed forbunden virksomhed
Tallene er vendt: Ejendomsvirksomhed i København K er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet K/S FOCUS-BROMSGROVE i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -1,7 millioner til 856.064 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -1,3 millioner kroner året før til 1,8 millioner kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra -13,4 millioner til -11,7 millioner. Virksomheden ejes af Leif Clausen, Stig Sølvhøj, Jakob Lee Jensen, Pernille Teilmann Aalund, Ole Lahm, Marius Brandt-Møller, Kenneth MacFarlane MacAlpine og Jan Pretzmann Christensen I Erhvervsstyrelsens register er K/S FOCUS-BROMSGROVE anbragt i branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed ved køb og drift af en udlejet erhvervsejendom beliggende 37 High Street, Bromsgrove, Worchestershire, England. Herudover kan kommanditselskabet for overskydende likviditet indkøbe værdipapirer, eller likviditeten kan indsætte på aftaleindskud i pengeinstitut, eller på anden måde udlånes hvorved kommanditselskabet kan oppebære renteindtægter
Tallene går op: Virksomhed i København K fik større overskud end året førDuraCert ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 181.393 til 258.971 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 183.190 kroner til 261.034 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 201.991 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i DuraCert ApS fra 495.808 til 64.622 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Sandra Spier-Schmitt, Hanneke Leeflang, Kornelis Roorda, Remco Polhuis og Egbert Pieter de Jong. Virksomheden ejes af Egbert Pieter de Jong, Sandra Maria Spier-Schmitt, Hanneke Leeflang, Remco Polhuis og Kornelis Roorda. DuraCert ApS hører hjemme i branchen "Anden måling og teknisk analyse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udvikle og levere certificeringsydelser og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København K ryger fra overskud til underskudOverskuddet i DVDMV ApS, der er et firma i København K, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 60.259 til -484.724 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 465.246 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 723.176 kroner i det foregående regnskab til 566.487. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 707.437 til 323.294 kroner . Virksomheden ledes af direktør Eveline Manowski. Virksomhedens reelle ejere er Eveline Manowski. I Erhvervsstyrelsens register er DVDMV ApS anbragt i branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Overskuddet stiger: Tandlæge-virksomhed i København K fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Tandlægeselskabet Michael Bonde Olsen ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,4 millioner til 2,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 12,4 millioner kroner til 13,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 5,7 millioner til 7,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Bonde Olsen. I første omgang er det MBO HOLDING og FREDERIKSBERG ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Bonde Olsen, der er den dominerende ejer. Tandlægeselskabet Michael Bonde Olsen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Praktiserende tandlæger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København K-virksomheden Nordic Fine Wine ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Nordic Fine Wine ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,8 millioner til 2,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 37,3 millioner til 39,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kristoffer Meier Axel. I første omgang er det NFW HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kristoffer Meier Axel, der er den dominerende ejer. Nordic Fine Wine ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med vin og spiritus". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive køb og salg med vine, samt dertil beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Svitzer A/S i København KSvitzer A/S, der er en virksomhed i København K, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,4 milliarder til 412,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 59 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -14,9 millioner kroner til -28,5 millioner kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 9 milliarder til 9,4 milliarder. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kasper Friis Nilaus og Knud Lind Winkler. Virksomheden ejes af A.P. MØLLER - MÆRSK A/S. Svitzer A/S hører hjemme i branchen "Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive bjærgnings-, dykker-, bugserings-, udpumpnings-, sprængnings- og lignende virksomhed, herunder assistance ved udnyttelse af råstoffer i havbunden og nedlægning af kabler etc. med selskabets egne eller dertil fragtede skibe, fartøjer og andet materiel, at deltage i andre foretagender med lignende formål ved at erhverve sig andel i dem eller indgå overenskomster om fælles virksomhed, samt at påtage sig forretninger, der efter bestyrelsens skøn direkte eller indirekte måtte flyde af eller stå i forbindelse med ovennævnte virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Freetown Christiania ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København K-virksomheden Freetown Christiania ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 86.157 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 124.805 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør Mette Prag. Virksomheden ejes af Fristaden Christiania. Freetown Christiania ApS hører hjemme i branchen "Public relations og kommunikation". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med igangsættelse, planlægning og gennemførelse af kultur- og netværksarrangementer samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Greeningful ApSKøbenhavn K-virksomheden Greeningful ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -6979 til -9239 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -6979 kroner til -9239 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -317.502 til -357.241 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Henrik Otto Charles Sommerlund Eggert. I første omgang er det HOCSE Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Otto Charles Sommerlund Eggert, der er den dominerende ejer. Greeningful ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at levere rådgivning, strategi, ideation og opgaver og projekter relateret hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i reklamevirksomhed i København KKøbenhavn K-virksomheden wedographic aps fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -9039 til -27.563 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 41.792 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 242.881 kroner til 288.468 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 53.363 til 28.587 kroner . Virksomheden ledes af direktør Henrik Vick. I første omgang er det Holdingselskabet Nyhavn 2021 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Vick, der er den dominerende ejer. wedographic aps har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at levere reklameydelserKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: 3 Wise Monkeys A/S i København K gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet 3 Wise Monkeys A/S i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -443.580 til 189.007 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,1 millioner kroner til 2,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 42.879 til 179.209. Virksomheden ledes af direktør Henrik Vick. I første omgang er det Kristoffer Emilius Sundberg, Mads Julius Dahl Gregersen og Holdingselskabet Nyhavn 2021 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henrik Vick, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er 3 Wise Monkeys A/S anbragt i branchen "Reklamebureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for marketing og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Storm Gruppen ApS i København K går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Storm Gruppen ApS, der er et firma i København K. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 146.877 til -5529 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 146.877 kroner. Virksomhedens bruttotab er forbedret fra -7874 kroner til -7035 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 363.750 til 358.221 kroner . Virksomheden ledes af direktør Anders Storm. Virksomhedens reelle ejere er Anders Storm. Storm Gruppen ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er formuepleje, herunder værdipapirer og fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Desolix ApS i København K gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Desolix ApS i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -794.240 til 782.768 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 75,6 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -711.245 kroner til -1,1 millioner kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 782.768 kroner efter skat, faldt formuen i Desolix ApS fra 59,8 millioner til 55,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Mikkel Christian Runberg. I første omgang er det Desolix S.á.r.l., der står som ejer. I sidste ende er det Denis Jean Jørgen Viet-Jacobsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Desolix ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er er at drive investeringsvirksomhed samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i København KOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i HeyPeople ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 614.854 til 309.207 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 614.854 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit tre i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 680.019 til 791.062. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Carsten Juul og Sisse Find. Virksomhedens reelle ejere er Carsten Juul og Sisse Find. HeyPeople ApS hører hjemme i branchen "Psykologisk rådgivning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Overskuddet stiger: Arvid Nilssons Fond fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Arvid Nilssons Fond, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 2,7 millioner til 16,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 372.461 kroner til 486.908 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 167 millioner til 178,3 millioner. Arvid Nilssons Fond har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål". Virksomheden beskriver selv sit formål således: § 4. 1 Fonden har til formål at foretage investeringer i fast ejendom og/eller børsnoterede værdipapirer. § 1. 4 Fondens uddelingsformål er at støtte sygdomsbekæmpelse, herunder fortrinsvis bekæmpelsen af kræft og hjertesygdomme på den måde, som efter bestyrelsens skøn er mest hensigtsmæssig. Bidrag fra fonden skal fortrinsvis ydes direkte til de pågældende og ikke til foreninger og indsamlingerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Cramers ApS i København KOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Cramers ApS, der er et firma i København K. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 128.356 til 51.651 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 202.624 kroner. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,7 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 38.040 kroner efter skat, faldt formuen i Cramers ApS fra 278.875 til 203.915 kroner . Virksomheden ledes af direktør Marie Louise Egelund Cramer. Virksomhedens reelle ejere er Marie Louise Egelund Cramer. Cramers ApS hører hjemme i branchen "Undervisning inden for sport og fritid". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at, rådgive om træning og ernæring samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Fanboy.dk ApS i København K ryger fra overskud til millionunderskudForrige års overskud i København K-virksomheden Fanboy.dk ApS blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 2,3 millioner til -5,7 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 2,3 millioner kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -30.471 kroner til -128.942 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 4,6 millioner til -265.886 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Mark Christoffer Kaa Andersen. I første omgang er det SINIUS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mark Christoffer Kaa Andersen, der er den dominerende ejer. Fanboy.dk ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive webshop med henblik mod salg af spil til konsollerKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: Virksomhed i København K får milliontabKøbenhavn K-virksomheden ABCPH ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -93.782 til -1,1 millioner kroner før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 21.022 kroner året før til -1,1 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -25.170 til -858.214 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Vahid Ghasemilee og Thomas Juhl. I første omgang er det ABCPH Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Vahid Ghasemilee og Thomas Juhl, der er de dominerende ejere. ABCPH ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med design, produktion, markedsføring og salg af eldrevne køretøjer og hermed forbundet virksomhed
Røde tal forsvandt: Gloube1 ApS i København K er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Gloube1 ApS i København K. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -692.175 til 1,3 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 11 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 5,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra -1,5 millioner til -526.343. Virksomheden ledes af direktør Jesper Teichert Madirazza-Marcussen. I første omgang er det Gianluca Gatto, Riccardo Marcon og Gloube ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Riccardo Marcon, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Gloube1 ApS anbragt i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve restaurationsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hermed. Selskabet må ikke fremstille eller forhandle drikkevarer, udover i forbindelse med drift af selskabets restaurationsvirksomhed. Selskabet ikke må eje andele af selskaber eller virksomheder med sådanne aktiviteter. Kapitalandele kan ikke udstedes eller overdrages til nogen, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarerKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Byens Plantetorv ApS i København K får underskudDet seneste år er endt med underskud i København K-virksomheden Byens Plantetorv ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -700.026 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -244.833 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Pernille Ellekjær Francke. I første omgang er det COMBI SERVICE ROSKILDE HOLDING ApS, P.E.F. Holding ApS og Samurai ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Birgit Aaby-Bruun og Pernille Ellekjær Francke, der er de dominerende ejere. Byens Plantetorv ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Planteformering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Elephant Innovation ApS i København KElephant Innovation ApS, der er en virksomhed i København K, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,0 millioner til 367.826 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2,5 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 849.712 - et fald på -42 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 3,3 millioner til 3,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Johan Juncker. I første omgang er det SOPRANO HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Johan Juncker, der er den dominerende ejer. Elephant Innovation ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er konsulentvirksomhed og dermed beslægtet aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Vending: Tribute ApS i København K er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Tribute ApS i København K. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -15.448 til 39.346 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -9687 kroner året før til 46.308 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 11.428 til 50.774. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Camilla Josefine Stephan og Rasmus Malmstrøm Jensen. I første omgang er det Camilla Josefine Stephan og Rasmus Malmstrøm Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Camilla Josefine Stephan og Rasmus Malmstrøm Jensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Tribute ApS anbragt i branchen "Detailhandel med andre varer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive fysisk og internetbaseret butiks- og designvirksomhed, samt at udøve enhver aktivitet, der efter ledelsens skøn er forbundet hermed
Vending: Miami Bar ApS i København K er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Miami Bar ApS i København K. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -37.904 til 335.887 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 781.157 kroner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra -135.715 til 119.287. Virksomheden ledes af direktør Raman Arora. I første omgang er det Simran Arora Holding ApS og Jones El-Mawardi Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Simran Arora og Jones El-Mawardi, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Miami Bar ApS anbragt i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor handel, restaurations- og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Mott Development ApS fik millionoverskudMott Development ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 165.493 til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -66.887 kroner til -68.116 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 372.589 til 1,9 millioner. Firmaet ledes af direktør Anders Degn Kristensen. Virksomhedens reelle ejere er Anders Degn Kristensen. Mott Development ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er økonomisk rådgivning og hertil relateret arbejde samt at foretage investeringer i værdipapirerKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København K fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i The Coffee Roasting Company ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,0 millioner til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,3 millioner kroner til 2,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 900.233 kroner efter skat, faldt formuen i The Coffee Roasting Company ApS fra 1,1 millioner til 960.648 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens-Henrik Thomsen. Virksomhedens reelle ejere er Jens-Henrik Thomsen. The Coffee Roasting Company ApS hører hjemme i branchen "Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er ved forskellige aktiviteter med udgangspunkt i kafferistning og salg af produkter til kafferistning, at skabe et levende miljø, som både henvender sig til nærmiljøet omkring virksomheden, og at agere som forum for den internationale kaffebranche med afholdelse af seminarer og events og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Konsulentvirksomhed i København K ryger fra overskud til underskudForrige års overskud i Will&Agency ApS, der er et firma i København K, blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 213.753 til -813.067 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 3,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 310.955 til -330.324 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Lars Tversted. I første omgang er det LARS TVERSTED ApS, EODM HOLDING ApS og NCA Holding af 2018 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Niels Christian Alberg Nielsen, Lars Tversted og Jesper Thomsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Will&Agency ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er strategisk rådgivning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Fishcamp ApSKøbenhavn K-virksomheden Fishcamp ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -69.337 til -262.325 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 890.516 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -56.897 kroner til -8001 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 709.535 til 447.210 kroner . Virksomheden ledes af direktør Morten Wagener. Virksomhedens reelle ejere er Morten Wagener. Fishcamp ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Wellnessdeal ApSKøbenhavn K-virksomheden Wellnessdeal ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -13.016 til -15.694 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 239.981 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 4778 kroner året før til -7843 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 223.628 til 211.175 kroner . Virksomheden ledes af direktør Pernille Caroline Lotus Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Pernille Caroline Lotus Larsen. Wellnessdeal ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Webportaler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at sælge og formidle ydelser indenfor wellness og relaterede ydelserKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i København K går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København K-virksomheden OLUFS ANPARTSSELSKAB AF 2014. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 60.834 til -20.800 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 71.398 kroner året før til -19.453 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 64.291 til 43.491 kroner . Virksomheden ledes af direktør Erik Lund. Virksomhedens reelle ejere er Per Toftager Rasmussen. I Erhvervsstyrelsens register er OLUFS ANPARTSSELSKAB AF 2014 anbragt i branchen "Fremstilling af konsumis". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med at producere is, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Kaspar ApS i København K går fra overskud til underskudOverskuddet i København K-virksomheden Kaspar ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 25.982 til -83.221 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 25.982 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 554.155 kroner i det foregående regnskab til 449.688. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 59.228 til -21.517 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Mads Damsbo og Piotr Rafal Winiewicz. I første omgang er det MADS DAMSBO HOLDING ApS, JLO Empire ApS og ET Corp ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mads Damsbo og Piotr Rafal Winiewicz, der er de dominerende ejere. Kaspar ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive en software virksomhed med speciale i machinelearning (A.I.) og filmproduktion, og efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
The Thermal ApS får millionunderskudDet seneste år er endt med underskud i København K-virksomheden The Thermal ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -1,0 millioner kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -695.936 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Paul Karkov Muldowney. I første omgang er det THE LIQUID ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Paul Karkov Muldowney, der er den dominerende ejer. The Thermal ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med restauration og café samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Brinch & Partners ApS i København K er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Brinch & Partners ApS i København K. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -82.235 til 2,2 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,7 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 6,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 1,2 millioner til 2,6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Martin Bo Sørensen og Jens Christian Brinch. I første omgang er det JC 6720 HOLDING ApS og MBS 4690 HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Martin Bo Sørensen og Jens Christian Brinch, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Brinch & Partners ApS anbragt i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for rekrutteringsvirksomhed og konsulentvirksomhed samt dermed beslægtede forretningsområder samt foretage normal formueforvaltning, herunder investering i værdipapirer og fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Amalieklinikken A/S får millionunderskudDet seneste år er endt med underskud i København K-virksomheden Amalieklinikken A/S. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -3,9 millioner kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit 19 i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 12,6 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Berit Adamsen. I første omgang er det Lars Hesselbjerg, SPECIALLÆGE JENS JØRGEN ELBERG ApS og RH-K Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Rolf Jens Holm-Knudsen, Jens Jørgen Elberg og Lars Hesselbjerg, der er de dominerende ejere. Amalieklinikken A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Sundhedsvæsen i øvrigt". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med medicinsk og kirurgisk behandling og handel med cosmetic-produkter samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: It-virksomhed i København K går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København K-virksomheden DIQM ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 94.426 til -12.929 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 127.162 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 91.499 kroner året før til -17.094 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 90.078 til 77.149 kroner . Virksomheden ledes af direktør Holger Crüger. I første omgang er det ANTESE ApS og Jan Scholz, der står som ejere. I sidste ende er det Henrik Gylling Crüger, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er DIQM ApS anbragt i branchen "Anden udgivelse af software". Virksomheden beskriver selv sit formål således: 2.1 Selskabets formål er udvikling, produktion og markedsføring af sundhedsrelaterede IT-løsning, samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
D Studio Copenhagen ApS får millionunderskudDet seneste år er endt med underskud i København K-virksomheden D Studio Copenhagen ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -15,3 millioner kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 370.000 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Søren Mygind Eskildsen, Gilberto Negrini og Gianni Fortuna. Virksomheden ejes af International Design Group S.p.A.. D Studio Copenhagen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og industri, samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Amani ApS i København K er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Amani ApS i København K. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -57.558 til 309.702 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 2,0 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 169.131 kroner i det foregående regnskab til 108.369 - et fald på -36 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 13 millioner til 13,2 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Helle Eva Wedelholm og Klaus Holgaard Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Helle Eva Wedelholm. I Erhvervsstyrelsens register er Amani ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udføre administrative og ledelsesmæssige opgaver for andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. Desuden kan selskabet investere i ejendomme eller tilsvarende aktiverKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Virksomhed i København K hold fast i overskuddetAmalieklinikken Anti-Age Komplementar ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 18.484 til 19.545 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -9475 kroner til -9600 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 111.174 til 126.149. Firmaet ledes af direktør Rolf Jens Holm-Knudsen. I første omgang er det Rolf Jens Holm-Knudsen, Jens Jørgen Elberg og AMALIEKLINIKKEN KOMPLEMENTAR ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Rolf Jens Holm-Knudsen og Jens Jørgen Elberg, der er de dominerende ejere. Amalieklinikken Anti-Age Komplementar ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed som komplementar samt aktiviteter i tilknytning dertilKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Virksomhed i København K fik lidt lavere overskudKapitalselskabet af 2. januar 2017 A/S, der er en virksomhed i København K, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 8,6 millioner til 8,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 3393 kroner i det foregående regnskabsår til 46.798 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 6,5 millioner kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Kapitalselskabet af 2. januar 2017 A/S fra 7,4 millioner til 7,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Anne-Therese Arnskjold og Pernille Winding Gojkovic. I første omgang er det HØIBERG PARTNER HOLDING ApS, HØIBERG PARTNER HOLDING AF 2009 ApS og HØIBERG PARTNER HOLDING AF 2013 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Susanne Høiberg, Claus Elmeros og Jette Lis Høyer de Fries, der er de dominerende ejere. Kapitalselskabet af 2. januar 2017 A/S hører hjemme i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning indenfor immaterialretten, eje fast ejendom, aktier, anparter, kapitalandele i virksomheder samt værdipapirerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Flicker Factory ApS i København K går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Flicker Factory ApS, der er et firma i København K. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 235.110 til -62.912 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i gennemsnit tre i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 369.399 til 306.488 kroner . Virksomheden ledes af direktør Søren Bo Petersen. Virksomhedens reelle ejere er Søren Bo Petersen. Flicker Factory ApS hører hjemme i branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er nationalt som internationalt film, medie og IT-virksomhed af enhver art som middel til markedsføring af produkter, serviceydelser, kommercielle budskaber og holdningspåvirkning
Stabilt: Virksomhed i København K hold fast i overskuddetAmalieklinikken Komplementar ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 32.640 til 34.157 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -8625 kroner til -8750 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 537.383 til 563.612. Firmaet ledes af direktør Jens Jørgen Elberg. Virksomhedens reelle ejere er Rolf Jens Holm-Knudsen og Jens Jørgen Elberg. Amalieklinikken Komplementar ApS hører hjemme i branchen "Sundhedsvæsen i øvrigt". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed som komplementar samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i København K tjente flere penge i seneste regnskabOverskuddet er blevet større i det seneste år i Beta-Han ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 270.568 til 872.557 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 941.838 kroner til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 2,9 millioner til 3,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mikkel Maltha. Virksomhedens reelle ejere er Mikkel Maltha. Beta-Han ApS hører hjemme i branchen "Juridisk bistand". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for underholdningsbranchen, herunder juridisk rådgivning, musiksupervision, komponistvirksomhed, koncertvirksomhed, musik- /lydstudie, pladeselskab, musikforlag, kunstnerrepræsentation, køb/salg af rettigheder, investeringsaktiviteter; og dertil - efter direktionens skøn - beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Ejendomsvirksomhed i København K ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i København K-virksomheden K/S Alfeld. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 3,3 millioner til -2,8 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 3,5 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,8 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 44,3 millioner til 41,4 millioner kroner . Virksomheden ejes af Knud Skagen, Michael Rindom Krogsgaard, Peer Andersen, Jan Buttrup Larsen, Henrik Forslund, Bo Jacobsen, Jens Poul Madsen, Bjarne Nøhr Jensen og ROMALT INVEST ApS I Erhvervsstyrelsens register er K/S Alfeld anbragt i branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål : K/S Alfeld har erhvervet 94% af Griffin Grundvermögen GMBH & Co. Renditefonds i Alfeld KG, som ejer ejendommen beliggende D-31061 Alfeld, Sedansrasse 16-18, Tyskland. Selskabet har til formål at eje og udleje ejendommenKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Ejendomsvirksomhed i København K har skåret underskuddet nedKøbenhavn K-virksomheden Amaliegade 13G ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -189.348 til -160.737 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -1147 kroner til -1143 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et underskud på -160.737 kroner efter skat voksede formuen i Amaliegade 13G ApS sidste år fra 236.253 til 1,6 millioner . Virksomheden ledes af direktør Johan Olof Cervin. I første omgang er det South End AB, der står som ejer. I sidste ende er det Johan Olof Cervin, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Amaliegade 13G ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed
Nyt regnskab: Millionoverskud i virksomhed i København KDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København K-virksomheden NFF Group one ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 3,0 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -34.594 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Mia Therese Wagner og Anne Stampe Olesen. I første omgang er det NFF Group Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mia Therese Wagner og Anne Stampe Olesen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er NFF Group one ApS anbragt i branchen "Ventureselskaber og kapitalfonde". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at købe og sælge selskaberKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i København K fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Jens Bang Liebst Advokatanpartsselskab, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 291.322 til 413.551 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 513.630 i det foregående regnskabsår til 106.758 - et fald på -79 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 741.889 til 881.385. Virksomheden ledes af direktør Jens Bang Liebst. Virksomhedens reelle ejere er Jens Bang Liebst. Jens Bang Liebst Advokatanpartsselskab hører hjemme i branchen "Juridisk bistand". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive advokatvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Alba Beauty Nordic ApS fik millionoverskudAlba Beauty Nordic ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 126.000 til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,8 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 5,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 406.000 til 1,3 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Pernille Damkjær Hertz og Lise Goth Fischer. I første omgang er det Pernille Damkjær Hertz og Alba Beauty ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Pernille Damkjær Hertz og Lise Goth Fischer, der er de dominerende ejere. Alba Beauty Nordic ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Konsulentydelser inden for kosmetikbranchenKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i ejendomsvirksomhed i København KKøbenhavn K-virksomheden Det Lille Palæ. Christianshavn ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -127.934 til -247.843 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 305.094 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -136.334 kroner til -261.484 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra 5,6 millioner til 5,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Gunnar Kjems og Trine Bente Kjems. I første omgang er det G.K INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Gunnar Kjems, der er den dominerende ejer. Det Lille Palæ. Christianshavn ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets eneste formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder investering i fast ejendom, samt anden i forbindelse dermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: København K-virksomhed fik også tab i det seneste regnskabSelskabet Komplementarselskabet L & K ApS, der har adresse i København K, fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet uændret på -1250 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab var ligesom året før på -1250 kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 47.500 til 45.000 kroner . Firmaet ledes af direktør Nikolaj Kjær. I første omgang er det Nikolaj Kjær og JENS BANG LIEBST ADVOKATANPARTSSELSKAB, der står som ejere. I sidste ende er det Jens Bang Liebst og Nikolaj Kjær, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Komplementarselskabet L & K ApS anbragt i branchen "Juridisk bistand". Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: Virksomhedens formål er at være komplementar i selskabet Liebst & Kjær AdvokatpartnerselskabKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Teknologiudvikling ApS i København K går fra overskud til underskudOverskuddet i København K-virksomheden Teknologiudvikling ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 38.838 til -959.406 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 781.438 kroner. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 2,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,4 millioner - et fald på -44 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 848.042 til 98.683 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Martin Frank Poulsen og Henrik Brorsen. I første omgang er det BUSINESS DEVELOPMENT ApS og BRORSEN & CO ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Martin Frank Poulsen og Henrik Brorsen, der er de dominerende ejere. Teknologiudvikling ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabet har til formål at beskæftige sig med udførelse og formidling af konsulentopgaver, i forbindelse med forretningsudvikling og udarbejdelse af ansøgninger til tilskudsordninger indenfor teknologisk forskning, udvikling og demonstration - samt at indgå i partnerskaber som støtter op om denne ydelseKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i København KKøbenhavn K-virksomheden AGERSKOV VINE ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1823 til -181.971 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -1823 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 10.496 kroner året før til -161.459 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 25.434 til -116.502 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Sebastian Homaily Agerskov. I første omgang er det AGERSKOV HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sebastian Homaily Agerskov, der er den dominerende ejer. AGERSKOV VINE ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med vin og spiritus". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i og handel med vin samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København K fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i AGERSKOV KAPITAL ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,2 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -8757 kroner til -148.391 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 1 millioner til 2,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Sebastian Homaily Agerskov. I første omgang er det AGERSKOV HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sebastian Homaily Agerskov, der er den dominerende ejer. AGERSKOV KAPITAL ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive administrations-, finansierings-, og investeringsvirksomhed af enhver art, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Lægeklinik i København K får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København K-virksomheden Speciallægeselskabet Teit Mantoni ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 135.092 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 303.711 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Teit Mantoni. Virksomhedens reelle ejere er Teit Mantoni. I Erhvervsstyrelsens register er Speciallægeselskabet Teit Mantoni ApS anbragt i branchen "Praktiserende speciallæger". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive speciallægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i København K får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København K-virksomheden NOON Ventures I GP ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 625 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 625 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Caspar Høgh og Theis Martin Malmborg. I første omgang er det Caspar Høgh Holding ApS og Tango Mike Mike ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Caspar Høgh og Theis Martin Malmborg, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er NOON Ventures I GP ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at virke som komplementar i kommanditselskabet NOON Ventures 1 K/SKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Anæstesi ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København K-virksomheden Anæstesi ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 43.225 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 2,3 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Teit Mantoni. I første omgang er det Fjællebod Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Teit Mantoni, der er den dominerende ejer. Anæstesi ApS hører hjemme i branchen "Hospitaler". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at formidle anæstesiydelser til privathospitaler samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København K ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København K-virksomheden MichelleKristensen ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 3,2 millioner til -327.474 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 3,2 millioner kroner. Medarbejdertallet var på seks i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 5,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,1 millioner - et fald på -28 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3,9 millioner til 2,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Michelle Nørgaard Kristensen. I første omgang er det Michelle Kristensen Holding ApS og Norland Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Michelle Nørgaard Kristensen og Michaela Pauline Sarah Norland Winther, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er MichelleKristensen ApS anbragt i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med forfatter-, foredrags- og konsulentvirksomhed samt udvikling af digitale ydelser indenfor sundhed, træning og ernæring og anden dermed forbunden virksomhed
Røde tal forsvandt: Reklamevirksomhed i København K er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet SYNTESE MEDIA ApS i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -157.261 til 656.285 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 993.925 - et fald på -39 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 437.342 til 934.194. Virksomheden ledes af direktør Bastian Jon Khamseh Møller. I første omgang er det DIGITAL ALLIANCE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bastian Jon Khamseh Møller, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er SYNTESE MEDIA ApS anbragt i branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er eje kapitalandele i andre selskaber
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i København KCREA CPH Aps, der er en virksomhed i København K, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 703.356 til 341.925 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,7 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,6 millioner kroner til 2,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 262.449 kroner efter skat, faldt formuen i CREA CPH Aps fra 1,7 millioner til 1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lene Mønster Nellemann. I første omgang er det atncph.dk ApS, Leistner Holding ApS og CREA Mønster Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anette Thrane Nielsen, Lene Mønster Nellemann og Jacob Benjamin Leistner, der er de dominerende ejere. CREA CPH Aps hører hjemme i branchen "Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb og salg af kosmetik, parfumer, møbler og emballage, samt hermed beslægtet formålKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i København K er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet wearetrue.io ApS i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -407.267 til 52.409 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet to, året før var det tre. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,8 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 184.226 til 224.160. Firmaet ledes af direktør Jan Ligaard. I første omgang er det A22 HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Ligaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er wearetrue.io ApS anbragt i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive Design-, medie- og reklamevirksomhed samt dermed beslægtede virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Hardware ApSKøbenhavn K-virksomheden Hardware ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -19.364 til -23.323 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -19.364 kroner. Selskabet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Egenkapitalen faldt fra 1,1 millioner til 957.291 kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af René Larsen og Geoffrey Elias Rodriguez. Virksomhedens reelle ejere er René Larsen og Geoffrey Elias Rodriguez. Hardware ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Persequor ApS i København KPersequor ApS, der er en virksomhed i København K, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 7,3 millioner til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 11,3 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 21 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 27 ansatte - en fremgang på 28,57 procent. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 23,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 22,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 17,4 millioner til 19,1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Emanuel Greisen og Danny Jonstrup Krøger. I første omgang er det Juramu Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Jacob Juul Rasmussen, Jens-Ole Juul Rasmussen og Hannah Ulrikka Juul Rasmussen, der er de dominerende ejere. Persequor ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor handel og industri, herunder indenfor software udvikling, samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos The Liquid ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København K-virksomheden The Liquid ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -1,3 millioner til -207.173 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2,0 millioner kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -30.481 kroner til -11.464 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,5 millioner til 2,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Paul Karkov Muldowney. I første omgang er det Paul Karkov Muldowney og Marie Karkov Muldowney Nørgaard, der står som ejere. I sidste ende er det Paul Karkov Muldowney, der er den dominerende ejer. The Liquid ApS hører hjemme i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er etablering og drift af bar, restaurant og hermed beslægtede formålKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Ejendomsvirksomhed i København K tjente flere penge i seneste regnskabAGERSKOV EJENDOMME ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2958 til 80.727 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 7058 kroner året før til -25.126 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra -12.267 til 50.700. Firmaet ledes af direktør Sebastian Homaily Agerskov. I første omgang er det AGERSKOV HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sebastian Homaily Agerskov, der er den dominerende ejer. AGERSKOV EJENDOMME ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og udleje faste ejendomme samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Millionoverskud i lægeklinik i København KDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København K-virksomheden CPH Plastikkirurgi ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 3,4 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Årets bruttofortjeneste var på 7,8 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jamshaid-Ul Mulk. I første omgang er det J. Mulk ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jamshaid-Ul Mulk, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er CPH Plastikkirurgi ApS anbragt i branchen "Praktiserende speciallæger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål består i at drive virksomhed der udfører kosmetiske behandlinger og operationer, nærtbeslægtet virksomhed samt investeringKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i København KOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i B.S. DANMARK A/S, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,1 millioner til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 2,1 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 51 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 45 ansatte - en nedgang på 11,76 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 19,4 millioner kroner til 19,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 22,8 millioner til 23,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kay Mikael Berg. Virksomheden ejes af The Body Shop Worldwide Limited. B.S. DANMARK A/S hører hjemme i branchen "Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel med The Body Shop produkter i henhold til en “The Body Shop Master Franchise Agreement”, som selskabet har indgået med The Body Shop International PLC, Watersmead Littlehampton, West Sussex BN17 6LS, England. Så længe denne aftale er i kraft, kan denne paragraf ikke ændres uden The Body Shop International PLC’s samtykkeKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: The Solid ApS i København K gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet The Solid ApS i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -624.699 til 648.691 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2,6 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 39 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 43 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,3 millioner kroner til 11,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 1,3 millioner til 1,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Paul Karkov Muldowney. I første omgang er det THE LIQUID ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Paul Karkov Muldowney, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er The Solid ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er etablering og drift af bar, restaurant og hermed beslægtede formålKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos The Chilled ApSUnderskuddet i København K-virksomheden The Chilled ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -453.253 til -406.096 kroner før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -57.217 kroner til -39.527 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -314.259 til -631.115 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Paul Karkov Muldowney. I første omgang er det THE LIQUID ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Paul Karkov Muldowney, der er den dominerende ejer. The Chilled ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med cocktailbar og bar samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i København K tjente flere penge i seneste regnskabT. MAINDAL ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 74.466 til 223.455 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 640.660 kroner til 943.424 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 1,6 millioner til 1,7 millioner. Firmaet ledes af direktør Tommy William Maindal. Virksomhedens reelle ejere er Tommy William Maindal. T. MAINDAL ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive salgs- og forhandlingsvirksomhed af bijouteri- og gaveartikler, antikviteter, beklædningsartikler, kolonialvarer, samt investeringsvirksomhed
Tallene går op: Virksomhed i København K fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i pr0 Invest ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 324.155 til 380.437 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 324.155 kroner til 380.437 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 296.741 kroner efter skat, faldt formuen i pr0 Invest ApS fra 264.453 til 245.194 kroner . Virksomheden ledes af direktør Martin Vang. I første omgang er det Furnista Fællesholding ApS og Fuhs Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Martin Vang og Nicolai Bruhn Sørensen, der er de dominerende ejere. pr0 Invest ApS hører hjemme i branchen "Webportaler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at handle med belysningsartikler samt anden beslægtet aktivitet i forhold til indretning
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i København KIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Christine VoiceOver ApS, der er et firma i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 14.018 til 2461 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er øget flere gange fra 14.799 kroner i det foregående regnskabsår til 54.565 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 14.024 til 14.901. Firmaet ledes af direktør Christine Holm Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Christine Holm Nielsen. Christine VoiceOver ApS hører hjemme i branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed med henblik på Indspilning af voiceover og yde beslægtede serviceydelserKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i København K går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København K-virksomheden Autoriseret Fysioterapeut Rødovre Centrums Fysioterapi ApS (Under frivillig likvidation). Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 648.000 til -83.661 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 648.000 kroner. Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit tre ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 2,0 millioner kroner året før til -46.971 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 645.000 til 561.710 kroner . I første omgang er det A. Bendixen Holding ApS, S.Henriksen Holding ApS og T.V.Pedersen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Casper Henriksen, Anders Hellevang Bendixen og Thomas Vang Pedersen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Autoriseret Fysioterapeut Rødovre Centrums Fysioterapi ApS (Under frivillig likvidation) anbragt i branchen "Fysio- og ergoterapeuter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive fysioterapeutvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Fonden Rådmandsgade 34København K-virksomheden Fonden Rådmandsgade 34 fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -40.934 til -61.291 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -30.625 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 49.483 i det foregående regnskabsår til 23.266 - et fald på -53 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,2 millioner til 947.973 kroner . Fonden Rådmandsgade 34 har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Fondens formål er at eje og drive ejendommen Rådmandsgade 34, 2200 Nørrebro. Ejendommen skal drives på en sådan måde, at det tilsikres, at ejendommens sociale, arkitektoniske, kunstneriske og kulturelle værdier bevares og styrkes. I forlængelse af hovedformålet skal fonden arbejde for at styrke kulturlivet i og omkring ejendommen. Fonden kan som led i dette formål etablere datterselskaber, nedlægge selskaber ejet af fonden eller disses datterselskaber samt fusionere og spalte selskaber ejet af fonden eller disses datterselskaber, eller iøvrigt direkte eller indirekte engagere sig i samarbejds- og/eller investeringsprojekter af enhver art alt med henblik på at fremme fondens formålKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Ejendomsvirksomhed i København K fik igen tabKøbenhavn K-virksomheden KR 246 A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -20.000 til -21.999 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -21.000 kroner til -25.140 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 223.000 til 201.045 kroner . Virksomheden ledes af direktør Michael Rotty Sehested. I første omgang er det SEHESTED GROUP ADVISORY A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Anette Grotum og Michael Rotty Sehested, der er de dominerende ejere. KR 246 A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at investere i fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Flow Studio ApS i København K går fra overskud til underskudOverskuddet i København K-virksomheden Flow Studio ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 77.820 til -190.151 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 77.820 kroner. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 656.996 kroner til 704.884 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 94.298 til -55.491 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Tobias Hellbrandt og Catharina Charlotte Mourier-Petersen. I første omgang er det KLCC Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tobias Hellbrandt og Catharina Charlotte Mourier-Petersen, der er de dominerende ejere. Flow Studio ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med 3D grafisk fremstilling og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Flow Development ApSKøbenhavn K-virksomheden Flow Development ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -8604 til -10.148 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -8540 kroner til -10.237 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -12.041 kroner efter skat, voksede formuen i Flow Development ApS sidste år fra -39.125 til -11.166 og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Alexandra Louise Mourier-Petersen, Tobias Hellbrandt og Catharina Charlotte Mourier-Petersen. Virksomhedens reelle ejere er Alexandra Louise Mourier-Petersen, Tobias Hellbrandt og Catharina Charlotte Mourier-Petersen. Flow Development ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling af designrelateret software og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Virksomhed i København K hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i 3XU ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 538.392 til 568.958 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 981.277 kroner i det foregående regnskab til 903.583. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 1,5 millioner til 1,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Ulrik Stepnicka. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Ulrik Stepnicka. 3XU ApS hører hjemme i branchen "Industriel design og produktdesign". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive Designvirksomhed med speciale i Industriel Design og produktudvikling
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Container Providers ApSKøbenhavn K-virksomheden Container Providers ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -6041 til -11.093 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 492.147 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -11.375 kroner til -8094 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 345.826 til 337.173 kroner . Virksomheden ledes af direktør Niels Henrik Olsen. I første omgang er det CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henning Fahlmann Nielsen, Charlotte Fahlmann Pastor og Michael Fahlmann Nielsen, der er de dominerende ejere. Container Providers ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel med containere og hermed beslægtet virksomhed. The objects for which the Company is established are to carry on the business of containers and any other business related heretoKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Jacqueline Janco ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårJacqueline Janco ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 5917 til 95.979 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 59.608 kroner i det foregående regnskabsår til 352.846 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 66.226 til 141.064. Firmaet ledes af direktør Jacqueline Christina Fredericia Janco. Virksomhedens reelle ejere er Jacqueline Christina Fredericia Janco. Jacqueline Janco ApS hører hjemme i branchen "Skønheds- og hudpleje". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af skønhedspleje og salg af dertil knyttede præparater
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København K-virksomheden Apply ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Apply ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,4 millioner til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 2,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 6,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 937.857 kroner efter skat, faldt formuen i Apply ApS fra 829.759 til 437.616 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Anja Damberg, Morten Bork og Kristian Thrane. I første omgang er det Proximity Holding ApS, Muffen ApS og Anja Damberg Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anja Damberg, Morten Bork og Kristian Thrane, der er de dominerende ejere. Apply ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Lime Technologies Denmark A/S i København K gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Lime Technologies Denmark A/S i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -73.237 til 138.862 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var seks fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 13 ansatte - en fremgang på 116,67 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,1 millioner kroner til 5,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra -3 millioner til -2,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Nils Olof Olsson. Virksomheden ejes af Lime Technologies Sweden AB. I Erhvervsstyrelsens register er Lime Technologies Denmark A/S anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at tilbyde programmeringsydelser og salg af soft- og hardware samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos it-virksomhed i København KOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i EKTIMO ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 128.832 til 82.560 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 399.937 kroner i det foregående regnskab til 343.931. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 64.256 kroner efter skat, faldt formuen i EKTIMO ApS fra 187.295 til 165.551 kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Andrew Peter Beare og Martin Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Andrew Peter Beare og Martin Nielsen. EKTIMO ApS hører hjemme i branchen "Computer facility management". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive handel og it-administration samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn
Tallene går op: Mergelsø ApS fik større overskud end året førMergelsø ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 37.067 til 49.479 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 77.621 kroner i det foregående regnskabsår til 135.049 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 60.415 til 98.989. Firmaet ledes af en direktion, der består af Jørgen Appel Kelkjær og Lone Kelkjær. Virksomhedens reelle ejere er Jørgen Appel Kelkjær og Lone Kelkjær. Mergelsø ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af cider og anden frugtvin". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med produktion og handel af primært æblecider og dermed beslægtede aktiviteter
Overskud hos Fonnesbek Hair ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København K-virksomheden Fonnesbek Hair ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 476.987 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit fire i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 2,8 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Andrea Fonnesbek Schyberg. Virksomhedens reelle ejere er Andrea Fonnesbek Schyberg. Fonnesbek Hair ApS hører hjemme i branchen "Frisørsaloner". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets hovedaktivitet er at drive frisørsalon og hertil yde service i form af klipning af hår og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Gloum ApS i København K gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Gloum ApS i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -2,7 millioner til 610.996 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 2,4 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 20 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 26 ansatte - en fremgang på 30 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 9,4 millioner kroner til 10,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra -2,2 millioner til -1,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Rasmus Oubæk. I første omgang er det SAFT HOLDING ApS, R O HOLDING ApS og JTM-HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Rasmus Oubæk og Jesper Teichert Madirazza-Marcussen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Gloum ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve restaurationsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København K-virksomheden Firepower Nordic A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Firepower Nordic A/S, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 522.154 til 464.067 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -15.971 kroner til -29.378 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 1,6 millioner til 2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Hans Christian Iversen. Virksomhedens reelle ejere er Hans Christian Iversen. Firepower Nordic A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Ikke-specialiseret engroshandel". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Konsulentvirksomhed i København K tjente flere penge i seneste regnskabDigizedDNA ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4348 til 59.223 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 123.756 kroner i det foregående regnskab til 111.374. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 304.681 til 1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bo Steffan Nielsson. I første omgang er det Nadia Taarup Nielsson og FlowEye Institute ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Nadia Taarup Nielsson, der er den dominerende ejer. DigizedDNA ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at yde serviceydelser og konsulentbistand indenfor digital transformation, samt hermed beslægtet virksomhed indenfor ledelsens skøn
Search Lab ApS får millionunderskudDet seneste år er endt med underskud i København K-virksomheden Search Lab ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -2,3 millioner kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -653.557 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Sebastian Homaily Agerskov. I første omgang er det Lab Group ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sebastian Homaily Agerskov, der er den dominerende ejer. Search Lab ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Webportaler". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service for digitale tjenester samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i København KJULELAGERET ApS, der er en virksomhed i København K, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 213.036 til 86.309 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 308.436 kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 251.100 kroner i det foregående regnskab til 177.070 - et fald på -29 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 640.197 til 710.538. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Torben Boye Rasmussen, Henrik Rasmussen og Kenny Gennerskov Hoffland. Virksomhedens reelle ejere er Torben Boye Rasmussen, Henrik Rasmussen og Kenny Gennerskov Hoffland. JULELAGERET ApS hører hjemme i branchen "Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel og anden i forbindelse hermed bestående virksomhed
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Real Fast ApSKøbenhavn K-virksomheden Real Fast ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -8157 til -30.350 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -8157 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -8157 kroner til -30.350 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -30.350 kroner efter skat, voksede formuen i Real Fast ApS sidste år fra 6844 til 20.772 . Virksomheden ledes af direktør Hjalte Møller Tagmose. Virksomhedens reelle ejere er Hjalte Møller Tagmose. Real Fast ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udgivelse af computerspil". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at producere og sælge computerspil
Tallene går op: It-virksomhed i København K fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i DIEKELMANN CONSULTING ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 269.815 til 382.581 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 830.158 kroner til 1,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 293.938 til 479.220. Virksomheden ledes af direktør Rune Diekelmann. Virksomhedens reelle ejere er Rune Diekelmann. DIEKELMANN CONSULTING ApS hører hjemme i branchen "Anden udgivelse af software". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Konsulentvirksomhed indenfor byggeri
Overskuddet stiger flere gange: Regnskabsvirksomhed i København K tjente flere penge i seneste regnskabDEinternational Denmark ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 138.000 til 836.372 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 15 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 17 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 8,2 millioner kroner til 8,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 1,1 millioner til 2 millioner. Firmaet ledes af direktør Mette-Kathrine Grønborg Kundby-Nielsen. Virksomheden ejes af Dansk-Tysk Handelskammer. DEinternational Denmark ApS hører hjemme i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at rådgive virksomheder eller at udføre anden hertil knyttet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Equus Administration ApS fik større overskud end året førEquus Administration ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 23.796 til 59.280 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 89.241 i det foregående regnskabsår til 29.365 - et fald på -67 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 3,5 millioner til 3,6 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Jan Mogens Jefting og Helle Dalsgaard Jefting. I første omgang er det VIN- OG TOBAKSHANDLER A. JEFTING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Mogens Jefting, der er den dominerende ejer. Equus Administration ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handels, investerings- og rådgivningsvirksomhed samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: It-virksomhed i København K er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet BitFarm ApS i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -49.026 til 10.138 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -16.672 kroner året før til 15.760 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 23.816 til 33.954. Virksomheden ledes af direktør Christian Ejdal Sjøgreen. Virksomhedens reelle ejere er Christian Ejdal Sjøgreen. I Erhvervsstyrelsens register er BitFarm ApS anbragt i branchen "Anden udgivelse af software". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med udvikling, udgivelse og drift af egne mobil- og webapplikationer, samt at fungere som moderselskab i en koncern af selskaber med samme formålKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København K fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i PETTTER 2 ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 236.109 til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 4,5 millioner til 5,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jon René Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Peter Frödin. PETTTER 2 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Produktion af film og videofilm". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive kunstnerisk virksomhed samt konsulentassistance i forbindelse med teater- og filmproduktion
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i København KSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København K-virksomheden HAVNENS SKIBSREPARATIONER A/S. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -4,8 millioner til -1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i gennemsnit 15 i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,7 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 5,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -3,3 millioner til -4,3 millioner kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Finn Hetland Olsen. I første omgang er det HETCO ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Finn Hetland Olsen, der er den dominerende ejer. HAVNENS SKIBSREPARATIONER A/S hører hjemme i branchen "Transport af passagerer ad indre vandveje". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel
Nyt regnskab: Début Copenhagen ApS i København K får underskudDet seneste år er endt med underskud i København K-virksomheden Début Copenhagen ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -883.386 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -882.546 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Anders Ammitzbøll Krosby og Michael Ammitzbøll Krosby. Virksomhedens reelle ejere er Anders Ammitzbøll Krosby og Michael Ammitzbøll Krosby. Début Copenhagen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med fremstilling og salg af skønhedsprodukter samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Codesealer A/S får nyt millionunderskudKøbenhavn K-virksomheden Codesealer A/S har fået minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1,7 millioner til -1,8 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -1,0 millioner kroner til -1,1 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 816.437 til -645.473 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henrik Müller og Jeppe Lau Hansen. I første omgang er det FREJ ApS, DM HOLDING 2006 ApS og LILLE FIX HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henrik Müller og Stig Hølledig, der er de dominerende ejere. Codesealer A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: er at drive virksomhed med udvikling og salg af softwareKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Popl Burger ApS i København K gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Popl Burger ApS i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -6,9 millioner til 467.957 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 24 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 20 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 9,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra -4,6 millioner til -3,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Gitte Vilstrup Bogers-Jacobsen. I første omgang er det GP22 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kristian Byrge og René Redzepi, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Popl Burger ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive fødevarevirksomhed, herunder at foretage import, indkøb, producere fødevarer, samt drive restaurationsvirksomhed og varetage administrative opgaver for såvel selskabet såvel som koncernrelaterede virksomheder. Endelig er formålet også at eje datterselskaber og andre kapitalandeleKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Blåmejse Invest 2 ApS i København K får underskudDet seneste år er endt med underskud i København K-virksomheden Blåmejse Invest 2 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -41.291 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -39.513 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jonas Bech Møller. I første omgang er det Ebbe Juel Bech Nielsen, Zeth Thomas Kingombe Kock, Kasper Karlsen, Rikke Krabek, Julie Steen Pedersen og Blåmejse Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jonas Bech Møller, der er den dominerende ejer. Blåmejse Invest 2 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at foretage investering i aktier og obligationer og andre værdipapirerKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Venquis ApS i København K får underskudDet seneste år er endt med underskud i København K-virksomheden Venquis ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -19.282 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -19.232 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Stephen Matthew Garner. I første omgang er det Venquis Ltd., der står som ejer. I sidste ende er det Stephen Matthew Garner, Barnaby George Woodward Parker og Nicola Adrienne Helen Parker, der er de dominerende ejere. Venquis ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Arbejdsformidlingskontorer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er er permanent rekruttering og kontraktrekruttering inden for forretningsomdannelsesmarkedet og professionelle tjenesterKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Jørgen Senius Nørgaard ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København K-virksomheden Jørgen Senius Nørgaard ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -1,7 millioner til -644.114 kroner før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -113.961 kroner til -372.901 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -644.114 kroner efter skat, voksede formuen i Jørgen Senius Nørgaard ApS sidste år fra -184.495 til 906.391 . Virksomheden ledes af direktør Jens Dyre Nørgaard. Virksomhedens reelle ejere er Ellen Nørgaard. Jørgen Senius Nørgaard ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i København K får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København K-virksomheden MESEO ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 166.305 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 621.417 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af en direktion, der består af Mathias Dahl Moslund og Garik Christian Yeghiazaryan Haldrup. Virksomhedens reelle ejere er Mathias Dahl Moslund og Garik Christian Yeghiazaryan Haldrup. I Erhvervsstyrelsens register er MESEO ApS anbragt i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at skabe og sælge grafisk arbejde, hjemmesider og andet til virksomheder
Nedgang på bundlinjen: Bogbinder Klara K ApS i København K går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Bogbinder Klara K ApS, der er et firma i København K. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 51.069 til -22.431 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 65.389 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 684.674 kroner i det foregående regnskab til 527.772. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra 89.201 til 66.770 kroner . Firmaet ledes af direktør Klara Svea Ilona Kölqvist. Virksomhedens reelle ejere er Klara Svea Ilona Kölqvist. Bogbinder Klara K ApS hører hjemme i branchen "Bogbinding og lignende serviceydelser". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive bogbindingsvirksomhed og lignende serviceydelser og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed
Overskud hos Moltkes Palæ ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København K-virksomheden Moltkes Palæ ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 126.414 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit seks i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 3,1 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Allan Hansen. I første omgang er det AH HOLDING 2008 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Allan Hansen, der er den dominerende ejer. Moltkes Palæ ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: It-virksomhed i København K fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i HINDENBURG SYSTEMS ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,1 millioner til 2,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,0 millioner kroner til 6,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 2 millioner til 3,8 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Nick Dunkerley, Preben Friis Simonsen og Christian Linnemann Mottes. I første omgang er det DANA RHAETIA HOLDINGS ApS, DUNKERLEY ApS og PF MEDIA ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Nick Dunkerley, Nick Dunkerley, Preben Friis Simonsen, Preben Friis Simonsen, Christian Linnemann Mottes og Christian Linnemann Mottes, der er de dominerende ejere. HINDENBURG SYSTEMS ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udgivelse af software". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udvikle og sælge software og relaterede produkter til produktion af massemedier samt efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Depona ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårDepona ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3282 til 32.142 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 4482 kroner i det foregående regnskabsår til 32.396 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 52.190 til 76.302. Firmaet ledes af direktør 13Carl Johan Marcus Litens. I første omgang er det Depona AB, der står som ejer. I sidste ende er det Olof Brovall og Carl Magnus Litens, der er de dominerende ejere. Depona ApS hører hjemme i branchen "Anden it-servicevirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for dokumenthåndtering samt dermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Intellitech Systems A/S i København K går fra overskud til underskudForrige års overskud i København K-virksomheden Intellitech Systems A/S blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 336.393 til -925.274 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 677.785 kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var et fuldtidsmedarbejder, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt syv ansatte - en fremgang på 600 procent. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 902.610 i det foregående regnskabsår til 325.716 - et fald på -64 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 840.319 til 173.800 kroner . Virksomheden ledes af direktør Emil Schaub Brandt. I første omgang er det Collection Holding ApS og Ashes ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Michael John Brandt og Emil Schaub Brandt, der er de dominerende ejere. Intellitech Systems A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udvikle software og sælge licenser hertil samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Birgitte Greve ApS fik større overskud end året førBirgitte Greve ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4080 til 4763 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 54.934 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 66.319 kroner i det foregående regnskabsår til 309.716 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 124.466 til 126.403. Firmaet ledes af direktør Birgitte Klarskov Greve. I første omgang er det Birgitte Greve Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Birgitte Klarskov Greve, der er den dominerende ejer. Birgitte Greve ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med handel og service og andre aktiviteter i tilknytning hertil
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i København K tjente flere penge i seneste regnskabRepHair ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 15.619 til 52.923 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 16.437 kroner i det foregående regnskabsår til 53.474 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 63.861 til 109.942. Firmaet ledes af direktør Mitte Skjold. I første omgang er det Holdingselskabet af 15/3-2019 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mitte Skjold, der er den dominerende ejer. RepHair ApS hører hjemme i branchen "Skønheds- og hudpleje". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med hårbehandlinger og andre kosmetiske behandlinger i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i København KCMM TUBORG VISION ApS, der er en virksomhed i København K, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 820.565 til 259.069 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 820.565 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -23.222 kroner til -703 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 3 millioner til 3,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anette Skov Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Michael Tuborg Jensen. CMM TUBORG VISION ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve foredrags- og investeringsvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed
Overskud hos Blåmejse Invest 1 ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København K-virksomheden Blåmejse Invest 1 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 191.791 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 181.265 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jonas Bech Møller. I første omgang er det Lasse Jakob Dalberg, Jørgen Ivan Rasmussen, Mikkel Kryger Rasmussen, Christopher Frederick Wiin Schenk, Morten Toxværd, Christian Lyhne Hansen og Blåmejse Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jonas Bech Møller og Jørgen Ivan Rasmussen, der er de dominerende ejere. Blåmejse Invest 1 ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at foretage investering i aktier og obligationer og andre værdipapirerKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Regnskabsvirksomhed i København K tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i TORSTEN RASMUSSEN Godkendt Revisionsanpartsselskab, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 201.363 til 427.869 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 306.855 kroner i det foregående regnskabsår til 471.006 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 525.136 til 813.596. Virksomheden ledes af direktør Holger Vilhelm Torsten Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Holger Vilhelm Torsten Rasmussen. TORSTEN RASMUSSEN Godkendt Revisionsanpartsselskab hører hjemme i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at yde revision og rådgivning til erhvervsvirksomheder og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i København K får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København K-virksomheden Jammeh corp. ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 244.331 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 246.407 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Haddy Jatou Jammeh. Virksomhedens reelle ejere er Haddy Jatou Jammeh. I Erhvervsstyrelsens register er Jammeh corp. ApS anbragt i branchen "Kunstnerisk skaben". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive underholdningsvirksomhed, modelvirksomhed, musikkomposition og produktion, reklame- og kampagnevirksomhed på sociale medier, design og fremstilling af tøjkollektioner samt dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Ejendomsvirksomhed i København K er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet CO.02.05.67 ApS i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -9668 til 76.977 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 74.422 kroner til 86.945 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 63.232 til 139.608. Virksomheden ledes af direktør Hans-Henrik Trebbien. Virksomhedens reelle ejere er Bernd Mayer, Ursula Mayer, Edmund Stromer og Ingeborg Stromer. I Erhvervsstyrelsens register er CO.02.05.67 ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel, udlejning og investeringKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Maigaard & Molbech ApS i København K går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Maigaard & Molbech ApS, der er et firma i København K. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 282.567 til -82.233 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 12,4 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 2,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,8 millioner - et fald på -37 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 15,7 millioner til 16,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Bertel David Maigaard. I første omgang er det Bendtsen ApS og Costa Capital ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Bertel David Maigaard og Claus Molbech Bendtsen, der er de dominerende ejere. Maigaard & Molbech ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at være et full service familiekontor, der beskæftiger sig med investeringsrådgivning og hermed beslægtet virksomhed samt med ydelse af konsulentbistandKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Deep Select ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København K-virksomheden Deep Select ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 109.956 kroner. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var på 109.956 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra -53.401 til 56.555. Selskabet ledes af direktør Jakob Dreyer. Virksomhedens reelle ejere er Jakob Dreyer. Deep Select ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er, at drive virksomhed med konsulentbistand og rådgivning indenfor rekruttering og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Avian ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Avian ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 938.000 til 1,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til otte ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,4 millioner kroner til 6,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 1,8 millioner til 2,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jacob Bjerregård Isaksen. I første omgang er det J. Isaksen Holding 2015 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jacob Bjerregård Isaksen og Nanna Bjerregård Isaksen, der er de dominerende ejere. Avian ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udgivelse af software". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive it-virksomhed indenfor forensic områdetKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Christiania Bryghus ApS i København KOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Christiania Bryghus ApS, der er et firma i København K. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 56.273 til 14.910 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 92.960 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 268.713 kroner i det foregående regnskabsår til 430.573 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 174.130 til 188.367. Virksomheden ledes af direktør Niels Klintø. I første omgang er det Carl Oskar Strange, KLINTØ HOLDING ApS og Familien Holst Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Niels Klintø og Emil Lindahl Holst, der er de dominerende ejere. Christiania Bryghus ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af øl". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er brygning af øl til videresalg gennem forhandlere og egen Brewpub i forbindelse med bryggeriet samt dermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Real Danmark A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Real Danmark A/S, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 11,8 millioner til 34,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 23,4 millioner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner - et fald på -95 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 39,3 millioner til 59,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henrik Wessmann Jensen. I første omgang er det OSKAR GROUP A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Wessmann Jensen, der er den dominerende ejer. Real Danmark A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med investering i og salg/udlejning af fast ejendom samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Sehested Group Advisory A/S i København K går fra overskud til underskudOverskuddet i København K-virksomheden Sehested Group Advisory A/S blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 8000 til -35.449 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 3,8 millioner kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -10.000 kroner til -18.547 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 576.000 til 540.304 kroner . Virksomheden ledes af direktør Michael Rotty Sehested. I første omgang er det SEHESTED GROUP A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Anette Grotum og Michael Rotty Sehested, der er de dominerende ejere. Sehested Group Advisory A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Ejendomsmæglere mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive international fabrikations- og handelsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed, såvel direkte som indirekte, herunder gennem investering i andre selskber med samme eller lignende formål i ind og udlandKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Sehested Group A/S i København K er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Sehested Group A/S i København K i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -360.000 til 1,1 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -176.000 kroner året før til 3,0 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra -2,8 millioner til -1,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anette Grotum. Virksomhedens reelle ejere er Anette Grotum og Michael Rotty Sehested. I Erhvervsstyrelsens register er Sehested Group A/S anbragt i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service, samt køb, salg, formidling og administration af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Holms Café & Brød ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Holms Café & Brød ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 215.543 til 307.247 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 36 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 32 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 12,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 12,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra -3,6 millioner til -3,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Flemming Holm Knudsen. I første omgang er det FHK NR. 1 ApS, JK NR. 1 ApS og MK NR. 1 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Morten Holm Knudsen og Jette Holm Santos Madsen, der er de dominerende ejere. Holms Café & Brød ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive café og brødvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Stadig millionminus: Underskuddet er blevet mindre hos Safe Online ApSOgså sidste år var der underskud i København K-virksomheden Safe Online ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet formindsket fra -4,4 millioner til -4,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -1,5 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ti ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 245.060 kroner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,9 millioner til -149.292 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Sebastian Kim Allerelli og Christian Bohn. I første omgang er det Investeringsselskabet Sjælland-Fyn A/S, E.G. KAPITAL ApS, DreistStorgaard Advokater A/S, FONDEN SPRING NORDIC, GREGERS KRONBORG ApS, MOSO Invest ApS og Transperanz ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Sebastian Kim Allerelli, der er den dominerende ejer. Safe Online ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udvikle, samt sælges og give licens til software til brug for virksomheders overholdelse af regler om databeskyttelseKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Gloum1 ApS i København K gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Gloum1 ApS i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -465.292 til 606.078 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 13 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 15 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,1 millioner kroner til 7,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra -590.053 til 16.025. Virksomheden ledes af direktør Jesper Teichert Madirazza-Marcussen. I første omgang er det SAFT HOLDING ApS, R O HOLDING ApS og JTM-HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Rasmus Oubæk og Jesper Teichert Madirazza-Marcussen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Gloum1 ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restauration, bar og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet må ikke fremstille eller forhandle drikkevarer, udover i forbindelse med drift af selskabets restaurationsvirksomhed. Selskabet ikke må eje andele af selskaber eller virksomheder med sådanne aktiviteter. Kapitalandele kan ikke udstedes eller overdrages til nogen, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarerKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Restaurant Bambi ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København K-virksomheden Restaurant Bambi ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -2,9 millioner til -1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 164.630 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 737.883 kroner året før til -430.094 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -4,4 millioner til -5,7 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Jesper Teichert Madirazza-Marcussen. I første omgang er det SAFT HOLDING ApS, R O HOLDING ApS, JTM-HOLDING ApS og Berta Bageri ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Rasmus Oubæk og Jesper Teichert Madirazza-Marcussen, der er de dominerende ejere. Restaurant Bambi ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve restaurationsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hermed. Selskabet må ikke fremstille eller forhandle drikkevarer, udover i forbindelse med drift af selskabets restaurationsvirksomhed. Selskabet ikke må eje andele af selskaber eller virksomheder med sådanne aktiviteter. Kapitalandele kan ikke udstedes eller overdrages til nogen, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarerKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i København K er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i firmaet CPH Downtown ApS i København K i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -1,1 millioner til 3,0 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 6,3 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 16 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 14 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 8,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 4,8 millioner til 6,1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Claus Binger Christensen og Jesper Elkjær Hansen. I første omgang er det Copenhagen Hostels ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Claus Binger Christensen og Jesper Elkjær Hansen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er CPH Downtown ApS anbragt i branchen "Hoteller". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive hostel- og restaurationsvirksomhed samt anden hermed forbunden virksomhed efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos lægeklinik i København KSpeciallæge Jesper Thulesen ApS, der er en virksomhed i København K, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,2 millioner til 610.772 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 6,3 millioner kroner til 6,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 1 millioner til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jesper Thulesen. Virksomhedens reelle ejere er Jesper Thulesen. Speciallæge Jesper Thulesen ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende speciallæger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive speciallægevirksomhed, og virksomhed der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i København KOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Vagabond Shoemakers Denmark ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 576.670 til 377.228 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 576.670 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 1,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,0 millioner - et fald på -25 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 910.017 til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mats Nilsson. I første omgang er det Vagabond Skor Varberg AB og Carl Mats Rickard Nilsson, der står som ejere. I sidste ende er det Carl Mats Rickard Nilsson, der er den dominerende ejer. Vagabond Shoemakers Denmark ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel med sko, tilbehør, tasker, konfektion og lignende. Selskabets aktiviteter består af detailhandel, distribution, butikker, e-handel samt andre aktiviteter i branchenKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Expo Travel ApS i København K får underskudDet seneste år er endt med underskud i København K-virksomheden Expo Travel ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -348 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 465 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Lasse Schneekloth Finderup. I første omgang er det U.Group ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lasse Schneekloth Finderup og Daniel John Seaver Roberts, der er de dominerende ejere. Expo Travel ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Rejsebureauer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Vending: Samsonite A/S i København K er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Samsonite A/S i København K. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -56.880 til 317.657 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 2,0 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 12 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til tre ansatte - en nedgang på 75 procent. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 8,4 millioner i det foregående regnskabsår til 4,1 millioner - et fald på -51 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 3,9 millioner til 4,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Patrick Julien Leon Baele. Virksomheden ejes af Samsonite Europe NV. I Erhvervsstyrelsens register er Samsonite A/S anbragt i branchen "Engroshandel med kufferter og lædervarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Konsulentvirksomhed i København K ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København K-virksomheden Selskabet af 03.12.2020 A/S (Under frivillig likvidation). Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 1,1 millioner til -241.499 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit seks ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 4,9 millioner kroner året før til -177.822 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,5 millioner til 1,2 millioner kroner . I første omgang er det TMI HOLDING ApS, KRISTOFFERSEN & GARDE ApS og Kibak Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Troels Kousgaard Mikkelsen og Niels Otto Garde Kristoffersen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Selskabet af 03.12.2020 A/S (Under frivillig likvidation) anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive rådgivnings- og konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Herskind Bikes ApS i København K får underskudDet seneste år er endt med underskud i København K-virksomheden Herskind Bikes ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -495.917 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -432.049 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Anne Sophie Jonsen. I første omgang er det INVESTERINGSSELSKABET KALMAR ApS, JH Design Holding ApS og BIRDSATFIVE ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mads Claus Haupt Toft, Ulrik Jon Jonsen og Jan Herskind, der er de dominerende ejere. Herskind Bikes ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Cykel- og knallertforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med cykler og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i København KIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i kim skjoldborg, der er et firma i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 52.817 til 13.864 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 158.158 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 53.620 i det foregående regnskabsår til 15.000 - et fald på -72 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 10.814 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i kim skjoldborg fra 115.499 til 85.116 kroner . Firmaet ledes af direktør Kim Harpøth Skjoldborg. I første omgang er det KimSkjoldborg Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Harpøth Skjoldborg, der er den dominerende ejer. kim skjoldborg hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med digital konceptudvikling samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Overskuddet stiger: Ikaros Invest ApS fik millionoverskudIkaros Invest ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 50.824 til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 239.266 kroner i det foregående regnskabsår til 422.662 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 13,1 millioner til 14,2 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Jan Ibsen og Barbara Zanger-Ibsen. I første omgang er det Martin Zanger Ibsen og Katharina Zanger Ibsen, der står som ejere. I sidste ende er det Jan Wittendorff Ibsen, der er den dominerende ejer. Ikaros Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i fast ejendom, herunder renovering, ombygning og nybygning af ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Aera A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Aera A/S, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,6 millioner til 3,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 24 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 19,6 millioner kroner til 26,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 2,5 millioner til 3,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Nicka Nørlund Kirstejn. Virksomheden ejes af Aera Holding A/S. Aera A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med patentansøgning og -rådgivning samt anden assistance og rådgivning af immaterielle rettigheder og hermed forbundet virksomhed
Nedgang: Underskuddet hænger fast i byggevirksomhed i København KKøbenhavn K-virksomheden DT Group II ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -13.000 til -234.506 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -13.000 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -10.000 kroner til -53.579 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 180.000 til -4837 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Allan Aastrup. I første omgang er det JBN HOLDING ApS og DT Group A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Allan Aastrup, der er den dominerende ejer. DT Group II ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at handle, bygge, udleje og administrere fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Millionoverskud hos Danish Antique & Modern ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København K-virksomheden Danish Antique & Modern ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 1,6 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Medarbejdertallet var på et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte. Årets bruttofortjeneste var på 2,1 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jimmy Benjamin Nielsen. I første omgang er det JBN Anno 2020 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jimmy Benjamin Nielsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Danish Antique & Modern ApS anbragt i branchen "Detailhandel med brugte varer i forretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at handle med moderne kunst og antikviteter, både til import og eksportKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København K-virksomheden Ejendomsselskabet Syd ApSEjendomsselskabet Syd ApS, der er en virksomhed i København K, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 37,7 millioner til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 37,7 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,2 millioner kroner til 3,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 124,2 millioner til 124,8 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jan Ibsen og Barbara Zanger-Ibsen. Virksomhedens reelle ejere er Jan Wittendorff Ibsen. Ejendomsselskabet Syd ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed i fast ejendom eller dermed - efter bestyrelsens skøn - beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i København KB & W. MARKED. ApS, der er en virksomhed i København K, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 234.568 til 75.174 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 234.568 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 311.950 i det foregående regnskabsår til 140.610 - et fald på -55 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 483.157 til 541.317. Virksomheden ledes af direktør Jimmy Benjamin Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Jimmy Benjamin Nielsen. B & W. MARKED. ApS hører hjemme i branchen "Organisering af kongresser, messer og udstillinger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og udlejningKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Ejendomsmæglervirksomhed i København K går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København K-virksomheden RealMæglerne Aastrup&Nielsen ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 138.000 til -75.205 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 355.000 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,5 millioner i det foregående regnskabsår til 588.207 - et fald på -61 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 242.000 til 181.193 kroner . Virksomheden ledes af direktør Allan Aastrup. I første omgang er det FAI-M ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Allan Aastrup, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er RealMæglerne Aastrup&Nielsen ApS anbragt i branchen "Ejendomsmæglere mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er salg og udlejning af fast ejendom og dertil relateret virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Storm Ørnskov Invest A/S i København K er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Storm Ørnskov Invest A/S i København K. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -21.537 til 255.244 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -31.189 kroner til -123.565 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 348.951 til 509.397. Virksomheden ledes af direktør Jakob Ørnskov. I første omgang er det Storm Ørnskov Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jakob Ørnskov, Mads Christian Storm og Filuca Storm Ørnskov, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Storm Ørnskov Invest A/S anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber, samt at yde rådgivning vedrørende fast ejendom, samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Tandlæge Gitte Børresen ApS fik større overskud end året førTandlæge Gitte Børresen ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 193.131 til 287.559 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 397.468 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 millioner kroner til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 4,2 millioner til 4,4 millioner. Firmaet ledes af direktør Gitte Børresen. Virksomhedens reelle ejere er Gitte Børresen. Tandlæge Gitte Børresen ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende tandlæger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tandlægeklinik og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Byggevirksomhed i København K er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet POGA ApS i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -89.000 til 17.819 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 4000 kroner i det foregående regnskabsår til 33.309 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 137.000 til 155.035. Virksomheden ledes af direktør Allan Aastrup. I første omgang er det FAI-M ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Allan Aastrup, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er POGA ApS anbragt i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handle, bygge, udleje og administrere fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København K går fra overskud til underskudOverskuddet i Windpark Butterberg/Malaune ApS, der er et firma i København K, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 1313 til -2123 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab blev noteret til -3475 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 46.169 til 44.508 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Bruno Miltoft og Jan Arvid Stridh Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Bruno Miltoft og Jan Arvid Stridh Christensen. I Erhvervsstyrelsens register er Windpark Butterberg/Malaune ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af vindmøller og investeringsvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn
Går tilbage: Virksomhed i København K går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København K-virksomheden AKKURATE ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 568.244 til -33.883 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 568.244 kroner. Forrige år var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ti ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 5,7 millioner kroner til 6,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 633.435 til 379.552 kroner . Virksomheden ledes af direktør Klaus Arne Kjersgaard Nielsen. I første omgang er det KJERSGAARD GROUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Klaus Arne Kjersgaard Nielsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er AKKURATE ApS anbragt i branchen "Private vagt- og sikkerhedstjenester". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive vagtselskab og konsulentvirksomhed samt handel og industri m.vKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Konsulentvirksomhed i København K tjente flere penge i seneste regnskabsårS-cubed Pharmaceutical Services ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 142.000 til 396.165 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 146.000 kroner i det foregående regnskabsår til 396.638 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 150.000 til 472.843. Firmaet ledes af direktør Mark Dennis Lipscombe. I første omgang er det S-Cubed Limited, der står som ejer. I sidste ende er det Scott McGregor, Mark Dennis Lipscombe, Nicola Jane Wright og Stephen Harold James Thompson, der er de dominerende ejere. S-cubed Pharmaceutical Services ApS hører hjemme i branchen "Anden teknisk rådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at yde rådgivning vedrørende medicinalprodukterKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i København KOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Heimstaden Pilehøj K/S c/o Heimstaden Denmark A/S, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 33,7 millioner til 23,7 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 6,7 millioner kroner til 10,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 139,7 millioner til 163,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Byrgesen Hansen. I første omgang er det Heimstaden Pilehøj Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Byrgesen Hansen, der er den dominerende ejer. Heimstaden Pilehøj K/S c/o Heimstaden Denmark A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve, eje, sælge og udleje ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København K fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Heimstaden Griffenfeldsgade ApS c/o Heimstaden Denmark A/S, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 6,7 millioner til 7,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 millioner kroner til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 28,2 millioner til 33,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Byrgesen Hansen. Virksomheden ejes af Heimstaden Bostad Invest 9 A/S. Heimstaden Griffenfeldsgade ApS c/o Heimstaden Denmark A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve, eje, sælge og udleje ejendomme og anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København K fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i PPPG Invest A/S, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,4 millioner til 5,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på tre i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 12,4 millioner til 15,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Gunnar Kjems. Virksomhedens reelle ejere er Povl Fritzner og Gunnar Kjems. PPPG Invest A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje fast ejendom samt foretage investering i værdipapirer og indgå finansielle forret-ninger/instrumenter af enhver art, herunder pengemarkeds-instrumenter, indlånsbeviser, commercial papers, finansielle futures og tilsvarende instrumenter, fremtidige renteaftaler (FRA-kontrakter), rente og valutaswaps samt swaps på aktier og aktieindeks, råvareinstrumenter m.v. samt foretage invest-eringer i øvrigt alt på den måde og i den udstrækning som ledelsen finder det rigtigt og stemmende med selskabets tarvKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i København K har underskudKøbenhavn K-virksomheden Ejendomsaktieselskabet af 1. maj 2015 fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -18.000 til -17.326 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -6000 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -2000 kroner til -915 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -640.000 til -656.873 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Jesper Rasmussen. I første omgang er det SANKT PEDER HOLDING ApS, BOGANI ApS og FRITZ SCHUR A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Charlotte Smidt og Fritz Henrik Schur, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsaktieselskabet af 1. maj 2015 anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i og udvikling af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Skandia System ApS i København K gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Skandia System ApS i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -100.579 til 8978 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -80.895 kroner året før til 56.027 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra -523.760 til -474.787. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jørgen Hermansen og Inger Thuesen Hermansen. Virksomhedens reelle ejere er Jørgen Hermansen. I Erhvervsstyrelsens register er Skandia System ApS anbragt i branchen "Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg og service af industrimaskiner, rådgivende ingeniørvirksomhed samt anden drift efter direktionens anvisningerKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Ejendomsvirksomhed i København K er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Heimstaden Kroghsgade ApS c/o Heimstaden Denmark A/S i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -9,6 millioner til 9,2 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner til 2,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 94,4 millioner til 101,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Byrgesen Hansen. Virksomheden ejes af Heimstaden Kroghsgade Holding ApS. I Erhvervsstyrelsens register er Heimstaden Kroghsgade ApS c/o Heimstaden Denmark A/S anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve, eje, sælge og udleje ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Ejendomsvirksomhed i København K er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Heimstaden Vester Voldgade ApS c/o Heimstaden Denmark A/S i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -4,7 millioner til 8,0 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 13,1 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 2,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 85,8 millioner til 92,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Byrgesen Hansen. Virksomheden ejes af Heimstaden Bostad Invest 9 A/S. I Erhvervsstyrelsens register er Heimstaden Vester Voldgade ApS c/o Heimstaden Denmark A/S anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve, eje, sælge og udleje ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København K fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Heimstaden Nimbusparken ApS c/o Heimstaden Denmark A/S, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 18,8 millioner til 37,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,7 millioner kroner til 4,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 71,9 millioner til 101,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Byrgesen Hansen. Virksomheden ejes af Heimstaden Frederiksberg Residential Holding ApS. Heimstaden Nimbusparken ApS c/o Heimstaden Denmark A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve, eje, sælge og udleje ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København K fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Heimstaden Æblelunden ApS c/o Heimstaden Denmark A/S, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 2,5 millioner til 11,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 16,3 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,6 millioner kroner til 4,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 73,6 millioner til 82,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Byrgesen Hansen. Virksomheden ejes af Heimstaden Bostad Invest 9 A/S. Heimstaden Æblelunden ApS c/o Heimstaden Denmark A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve, eje, sælge og udleje ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Ejendomsvirksomhed i København K er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i firmaet Heimstaden Upsalagade ApS c/o Heimstaden Denmark A/S i København K i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -1,3 millioner til 8,6 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 55,1 millioner til 61,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Byrgesen Hansen. Virksomheden ejes af Heimstaden Upsalagade Holding ApS. I Erhvervsstyrelsens register er Heimstaden Upsalagade ApS c/o Heimstaden Denmark A/S anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve, eje, sælge og udleje ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Ejendomsvirksomhed i København K er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Heimstaden Stævnen ApS c/o Heimstaden Denmark A/S i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -15,2 millioner til 18,8 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,6 millioner kroner til 3,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 47,5 millioner til 62,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Byrgesen Hansen. Virksomheden ejes af Heimstaden Bostad Invest 9 A/S. I Erhvervsstyrelsens register er Heimstaden Stævnen ApS c/o Heimstaden Denmark A/S anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve, eje, sælge og udleje ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København K fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Heimstaden Nørrebrogade I ApS c/o Heimstaden Denmark A/S, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 4,7 millioner til 15,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,0 millioner kroner til 2,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 45,8 millioner til 57,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Byrgesen Hansen. Virksomheden ejes af Heimstaden Nørrebrogade I Holding ApS. Heimstaden Nørrebrogade I ApS c/o Heimstaden Denmark A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve, eje, sælge og udleje ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København K fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Heimstaden Kirsebærparken ApS c/o Heimstaden Denmark A/S, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 7,3 millioner til 15,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner til 2,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 40,3 millioner til 52,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Byrgesen Hansen. Virksomheden ejes af Heimstaden Bostad Invest 9 A/S. Heimstaden Kirsebærparken ApS c/o Heimstaden Denmark A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve, eje, sælge og udleje ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København K fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Heimstaden Zinkhuset ApS c/o Heimstaden Denmark A/S, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 8,2 millioner til 19,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 3,1 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 40,7 millioner til 56,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Michael Byrgesen Hansen. Virksomheden ejes af Heimstaden Bostad Invest 9 A/S. Heimstaden Zinkhuset ApS c/o Heimstaden Denmark A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve, eje, sælge og udleje ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København K fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Heimstaden Havneholmen ApS c/o Heimstaden Denmark A/S, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 28,1 millioner til 44,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 10,2 millioner kroner til 10,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 159 millioner til 193,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Byrgesen Hansen. Virksomheden ejes af Heimstaden Bostad Invest 9 A/S. Heimstaden Havneholmen ApS c/o Heimstaden Denmark A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve, eje, sælge og udleje ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Ejendomsvirksomhed i København K er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Heimstaden Bianco Lunos Alle ApS c/o Heimstaden Denmark A/S i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -9,6 millioner til 19,4 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,3 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 80,4 millioner til 95,5 millioner. Firmaet ledes af direktør Michael Byrgesen Hansen. Virksomheden ejes af Heimstaden Bianco Lunos Allé Holding ApS. I Erhvervsstyrelsens register er Heimstaden Bianco Lunos Alle ApS c/o Heimstaden Denmark A/S anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve, eje, sælge og udleje ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København K fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Heimstaden Ryesgade ApS c/o Heimstaden Denmark A/S, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 4,5 millioner til 18,8 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,0 millioner kroner til 2,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 74,7 millioner til 89,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Byrgesen Hansen. Virksomheden ejes af Heimstaden Ryesgade Holding ApS. Heimstaden Ryesgade ApS c/o Heimstaden Denmark A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve, eje, sælge og udleje ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Læderstræde 20 ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København K-virksomheden Læderstræde 20 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 331.237 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 1,1 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Brian Valbjørn Sørensen og Christian Peter Villefrance Ibsen. Virksomheden ejes af Foreningen Tænketanken CONCITO. Læderstræde 20 ApS hører hjemme i branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive kontordomicilet beliggende Læderstræde 20, 1201 København K samt dermed forbundne aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Lån & Spar Fond fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Lån & Spar Fond, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 6,0 millioner til 17,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -213.732 kroner til -204.531 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 59,2 millioner til 72,2 millioner. Lån & Spar Fond har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Ventureselskaber og kapitalfonde". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Fondens formål er: a) At videreføre Laane- og Sparekassen for offentligt ansattes virksomhed i Lån & Spar Bank A/S, således at dette selskab til stadighed fremstår som et konkurrencedygtigt og velkonsolideret pengeinstitut. b) At udøve enhver anden finansiel virksomhed gennem investering i aktier eller andre kapitalandele og konvertible obligationer eller indskud i erhvervsdrivende virksomheder af enhver art samt etablering af sådanne virksomheder. Samt - i det omfang fondens midler ikke medgår til de under a og b nævnte formål - tillige c) At virke til gavn for almennyttige og velgørende formål inden for Lån & Spar Bank A/S’ virkeområde efter bestyrelsens frie skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København K fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i PMM DK ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 227.807 til 1,0 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 82.407 til 881.187. Virksomheden ledes af direktør Giovanni Dimilito. I første omgang er det Professional Manpower Management Holding S.r.l., der står som ejer. I sidste ende er det Giovanni Dimilito, der er den dominerende ejer. PMM DK ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med udlejning af mandskab indenfor blandt andet byggeri, såvel som enhver virksomhed direkte eller indirekte beslægtet hermed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Virksomhed i København K har skåret underskuddet nedKøbenhavn K-virksomheden MatzForm ApS  fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -14.361 til -10.274 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 66.033 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -8215 kroner til -7892 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i MatzForm ApS  var ligesom året før på -1,1 millioner kroner og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Søren Matz. Virksomhedens reelle ejere er Søren Matz. I Erhvervsstyrelsens register er MatzForm ApS  anbragt i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med detail- og engrossalg af dansk og udenlandsk designKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i København KTHEGOODSHOP A/S, der er en virksomhed i København K, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,5 millioner til 274.619 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er forbedret fra -44.332 kroner til -39.017 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 6 millioner til 6,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Fogtdal. Virksomhedens reelle ejere er Søren Fogtdal. THEGOODSHOP A/S hører hjemme i branchen "Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive detailsalg samt gennem besiddelse af kapitalandele i andre selskaber at drive virksomhed inden for handel, industri og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Sagacity 2020 ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København K-virksomheden Sagacity 2020 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 65.790 kroner. Årets bruttofortjeneste var på 81.671 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Henrik Appel Esbensen. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Appel Esbensen. Sagacity 2020 ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: F. Rosenstand ApS i København K gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet F. Rosenstand ApS i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -4,7 millioner til 822.475 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -5750 kroner til -5825 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 1,8 millioner til 2,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claus Frederik Rosenstand. Virksomhedens reelle ejere er Claus Frederik Rosenstand. I Erhvervsstyrelsens register er F. Rosenstand ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formuepleje og anden formueforvaltning og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i København K går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København K-virksomheden PRAESIDIO ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 294.148 til -193.976 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 394.444 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 641.588 i det foregående regnskabsår til 181.677 - et fald på -72 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 103.443 til -90.533 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Susanne Skov Diemer. I første omgang er det DIEMER HOLDING 2017 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Susanne Skov Diemer, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er PRAESIDIO ApS anbragt i branchen "Private vagt- og sikkerhedstjenester". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er sikkerhedsrådgivning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Restaurantvirksomhed i København KSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København K-virksomheden CPH Cooking Class ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -256.442 til -88.042 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 798.364 kroner til 1,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,3 millioner til 808.256 kroner . Firmaet ledes af direktør Graham Roger Pendrick. I første omgang er det Graham Roger Pendrick og GRP Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Graham Roger Pendrick, der er den dominerende ejer. CPH Cooking Class ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at undervise i madlavning, servering af fødevarer og anden form for eventvirksomhed i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Bryggen Venues ApS i København K er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Bryggen Venues ApS i København K. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -2,6 millioner til 2,4 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 14 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til ni ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 932.875 kroner i det foregående regnskabsår til 5,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra -3,6 millioner til -1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Allan Hansen. I første omgang er det AH HOLDING 2008 ApS, Holy Holding 2021 ApS og LHS Holding 2021 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Allan Hansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Bryggen Venues ApS anbragt i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive café- og restaurationsvirksomhed, samt efter ledelsens skøn virksomhed beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Pakhus Bryggen ApS i København K gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Pakhus Bryggen ApS i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -1,7 millioner til 68.147 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -1,2 millioner kroner året før til 422.542 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra -2,1 millioner til 61.373. Virksomheden ledes af direktør Allan Hansen. I første omgang er det Bryggen Venues ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Allan Hansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Pakhus Bryggen ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive café- og restaurationsvirksomhed, samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København K tjente flere penge i seneste regnskabsår79Hour ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 74.206 til 203.223 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 274.500 kroner til 397.420 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 153.642 til 311.413. Firmaet ledes af en direktion, der består af Linette Haaning Jensen og Josefine Haaning Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Linette Haaning Jensen og Josefine Haaning Jensen. 79Hour ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af bijouteri og lignende varer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive virksomhed med fremstilling af bijouteri og lignende varer samt engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer samt anden dermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København K-virksomheden Copyfight ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Copyfight ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 11.803 til 7341 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 78.071 kroner i det foregående regnskab til 60.864. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra -24.566 til 13.713. Virksomheden ledes af direktør Bo Vincents. I første omgang er det FAKULA ApS og ANKIRO ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Bo Vincents, der er den dominerende ejer. Copyfight ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden forretningsservice". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at hjælpe folk med ophavsrettigheder/copyright med at finde kopier af deres arbejde på internettetKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos finansvirksomhed i København KOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i RVN INVEST ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 664.405 til 428.655 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 1,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 969.558 - et fald på -42 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 4 millioner til 4,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Robert Vagn Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Robert Vagn Nielsen. RVN INVEST ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er formueadministrationKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Konsulentvirksomhed i København K fik igen tabKøbenhavn K-virksomheden Scandinavian Global Advisors ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -5000 til -5132 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -5000 kroner til -5381 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 33.000 til 27.807 kroner . Virksomheden ledes af direktør Anders Christian Aagaard. I første omgang er det Scandinavian Global Advisors Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Christian Aagaard, der er den dominerende ejer. Scandinavian Global Advisors ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at levere konsulent- og rådgivningsydelserKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Busk & Hvid Firmapension ApS i København K går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Busk & Hvid Firmapension ApS, der er et firma i København K. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 418.409 til -302.491 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 418.409 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til tre ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 3,8 millioner kroner til 3,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 654.661 til -706.996 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Niels Henning Borger Rasmussen og Stig Wetterstrøm. I første omgang er det PENSIONSSELSKABET PENSION & HEALTH CARE SERVICES ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Niels Henning Borger Rasmussen og Stig Wetterstrøm, der er de dominerende ejere. Busk & Hvid Firmapension ApS hører hjemme i branchen "Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er pensionsrådgivning og anden rådgivning indenfor finans og forsikringKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i København KOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Celltrion Healthcare Denmark ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 9553 til 8567 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 9533 kroner i det foregående regnskab til 8569. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 179.221 til 187.788. Virksomheden ledes af direktør Hangi Lee. I første omgang er det Celltrion Healthcare Hungary Kft., der står som ejer. I sidste ende er det Seo Jung Jin, der er den dominerende ejer. Celltrion Healthcare Denmark ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handelsaktiviteter, herunder import, eksport, køb, salg og distribution af farmaceutiske produkterKlik her for at se regnskabet.
Vending: Guest & Co ApS i København K er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Guest & Co ApS i København K. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -88.694 til 207.874 kroner før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -61.408 kroner året før til 230.295 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 61.306 til 242.952. Virksomheden ledes af direktør Signe Segall. I første omgang er det GOTTLIEB & CO. A/S, FUTURE & CO HOLDING ApS og Telling & Nesager ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Signe Segall, der er den dominerende ejer. Guest & Co ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for HR og employer branding services til hospitalitybranchen samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Mundo ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København K-virksomheden Mundo ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -251.147 til -86.456 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 834.098 kroner til 911.810 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -463.436 til -537.166 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Veronica Alicia Rodriguez Christensen og Peer Emil Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Veronica Alicia Rodriguez Christensen og Peer Emil Christensen. Mundo ApS hører hjemme i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: virksomhedens formål er at drive restaurant & caféKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Bushpilots Inc ApS i København K får underskudDet seneste år er endt med underskud i København K-virksomheden Bushpilots Inc ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -7129 kroner. Årets bruttotab var på -7000 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Henrik Appel Esbensen, Thomas Vang og Jakob Knudsen. I første omgang er det Thomas Vang, Jakob Knudsen og SAGACITY 2020 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henrik Appel Esbensen, Thomas Vang og Jakob Knudsen, der er de dominerende ejere. Bushpilots Inc ApS hører hjemme i branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Ankiro ApS i København K gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Ankiro ApS i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -171.006 til 8558 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 288.163 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 18 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 15 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,6 millioner kroner til 7,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 1,6 millioner til 2,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bo Vincents. I første omgang er det Rune Ramlal Stilling, Martin Starch Sørensen, Kasper Egdø, Steen Michael Bøhm Andersen, Esben Myrup Alfort og FAKULA ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Bo Vincents, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Ankiro ApS anbragt i branchen "Anden udgivelse af software". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udvikle og sælge softwareKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i København K fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ryttermarken 2A ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 615.834 til 764.909 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 millioner kroner til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 3,1 millioner til 3,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ole Lunau. I første omgang er det LUNATRANS A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Lunau, der er den dominerende ejer. Ryttermarken 2A ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve ejendomsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Lunatrans A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Lunatrans A/S, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 434.011 til 3,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -529.942 kroner til -111.826 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 22,3 millioner til 22,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ole Lunau. Virksomhedens reelle ejere er Ole Lunau. Lunatrans A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af fast ejendom samt anden investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i København K er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Astérios CPH ApS i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -917.258 til 825.396 kroner før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -72.851 kroner året før til 1,4 millioner kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra -877.258 til -51.862. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Etienne Ziller og Marie-Joseph Olivier Poubelle. I første omgang er det Astérios Spetacles, der står som ejer. I sidste ende er det Marie-Joseph Olivier Poubelle, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Astérios CPH ApS anbragt i branchen "Teater- og koncertvirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er koncertvirksomhed og aktiviteter relateret hertil
Tallene går op: Eye 5 ApS fik større overskud end året førEye 5 ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 120.974 til 220.871 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 233.958 kroner til 348.013 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 177.429 til 349.721. Firmaet ledes af direktør Jesper Thulesen. I første omgang er det JT HOLDING CHARLOTTENLUND ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Thulesen, der er den dominerende ejer. Eye 5 ApS hører hjemme i branchen "Skønheds- og hudpleje". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel, behandling af enhver art indenfor skønhedspleje og wellness samt operativ kropskorrektionKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Reklamevirksomhed i København K er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Alter-Ego ApS i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -6124 til 212.930 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 10.945 kroner i det foregående regnskabsår til 47.929 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 383.483 til 596.413. Virksomheden ledes af direktør Jeppe Hartmann Berggreen. Virksomhedens reelle ejere er Jeppe Hartmann Berggreen. I Erhvervsstyrelsens register er Alter-Ego ApS anbragt i branchen "Reklamebureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt at drive konsulentvirksomhed og andet dermed beslægtet formålKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i København KIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i We Love CPH ApS, der er et firma i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 156.338 til 38.372 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 583.763 kroner i det foregående regnskab til 530.053. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 146.022 til 169.653. Firmaet ledes af direktør Nicolas Francois Josef Walter Cosedis. I første omgang er det Nicolas Francois Josef Walter Cosedis og XANDRIA ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mads Harboe Vainisto Nørring og Nicolas Francois Josef Walter Cosedis, der er de dominerende ejere. We Love CPH ApS hører hjemme i branchen "Fotografisk virksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive fotografisk virksomhed samt anden tilknyttet virksomhed efter direktionens beslutningKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: It-virksomhed i København K går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København K-virksomheden DBA CONSULTING ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 307.954 til -210.394 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 307.954 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er forbedret fra -24.801 kroner til -19.154 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,5 millioner til 1,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Ole Olesen Damkjer. Virksomhedens reelle ejere er Ole Olesen Damkjer. I Erhvervsstyrelsens register er DBA CONSULTING ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive Konsultvirksomhed inden for IT udvikling samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i København K er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Clinic Aesthetica Kgs. Nytorv ApS i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -8469 til 214.826 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 13.213 kroner i det foregående regnskabsår til 249.405 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra -402.913 til -166.459. Virksomheden ledes af direktør Jesper Thulesen. I første omgang er det JT HOLDING CHARLOTTENLUND ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Thulesen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Clinic Aesthetica Kgs. Nytorv ApS anbragt i branchen "Skønheds- og hudpleje". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel, behandling af enhver art indenfor skønhedspleje og wellness samt operativ kropskorrektionKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København K-virksomheden The Pack ApSThe Pack ApS, der er en virksomhed i København K, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 417.800 til 393.501 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 417.666 kroner i det foregående regnskab til 390.846. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 341.152 til 415.466. Virksomheden ledes af direktør Jan Ligaard. I første omgang er det A22 HOLDING ApS og if-else ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jan Ligaard og Anders Skouboe, der er de dominerende ejere. The Pack ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udgivelse af software". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive rådgivnings- og konsulentvirksomhed samt projektering og handel samt anden hermed beslægtet virksomhed indenfor onlinespilKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København K-virksomheden Elmer AdvokataktieselskabOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Elmer Advokataktieselskab, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 649.523 til 412.600 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 649.523 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 17 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 14,4 millioner kroner til 14,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 318.850 kroner efter skat, faldt formuen i Elmer Advokataktieselskab fra 1,6 millioner til 1,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Søren Aage Kjær Jensen. Virksomheden ejes af Karsten Høj, Gert Willerslev Jakobsen og Søren Aage Kjær Jensen. Elmer Advokataktieselskab hører hjemme i branchen "Juridisk bistand". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive advokatvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Faer Isles Community ApSKøbenhavn K-virksomheden Faer Isles Community ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -4807 til -18.254 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -761 kroner til -14.489 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 35.193 til 16.939 kroner . Virksomheden ledes af direktør Christian Didriksen Grahn. I første omgang er det Faer Isles Distillery Spf, der står som ejer. I sidste ende er det Bogi Karbech Mouritsen og Christian Didriksen Grahn, der er de dominerende ejere. Faer Isles Community ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at fungere som holdingselskabKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Eagle Bulk Europe A/S fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Eagle Bulk Europe A/S, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 247.547 til 360.332 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,9 millioner kroner til 5,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 574.727 til 838.755. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Mathias Frederik Grønvald og Frank Christopher De Costanzo. Virksomheden ejes af Eagle Shipping International (USA) LLC. Eagle Bulk Europe A/S hører hjemme i branchen "Sø- og kysttransport af gods". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive rederivirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Enzobit ApS i København K får underskudDet seneste år er endt med underskud i København K-virksomheden Enzobit ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -10.499 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -10.285 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Christian Didriksen Grahn og Bjarni Johansen. I første omgang er det Cortexco ApS og 3B Holding Bryggen ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Christian Didriksen Grahn og Bjarni Johansen, der er de dominerende ejere. Enzobit ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Drive virksomhed med it udvikling og rådgivning og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Stauan ApS fik større overskud end året førStauan ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 169.417 til 330.118 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 262.742 kroner i det foregående regnskabsår til 431.666 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 19.553 til 277.055. Firmaet ledes af en direktion, der består af Annasofie Hoxer og Louise Kofoed. I første omgang er det Kofoed. ApS og Hoxer ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Annasofie Hoxer og Louise Kofoed, der er de dominerende ejere. Stauan ApS hører hjemme i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København K fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i STELTON A/S, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 16,0 millioner til 20,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 49 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 50 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 71,2 millioner kroner til 75,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 15,9 millioner kroner efter skat, faldt formuen i STELTON A/S fra 61 millioner til 43 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Michael Ring. I første omgang er det 8.8 HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Ring og Mathilde Ring Damgaard, der er de dominerende ejere. STELTON A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med porcelæns- og glasvarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel, herunder handel med fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i København KA.K.Bruun Consulting ApS, der er en virksomhed i København K, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,5 millioner til 987.512 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 2,5 millioner i det foregående regnskabsår til 918.794 - et fald på -63 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 770.088 kroner efter skat, faldt formuen i A.K.Bruun Consulting ApS fra 2 millioner til 879.478 kroner . Virksomheden ledes af direktør Alexandar Korsgaard Bruun. I første omgang er det A.K. Bruun Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Alexandar Korsgaard Bruun, der er den dominerende ejer. A.K.Bruun Consulting ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at yde rådgivning indenfor investering og drift af fast ejendom, herunder landbrug og hermed beslægtet virksomhed-Klik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Circus Alphaville ApS i København K går fra overskud til underskudOverskuddet i København K-virksomheden Circus Alphaville ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 9275 til -268.956 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 166.204 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 56.880 kroner året før til -112.158 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 775.437 til 505.163 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Christoffer Boe, Jonas Alexander Arnby og Morten Hoffmann Larsen. I første omgang er det Jonas Alexander Arnby, EGOVISION ApS og MOFFMANN FILM ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Christoffer Boe, Jonas Alexander Arnby og Morten Hoffmann Larsen, der er de dominerende ejere. Circus Alphaville ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er produktion af film samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Church Denmark ApS i København K gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Church Denmark ApS i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -99.000 til 38.000 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 59.000 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Church Denmark ApS var ligesom året før på 3,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Hamun Shah og Denni Manzatto. I første omgang er det Church & Co. Ltd., der står som ejer. I sidste ende er det Patrizio Bertelli og Miuccia Prada Bianchi, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Church Denmark ApS anbragt i branchen "Skotøjsforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er (i) at importere, eksportere og distribuere lædervarer, klar-til-brug (KTB) beklædning, samt skotilbehør af enhver slags; og (ii) at foretage og besidde aktieinvesteringer i andre selskaber eller koncerner, med lignende eller relaterede forretningsmæssige formål eller formål, som er nyttig for opfyldelsen af selskabets formålKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Finansvirksomhed i København K fik større overskud end året førBOKIS A/S, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 126.000 til 143.000 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på seks i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 5,9 millioner kroner til 6,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 5,9 millioner til 6 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Jan Kondrup og Søren Nicolaisen. Virksomheden ejes af SYDBANK A/S, AKTIESELSKABET ARBEJDERNES LANDSBANK, NYKREDIT BANK A/S, LÅN & SPAR BANK A/S, SPAR NORD BANK A/S og Sparekassen Danmark. BOKIS A/S hører hjemme i branchen "Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med formidling af licenser til udstedelse af betalingskort og betalingsløsninger samt erhvervelse og levering af tjenester i forbindelse med sådan virksomhed samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet hermed. Selskabet har til formål at levere licenser og tjenester til sine aktionærer og andre til de lavest mulige omkostninger
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København K-virksomheden Forældrekøb ApSForældrekøb ApS, der er en virksomhed i København K, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 320.449 til 301.375 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 333.962 kroner i det foregående regnskab til 315.675. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 235.078 kroner efter skat, faldt formuen i Forældrekøb ApS fra 694.577 til 689.655 kroner . Virksomheden ledes af direktør Michael Bo Andersen. I første omgang er det MBA INVESTMENTS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Bo Andersen, der er den dominerende ejer. Forældrekøb ApS hører hjemme i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at yde økonomisk rådgivning ved køb af udlejningsejendomme
Overskuddet stiger: Virksomhed i København K fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Tandlæge Christian Schmidt's Stiftelse, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,6 millioner til 7,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 602.432 kroner i det foregående regnskab til 449.466 - et fald på -25 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 22,7 millioner til 28,6 millioner. Tandlæge Christian Schmidt's Stiftelse har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Fonden har til formål at hjælpe mænd på 55 år eller derover med dårlig økonomi, som ikke har været gift, eller i mindre end 5 år har levet i fast samlivsforhold. Hjælpen skal gives i form af huslejestøtteKlik her for at se regnskabet.
Vending: Visionshuset.dk A/S i København K er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Visionshuset.dk A/S i København K. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -50.267 til 752.282 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 165.501 kroner til 168.469 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 4,9 millioner til 6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mårten Jesper Hede. I første omgang er det BRDR. HEDE A/S og ANDERSEN & CHRISTENSEN INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mårten Jesper Hede og Alex Andersen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Visionshuset.dk A/S anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i All Our Minds ApSKøbenhavn K-virksomheden All Our Minds ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -9420 til -42.603 kroner før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -9420 kroner til -38.821 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 30.580 til 24.084 kroner . Virksomheden ledes af direktør Pernille Simmelkiær Larsen. I første omgang er det KEGNÆS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Pernille Simmelkiær Larsen, der er den dominerende ejer. All Our Minds ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udvikle og anvende analyseværktøjer og software inden for kollektiv intelligens og tracking/performance-måling samt anden efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i København K fik større overskud end året førEjendomsselskabet Store Kongensgade 50 ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 131.961 til 152.552 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskåret ned fra 412.058 kroner i det foregående regnskab til 305.434 - et fald på -26 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 114.010 til 241.736. Virksomheden ledes af direktør Torben Hald Kimø. I første omgang er det THK HOLDING EJENDOMME ApS og P Bjørnsholm ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Per Bjørnsholm og Torben Hald Kimø, der er de dominerende ejere. Ejendomsselskabet Store Kongensgade 50 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive udlejning med fast ejendom samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Global Fund Search ApS får nyt millionunderskudUnderskuddet i København K-virksomheden Global Fund Search ApS voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -686.925 til -1,1 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -185.778 kroner. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 5,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -966.814 kroner efter skat, voksede formuen i Global Fund Search ApS sidste år fra 6 millioner til 8,4 millioner . Virksomheden ledes af direktør Kasper Steen Andersen. Virksomheden ejes af SLOTSBAKKEN HOLDING ApS og Crain Communications Inc.. I Erhvervsstyrelsens register er Global Fund Search ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Vending: Beauty Boosters ApS i København K er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Beauty Boosters ApS i København K. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -100.053 til 571.425 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 94.164 kroner i det foregående regnskabsår til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra -38.734 til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Louise Marie Bencard Hansen og Maria Engberg Refsgaard. I første omgang er det BLAZAR ApS, NFF Group one ApS, Rooftop Rebels ApS og Portemonnæ ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Louise Marie Bencard Hansen og Maria Engberg Refsgaard, der er de dominerende ejere. Beauty Boosters ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Skønheds- og hudpleje". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af make-up ydelser samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København K-virksomheden Box 25 Arkitekter ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Box 25 Arkitekter ApS, der er et firma i København K. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 90.101 til 8846 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 335.260 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 748.735 til 755.545. Firmaet ledes af direktør Karen Kjærsgaard Kristiansen. Virksomhedens reelle ejere er Karen Kjærsgaard Kristiansen. Box 25 Arkitekter ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Arkitektvirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er arkitekttegnestue og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Ressourcegruppen ApS i København K er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Ressourcegruppen ApS i København K. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -12.942 til 111.249 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 8601 kroner i det foregående regnskabsår til 139.648 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 135.916 til 230.291. Virksomheden ledes af direktør Bent Borg. Virksomhedens reelle ejere er Bent Borg og Rasmus Skytte Jeppesen. I Erhvervsstyrelsens register er Ressourcegruppen ApS anbragt i branchen "Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold". Virksomheden beskriver selv sit formål således: 1. Leverandører af socialpædagogisk behandlings arbejde Ressourcegruppen Aps har til formål at levere råd og vejledning, i form af konsulentbistand, personaletræning og undervisning, til offentlige og private leverandører af socialpædagogisk behandlings arbejde. Ressourcegruppen Aps har ligeledes til formål at kunne levere bistand, i form af konkret opgaveløsning, på alle organisatoriske niveauer, hos offentlige og private leverandører af socialpædagogisk behandlings arbejde og kan kombinere opgaveløsningen med personaletræning. 2. Bestillere af socialpædagogisk behandlings arbejde Ressorucegruppen Aps har til formål at kunne bistå bestillere af socialpædagogisk behandlingsarbejde med råd og vejledning, som tager sigte mod at præcisere det bestilte behandlingsarbejde, så konkrete mål opnås, i videst muligt omfang, ud fra økonomiske- udviklingsmæssige- og præventive hensyn. Ressoucegruppen Aps har ligeledes til formål at bistå bestillere af socialpædagogisk behandlingsarbejde med konkret opgaveløsning inden for det spekter af opgaver, som går forud for bestilling af socialpædagogisk behandlingsarbejde. Ressourcegruppen Aps kan bistå myndigheder, med formålet at undgå anbringelse af Børn og Unge, med konkrete anbringelsesforebyggende tiltag. Disse tiltag kan iværksættes i private hjem, som støtteforanstaltninger, og kan ligeledes iværksættes i socialt belastede miljøer, med formålet at observere og dokumentere eller skabe egentlige forandringstiltag. 3. Ambulant socialpædagogisk behandlingsarbejde Ressourcegruppen Aps har til formål at levere ambulant socialpædagogisk behandlingsarbejde. Som udfører af ambulant socialpædagogisk behandlingsarbejde kan Børn og Unge Kompetencecenter iværksætte målrettede indsatser, i modtagerens eget hjem, med sigte mod størst mulig selvstændighed og selvforsørgelse. Ambulante indsatser kan ligeledes iværksættes i socialt belastede miljøer, med formålet at observere og dokumentere eller iværksætte egentlige forandringstiltagKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København K ryger fra overskud til underskudOverskuddet i RAAW By Trice ApS, der er et firma i København K, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 53.445 til -656.253 kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 1,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 556.206 - et fald på -45 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -509.962 kroner efter skat, voksede formuen i RAAW By Trice ApS sidste år fra 91.103 til 231.141 . Virksomheden ledes af direktør Trice Angie Christiansen. I første omgang er det Trice Angie Christiansen og MiVat Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Trice Angie Christiansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er RAAW By Trice ApS anbragt i branchen "Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos it-virksomhed i København KOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i YOUWE ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 783.077 til 554.965 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 941.446 kroner. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,1 millioner kroner til 4,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 1,5 millioner til 1,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Klaus Stokbro Andersen. I første omgang er det Big Dreams Holding ApS, Clarence Holding ApS og Sakariassen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Klaus Stokbro Andersen og Peter Østbjerg Poulsen, der er de dominerende ejere. YOUWE ApS hører hjemme i branchen "Anden it-servicevirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udvikle og drive websites, at yde konsulentbistand inden for online markedsføring og forretningsudvikling, samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Sydens Feriehuse.dk ApS i København K gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Sydens Feriehuse.dk ApS i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -90.929 til 75.235 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 535.094 kroner i det foregående regnskab til 519.013. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 2904 til 61.608. Virksomheden ledes af direktør Bertel Dahlmand Stahn. Virksomhedens reelle ejere er Bertel Dahlmand Stahn og Lisbeth Dahlmand Stahn. I Erhvervsstyrelsens register er Sydens Feriehuse.dk ApS anbragt i branchen "Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor formidling af feriehuse og andet efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: A Production ApS i København K går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i A Production ApS, der er et firma i København K. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 35.749 til -11.820 kroner før skat. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 304.722 i det foregående regnskabsår til 143.200 - et fald på -53 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 64.088 til 92.008. Virksomheden ledes af direktør Misam Wienberg Avaz. Virksomhedens reelle ejere er Misam Wienberg Avaz. A Production ApS hører hjemme i branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Hou Film ApS i København K går fra overskud til underskudOverskuddet i København K-virksomheden Hou Film ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 10.857 til -23.494 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 36.265 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 11.400 kroner året før til -23.337 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 61.800 til 42.929 kroner . Virksomheden ledes af direktør Steffen Hou. I første omgang er det HOU HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steffen Hou, der er den dominerende ejer. Hou Film ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at producere film og tv for virksomheder og broadcastersKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Gå ud-virksomhed i København K er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Op ad trappen til højre ApS i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -3907 til 3138 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -3867 kroner året før til 3161 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra -35.279 til -17.831. Virksomheden ledes af direktør Flemming Søndergaard Larsen. I første omgang er det FSL Investment ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Flemming Søndergaard Larsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Op ad trappen til højre ApS anbragt i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af cafe samt enhver aktivitet der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Næsten uændret: Lidt mindre underskud hos Integdevelopment ApSKøbenhavn K-virksomheden Integdevelopment ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -19.283 til -18.121 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -12.500 kroner til -12.288 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 210.814 til 196.680 kroner . Firmaet ledes af direktør Theis Linnet Aagaard. I første omgang er det CLICKLEARN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Joachim Schiermacher, Michael Randrop Sørensen og Michael Olsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Integdevelopment ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med konsulentbistand indenfor cloud-computing samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Basso København ApS i København K er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Basso København ApS i København K i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -366.892 til 1,1 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 11 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,7 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 5,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra -780.316 til 107.278. Virksomheden ledes af direktør Morten Pedersen Ortwed. Virksomheden ejes af DiningSix Group ApS. I Erhvervsstyrelsens register er Basso København ApS anbragt i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drive restauration, samt anden virksomhed der står i naturlig forbindelse hertilKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Brøg Litteraturbar ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København K-virksomheden Brøg Litteraturbar ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -353.125 til -35.463 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet to, året før var det tre. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 600.377 kroner til 628.697 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -275.077 til -303.391 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Anna Johansen og Claes Benthien. I første omgang er det Anna Johansen Holding ApS og Benthien Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anna Johansen og Claes Benthien, der er de dominerende ejere. Brøg Litteraturbar ApS hører hjemme i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive litteraturcafé og barvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Hearts & Science A/S fik millionoverskudHearts & Science A/S, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 13.000 til 2,9 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 7,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra -291.000 til 1,9 millioner. Firmaet ledes af direktør Claus Andersen. Virksomheden ejes af OMNICOM MEDIA GROUP A/S. Hearts & Science A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive mediaformidling og -rådgivning samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Tøjforretning i København K tjente flere penge i seneste regnskabSur le Chemin ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 9409 til 92.210 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 36.292 kroner i det foregående regnskabsår til 102.039 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 140.727 til 201.604. Firmaet ledes af en direktion, der består af Frederik Hubertus Renner og Lene Renner. I første omgang er det Tine Anbæk og Hverdag Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Frederik Hubertus Renner og Lene Renner, der er de dominerende ejere. Sur le Chemin ApS hører hjemme i branchen "Tøjforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedes formål er at drive butik med livsstilsprodukter, herunder tøj, sko, keramik og accesoires samt andre dermed efter direktionens skøn beslægtede formålKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Hi Rasmus ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København K-virksomheden Hi Rasmus ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -1,5 millioner til -586.658 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet to, året før var det tre. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 204.079 kroner i det foregående regnskabsår til 670.037 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -1,5 millioner til -1,7 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Nikolaj Magle Hendriksen. I første omgang er det Thomas John Hart Sehested og N. HENDRIKSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Nikolaj Magle Hendriksen, der er den dominerende ejer. Hi Rasmus ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er, at drive virksomhed ved udvikling, services og salg af teknologi baserede produkter og anden virksomhed i relation hertilKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København K-virksomheden Em. Z. Svitzer A/SEm. Z. Svitzer A/S, der er en virksomhed i København K, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 88,9 millioner til 82,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 109,0 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit 166 i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 228,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 227,3 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 666,2 millioner til 695,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Allan Torben Warlev. Virksomheden ejes af Svitzer Salvage Holding A/S. Em. Z. Svitzer A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive bjærgnings-, dykker-, bugserings-, udpumpnings-, sprængnings- og lignende virksomhed, herunder assistance ved udnyttelse af råstoffer i havbunden og nedlægning af kabler, etc. med selskabets egne eller dertil fragtede skibe, fartøjer og andet materiel, at deltage i andre foretagender med lignende formål ved at erhverve sig andel i dem eller indgå overenskomster om fælles virksomhed, samt at påtage sig forretninger, der efter bestyrelsens skøn direkte eller indirekte måtte flyde af eller stå i forbindelse med ovennævnte virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Konsulentvirksomhed i København K er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet ArenaPlus ApS i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -38.770 til 56.392 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 268.768 kroner til 378.285 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra -46.238 til -9553. Virksomheden ledes af direktør Linda Bech. I første omgang er det LINDA BECH HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Linda Bech, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er ArenaPlus ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive konsulent- og uddannelsesvirksomhed indenfor møde- og konferencebranchen samt at udvikle og drive velvære- og skønhedsklinikkerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København K ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København K-virksomheden Copenhagen Alternative Investment Partners ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 3,9 millioner til -59.486 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 3,9 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 4,3 millioner kroner året før til -73.966 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3,1 millioner til 989.474 kroner . Virksomheden ledes af direktør Bo Heide-Ottosen. I første omgang er det H-O Holding 2015 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tine Charlotte Bartholin Huus og Bo Heide-Ottosen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Copenhagen Alternative Investment Partners ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at forvalte alternative investeringsfonde samt anden efter lovgivningen tilladt virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Haniel Jewelry ApS fik større overskud end året førHaniel Jewelry ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 114.745 til 319.568 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 176.699 kroner i det foregående regnskabsår til 382.074 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 28.599 til 276.712. Firmaet ledes af direktør Haniel Helena Khamseh Møller. I første omgang er det Haniel Capital ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Haniel Helena Khamseh Møller, der er den dominerende ejer. Haniel Jewelry ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel med designer smykker
Overskuddet stiger: Restaurantvirksomhed i København K tjente flere penge i seneste regnskabsårBar'Vin ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 41.000 til 82.699 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Forrige år var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,3 millioner kroner til 3,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 59.042 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Bar'Vin ApS fra 348.000 til 307.847 kroner . Virksomheden ledes af direktør Inge Hansen. I første omgang er det IHF ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Inge Hansen, der er den dominerende ejer. Bar'Vin ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af restauration og vinbutikKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Kenny Anker ApS i København KKenny Anker ApS, der er en virksomhed i København K, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 216.436 til 52.221 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 11 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,7 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 223.756 til 261.063. Virksomheden ledes af direktør Kenny Anker Jensen. I første omgang er det Kenny Anker Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kenny Anker Jensen, der er den dominerende ejer. Kenny Anker ApS hører hjemme i branchen "Skønheds- og hudpleje". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udvikle, sælge og distribuere niche kosmetik med afsæt i øjenbryn make-up, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Vicus Biogas ApS i København K er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Vicus Biogas ApS i København K i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -2,7 millioner til 8,1 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -1,5 millioner kroner året før til 8,9 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 6,9 millioner til 13,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bendt Tido Hannibal Wedell. I første omgang er det WEFRI A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Bendt Tido Hannibal Wedell, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Vicus Biogas ApS anbragt i branchen "Fremstilling af gas". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive biogasanlægKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Huntappvisor ApS i København KOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Huntappvisor ApS, der er et firma i København K. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 168.441 til 73.786 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 168.441 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 169.459 i det foregående regnskabsår til 74.585 - et fald på -56 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra -1,6 millioner til -1,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jean Pierre Giuseppe Ferraro. I første omgang er det TOMSKI ApS og VINVIC HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jean Pierre Giuseppe Ferraro og Thomas Flindt Jeppesen, der er de dominerende ejere. Huntappvisor ApS hører hjemme i branchen "Webportaler". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for reklame og handel, herunder via internet portaler og mobil applikationer samt anden dermed, efter ledelsens skøn, beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Sunny View ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårSunny View ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 88.714 til 448.741 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 115.096 kroner året før til -43.969 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 1,9 millioner til 2,3 millioner. Firmaet ledes af direktør Morten Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Morten Sørensen. Sunny View ApS hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive grafisk virksomhed, herunder reklamebureauKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Continental Service Group ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København K-virksomheden Continental Service Group ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -3,6 millioner til -1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2,3 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 13, året før var det 14. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,7 millioner kroner til 3,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3,5 millioner til 3,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jean Pierre Giuseppe Ferraro. I første omgang er det VINVIC HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jean Pierre Giuseppe Ferraro, der er den dominerende ejer. Continental Service Group ApS hører hjemme i branchen "Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og industri og servicevirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Trevi Ejendomme ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Trevi Ejendomme ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,9 millioner til 3,1 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 335.867 i det foregående regnskabsår til 121.640 - et fald på -64 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 2,1 millioner til 4,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jean Pierre Giuseppe Ferraro. I første omgang er det VINVIC HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jean Pierre Giuseppe Ferraro, der er den dominerende ejer. Trevi Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er investeringsvirksomhed primært i fast ejendom samt hermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Big Picture ApS fik større overskud end året førBig Picture ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 102.000 til 208.395 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 446.000 kroner til 514.119 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra -320.000 til -134.828. Firmaet ledes af direktør Martin Nord Sandvad. Virksomhedens reelle ejere er Martin Nord Sandvad. Big Picture ApS hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at virke som en kreativ virksomhed, der skal arbejde med film, ideer og visualisering samt handel og investering af enhver artKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Ejendomsvirksomhed i København KSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København K-virksomheden DANSK EJENDOMS UDLEJNING ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -988.900 til -148.038 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -988.900 kroner året før til 26.912 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Egenkapitalen faldt fra -863.900 til -1 millioner kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Thor Thorsten Mikkelsen. Virksomhedens reelle ejere er Thor Thorsten Mikkelsen. DANSK EJENDOMS UDLEJNING ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i København KOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i CH Huse P/S, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,1 millioner til 810.152 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 190.055 kroner året før til -166.211 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 1,4 millioner til 2,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Michael Møgelgård. I første omgang er det Christian Thysen og HM HUSE ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henrik Michael Møgelgaard og Christian Thysen, der er de dominerende ejere. CH Huse P/S hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje ejendomme for udlejning samt konsulentvirksomhed, rådgivning og investering, og hvad der efter ledelsens skøn naturligt står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Saleship ApS får nyt millionunderskudUnderskuddet i København K-virksomheden Saleship ApS voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -631.661 til -1,1 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -173.171 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -156.338 kroner til -559.899 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -577.841 til -1,5 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Klaus Stokbro Andersen. I første omgang er det Klaus Stokbro Andersen, Morten Schultz Sakariassen og Peter Østbjerg Poulsen, der står som ejere. I sidste ende er det Klaus Stokbro Andersen og Peter Østbjerg Poulsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Saleship ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udvikle og drive IT-services, at yde konsulentbistand inden for forretningsudvikling, samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Ejendomsaktieselskabet Varde i København K er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Ejendomsaktieselskabet Varde i København K i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -628.472 til 2,1 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 20 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til seks ansatte - en nedgang på 70 procent. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 9,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 7,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 14,8 millioner til 16,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Bech. I første omgang er det Handels- og industriaktieselskabet af 24. oktober 1980, der står som ejer. I sidste ende er det Poul Erik Bech og Michael Bech, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsaktieselskabet Varde anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er erhvervelse, salg og besiddelse af fast ejendom, beslægtet virksomhed hertil, køb og salg af byggematerialer m.m., tilsyn med parkeringsanlæg m.m., restaurationsdrift, bardrift, hoteldrift og aktiviteter i relation hertil, samt lave udstillinger, events m.mKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i København K fik større overskud end året førAdvokatanpartsselskabet Claus Ole Clausen, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 42.029 til 55.155 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab var ligesom året før på -5000 kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 126.878 til 172.716. Selskabet ledes af direktør Claus Ole Clausen. Virksomhedens reelle ejere er Claus Ole Clausen. Advokatanpartsselskabet Claus Ole Clausen hører hjemme i branchen "Juridisk bistand". Virksomhedens formål er skrevet således: At drive advokatvirksomhed med hovedvægt på ejendomsadministrationKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Konsulentvirksomhed i København K ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i København K-virksomheden BCC: Ventures ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 1,8 millioner til -1,2 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,8 millioner kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 2,6 millioner i det foregående regnskabsår til 341.506 - et fald på -87 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,8 millioner til 668.298 kroner . Virksomheden ledes af direktør Henriette Divert. I første omgang er det DIVERT CONSULTING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henriette Divert, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er BCC: Ventures ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for ledelsesrådgivning og dermed beslægtet virksomhed
Tallene er vendt: Virksomhed i København K er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Ejendomsselskabet H&I ApS i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -97.014 til 46.525 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 7749 kroner i det foregående regnskabsår til 100.454 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra -246.759 til -219.945. Virksomheden ledes af direktør Poul Erik Bech. I første omgang er det Poul Erik Bech, Michael Bech og Handels- og industriaktieselskabet af 24. oktober 1980, der står som ejere. I sidste ende er det Poul Erik Bech og Michael Bech, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet H&I ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er erhvervelse og besiddelse af fast ejendom, udlejningsvirksomhed samt med de nævnte formål beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København K fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i FS DESIGN APS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,8 millioner til 5,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 967.904 kroner i det foregående regnskabsår til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 33,6 millioner til 38,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jesper Støier. Virksomheden ejes af DANMARKS LÆRERFORENING - DLF. FS DESIGN APS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og drive den på ejendom matr. nr. 182 Vester Kvarter beliggende ejendom samt at erhverve og drive anden fast ejendom, herunder også ejendomme, der anvendes til kursusvirksomhed, pensionistboliger eller rekreative formålKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København K-virksomheden Advokatanpartsselskabet NordenOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Advokatanpartsselskabet Norden, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,1 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 7,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 6,8 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 3 millioner til 4,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Morten Bjerregaard Nielsen Sten. Virksomhedens reelle ejere er Morten Bjerregaard Nielsen Sten. Advokatanpartsselskabet Norden har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Juridisk bistand". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive advokatvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København K tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i Advokatfirmaet Tommy Paulsen ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 208.417 til 400.043 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,4 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,3 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 306.776 til 615.013. Firmaet ledes af direktør Tommy Paulsen. I første omgang er det TPH ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tommy Paulsen, der er den dominerende ejer. Advokatfirmaet Tommy Paulsen ApS hører hjemme i branchen "Juridisk bistand". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive advokatvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Dytmærsken 6-8 ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Dytmærsken 6-8 ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 775.121 til 938.286 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 884.315 kroner til 917.590 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 5,7 millioner til 6,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jette Jakobsen. I første omgang er det LONE JAKOBSEN HOLDING ApS, JETTI HOLDING ApS og PEDER JAKOBSEN RANDERS HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peder Jakobsen, Lone Jakobsen og Jette Jakobsen, der er de dominerende ejere. Dytmærsken 6-8 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og drive udlejningsejendommen Dytmærsken 6-8 samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Restaurantvirksomhed i København K er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet RESTAURANT ROYAL GARDEN ApS i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -761.915 til 218.277 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 749.953 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,4 millioner kroner til 3,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 1,5 millioner til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Buu Nai Ta. Virksomhedens reelle ejere er Buu Nai Ta. I Erhvervsstyrelsens register er RESTAURANT ROYAL GARDEN ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt hermed beslægtet formål
Nyt regnskab: Millionoverskud i ejendomsvirksomhed i København KDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København K-virksomheden DanLog Denmark ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 177,9 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 32,6 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Christian Lyck og Thomas Martinsen. Virksomheden ejes af DanLog AS. I Erhvervsstyrelsens register er DanLog Denmark ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er direkte eller indirekte via kapitalandele i andre selskaber at eje, udleje, finansiere og udvikle fast ejendom, samt anden virksomhed, der efter ledelsens skøn er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: First Class Corporation ApS i København K går fra overskud til underskudForrige års overskud i København K-virksomheden First Class Corporation ApS blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 241.099 til -975.565 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 643.000 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 570.803 i det foregående regnskabsår til 155.653 - et fald på -73 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1 millioner til 194.156 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jidapa Prasansak. Virksomhedens reelle ejere er Jidapa Prasansak. First Class Corporation ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulent virksomhed, samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i København KOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i FCC Group ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,7 millioner til 1,0 millioner kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -181.747 kroner til -859.112 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 1,8 millioner til 2,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jidapa Prasansak. Virksomhedens reelle ejere er Jidapa Prasansak. FCC Group ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at virke som holdingselskab, at foretage investering og formuepleje, samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København K-virksomheden Board Company Danmark ApSBoard Company Danmark ApS, der er en virksomhed i København K, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,3 millioner til 32.905 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,3 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 11 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 9,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 301 kroner efter skat, faldt formuen i Board Company Danmark ApS fra 1,2 millioner til 100.301 kroner . Virksomheden ledes af direktør Anders Frederik Rønnov-Jessen. I første omgang er det Board Company A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Engelsen og Anders Frederik Rønnov-Jessen, der er de dominerende ejere. Board Company Danmark ApS hører hjemme i branchen "Organisering af kongresser, messer og udstillinger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at formidle uddannelsesaktiviteter for bestyrelsesmedlemmerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Leadtime ApS i København K ryger fra overskud til millionunderskudForrige års overskud i København K-virksomheden Leadtime ApS blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 318.118 til -1,1 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 318.118 kroner. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,8 millioner kroner til 2,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,5 millioner til 649.351 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jacob Nygaard Oredson. I første omgang er det CECO HOLDING ApS, Oredson Holding ApS og Lynov Mindak Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Christian Engelsen og Jacob Lynov Mindak, der er de dominerende ejere. Leadtime ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af reklameplads i medierKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Board Company Sverige ApS fik millionoverskudBoard Company Sverige ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 91.657 til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 993.483 kroner i det foregående regnskabsår til 2,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 70.804 til 1,3 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Anders Frederik Rønnov-Jessen og Philip Johan Gustaf Bäck. I første omgang er det Philip Johan Gustaf Bäck og Board Company A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Christian Engelsen, Anders Frederik Rønnov-Jessen og Philip Johan Gustaf Bäck, der er de dominerende ejere. Board Company Sverige ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive bestyrelsesuddannelse og samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Millionoverskud hos Board Assure ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København K-virksomheden Board Assure ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 1,4 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 1,4 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Anders Frederik Rønnov-Jessen. I første omgang er det Board Company A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Engelsen og Anders Frederik Rønnov-Jessen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Board Assure ApS anbragt i branchen "Anden forretningsservice". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve aktiviteter relateret til bestyrelsesarbejdeKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København K fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i ONE Marketing A/S, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,0 millioner til 7,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 28 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 16 ansatte - en nedgang på 42,86 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 26,6 millioner kroner til 28,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 4,8 millioner til 9,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jan Vitazka. I første omgang er det SØREN B. LAURITSEN HOLDING ApS, OLIVIER G. POIVEY HOLDING ApS og L RASK HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Brahm Lauritsen og Olivier Guillaume Poivey, der er de dominerende ejere. ONE Marketing A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed inden for marketing og it - service og der med beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Reklamevirksomhed i København K er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet OCEAN AGENCY A/S i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -723.989 til 13.938 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ti ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,1 millioner kroner til 6,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 3186 kroner efter skat, faldt formuen i OCEAN AGENCY A/S fra 2,3 millioner til 2,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Ferslev. I første omgang er det NAUTA ApS, OCEAN AGENCY A/S, BAUDRY HOLDINGS ApS, TAKE IT TO THE BOX ApS og LAUX ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peter Ferslev, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er OCEAN AGENCY A/S anbragt i branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive reklamebureauvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Juhl & Brunse Aps i København K går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Juhl & Brunse Aps, der er et firma i København K. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 353.532 til -50.085 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 353.532 kroner. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner til 2,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 334.715 til 231.956 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Asger Pallisgaard Juhl og Pernille Brunse. Virksomhedens reelle ejere er Asger Pallisgaard Juhl. Juhl & Brunse Aps hører hjemme i branchen "Public relations og kommunikation". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Byggevirksomhed i København K ryger fra overskud til underskudOverskuddet i L. L. ENTREPRISE ApS, der er et firma i København K, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 36.313 til -78.626 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 36.313 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 36.445 kroner året før til -78.270 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 624.109 til 545.483 kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Villauma Lorentzen. Virksomhedens reelle ejere er Lars Villauma Lorentzen. I Erhvervsstyrelsens register er L. L. ENTREPRISE ApS anbragt i branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udføre entrepriseopgaver og andre aktiviteter vedrørende fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Tinglev Logistik ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Tinglev Logistik ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 11,9 millioner til 25,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 9,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 48,4 millioner til 52,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christian Lyck. Virksomheden ejes af DanLog AS. Tinglev Logistik ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og investere i fast ejendom, ejendomsudvikling, udlejning af fast ejendom samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Black Swan Investments A/S i København K er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Black Swan Investments A/S i København K. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -17,0 millioner til 1,6 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -1,3 millioner kroner året før til 2,0 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra -7,5 millioner til 34,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Benjamin Robert. I første omgang er det Christina Philip Sørensen Lötter, Finsk Invest Holding ApS, J.K.C. HOLDING ApS, Mount Silver SPRL og Jean Luis Riviere, der står som ejere. I sidste ende er det Clément Piard og Pia Piard, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Black Swan Investments A/S anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor køb og salg af virksomheder samt dertil knyttet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Release Consulting ApS i København K ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Release Consulting ApS, der er et firma i København K. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 3,3 millioner til -206.619 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 4,6 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 4,5 millioner i det foregående regnskabsår til 421.731 - et fald på -91 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3,6 millioner til 928.617 kroner . Virksomheden ledes af direktør Christian Anders Clemmensen. I første omgang er det HOLDING FIRM ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Anders Clemmensen og Nanna Bjørner, der er de dominerende ejere. Release Consulting ApS hører hjemme i branchen "Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at fungere som aktuarkonsulentvirksomhed og rumme aktiviteter, der følger i naturlig forlængelse heraf - herunder salg af software til forsikringsselskaberKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i København K er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet TIGER & PARTNERE ApS i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -270.001 til 91.830 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 626.020 kroner i det foregående regnskabsår til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra -932.699 til -840.869. Virksomheden ledes af direktør Lars Villauma Lorentzen. Virksomhedens reelle ejere er Lars Villauma Lorentzen. I Erhvervsstyrelsens register er TIGER & PARTNERE ApS anbragt i branchen "Anden restaurationsvirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive resturationsvirksomhed, samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: København K-virksomheden Oasis Group ApS fik også milliongevinst i seneste regnskabSelskabet Oasis Group ApS, der har adresse i København K, fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet uændret på -7500 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab var ligesom året før på -7500 kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -74.332 til -81.832 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Philip Johan Nyholm. I første omgang er det LEVEL VENTURES ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Philip Johan Nyholm, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Oasis Group ApS anbragt i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: Virksomhedens formål er at udøve handelsaktivitet samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København K ryger fra overskud til underskudOverskuddet i Danish Documentary Production ApS, der er et firma i København K, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 13.884 til -338.605 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 162.285 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet to, året før var det tre. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 2,2 millioner i det foregående regnskabsår til 746.742 - et fald på -65 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,1 millioner til 604.148 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Eva Mulvad Jørgensen og Pernille Rose Grønkjær. I første omgang er det Eva Mulvad Jørgensen, ROSE FILM ApS og DANISH DOCUMENTARY PRODUCTION ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Eva Mulvad Jørgensen og Pernille Rose Grønkjær, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Danish Documentary Production ApS anbragt i branchen "Produktion af film og videofilm". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at producere film og andre medier, enten direkte eller gennem datterselskaberKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København K går fra overskud til underskudOverskuddet i FORLAGET UNDERSKOVEN ApS, der er et firma i København K, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 75.695 til -88.147 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 85.719 kroner. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 486.849 kroner i det foregående regnskab til 266.282 - et fald på -45 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 355.518 til 266.930 kroner . Virksomheden ledes af direktør Tom Anders Ahlberg. Virksomhedens reelle ejere er Tom Anders Ahlberg. I Erhvervsstyrelsens register er FORLAGET UNDERSKOVEN ApS anbragt i branchen "Udgivelse af bøger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og dermed naturlig forbundet virksomhed
Stadig minus: Tretårnet ApS får nyt millionunderskudOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i København K-virksomheden Tretårnet ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -3,5 millioner til -4,8 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -568.818 kroner til -1,3 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et underskud på -3,7 millioner kroner efter skat voksede formuen i Tretårnet ApS sidste år fra 3,8 millioner til 101,7 millioner . Virksomheden ledes af direktør James Read Pennington. Virksomheden ejes af KEYIM TRET ApS, Helsingør BidCo ApS og Ailon Real Estate ApS. Tretårnet ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at drive virksomhed med udvikling, udlejning og køb og salg af fast ejendom samt anden beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i København K får underskudDet seneste år er endt med underskud i København K-virksomheden Helsingør BidCo ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -48.857 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -25.829 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Morten Sennecker Schultz, James Read Pennington og Reinhard Kalss. Virksomheden ejes af ERE VI S.à.r.l.. I Erhvervsstyrelsens register er Helsingør BidCo ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Psykolog Kirsten Pedersen ApSKøbenhavn K-virksomheden Psykolog Kirsten Pedersen ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -190.286 til -823 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 36.918 kroner. Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -132.082 kroner året før til 5834 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -1437 til -2260 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Kirsten Elisabeth Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Kirsten Elisabeth Pedersen. Psykolog Kirsten Pedersen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Psykologisk rådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er selskabets formål er at udøve PsykologvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Triiio ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København K-virksomheden Triiio ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 43.651 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit 11 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 3,7 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Thomas Strøyberg Attali. I første omgang er det Mendieta Holding ApS, Papaya Holding ApS og J. Pinot Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Thomas Strøyberg Attali, der er den dominerende ejer. Triiio ApS hører hjemme i branchen "Kombinerede serviceydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med forretningsservice til erhvervsdrivende samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i København K får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København K-virksomheden Studio SeMe ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 15.240 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 40.447 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Marco Antonio Evaristi Sarovic. I første omgang er det Evaristti Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Marco Antonio Evaristi Sarovic, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Studio SeMe ApS anbragt i branchen "Kunsthandel og gallerivirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb og salg af design, fashion og kunst samt, efter ledelsens skøn, hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i København K går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København K-virksomheden EASYPIECYLINK ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 706.752 til -204.444 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 706.752 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 726.357 i det foregående regnskabsår til 19.915 - et fald på -97 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -442.895 til -603.804 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Philip Christian Jacobsen Schönbaum. I første omgang er det ONLINE ENTREPRENEUR GROUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Philip Christian Jacobsen Schönbaum, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er EASYPIECYLINK ApS anbragt i branchen "Detailhandel via Internettet med digitale produkter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed inden for IT, herunder udvikling, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil samt import og eksportKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Teoriundervisning ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Teoriundervisning ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 232.031 til 531.493 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,0 millioner kroner til 2,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 1,7 millioner til 1,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Philip Christian Jacobsen Schönbaum. I første omgang er det ONLINE ENTREPRENEUR GROUP ApS og Hamm´s Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Philip Christian Jacobsen Schönbaum, der er den dominerende ejer. Teoriundervisning ApS hører hjemme i branchen "Anden udgivelse af software". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og salg af IT-systemer, herunder internetbaserede undervisningssystemer, hard- og software og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Konsulentvirksomhed i København K får underskudDet seneste år er endt med underskud i København K-virksomheden Sublime IT ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -32.456 kroner. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Årets bruttotab var på -32.439 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Hans Krogh Thomsen og Rasmus Søborg. Virksomhedens reelle ejere er Hans Krogh Thomsen og Rasmus Søborg. I Erhvervsstyrelsens register er Sublime IT ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at beskæftige sig med udvikling og konsulentvirksomhed og efter ejerens skøn beslægtet virksomhed. Selskabet ejer alle rettigheder i forbindelse med produktet, herunder potentielle immaterialrettigheder og den til udvikling, produktion og salg nødvendige knowhowKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Restaurantvirksomhed i København KKøbenhavn K-virksomheden AVENTUNE ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -90.233 til -2172 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 139.007 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,2 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 255.040 til 252.868 kroner . Virksomheden ledes af direktør Santolo Dino Tassini. Virksomhedens reelle ejere er Santolo Dino Tassini og Usaradee Tassini. I Erhvervsstyrelsens register er AVENTUNE ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med investering, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil, herunder særligt at drive restaurationsvirksomhed og udføre serviceydelser inden for det gastronomiske område
Nyt regnskab: Unfold Copenhagen ApS i København K får underskudDet seneste år er endt med underskud i København K-virksomheden Unfold Copenhagen ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -595.409 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -546.964 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Ulrik Dahl Nielsen. I første omgang er det ULRIK DAHL ApS, CN INVEST HOLDING ApS, JESMO Invest ApS og Britt Bennett Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Carsten Nielsen, der er den dominerende ejer. Unfold Copenhagen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor mode og handel med tekstil, samt efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Nordic Sky ApS i København K får underskudDet seneste år er endt med underskud i København K-virksomheden Nordic Sky ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -81.308 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 3608 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Yuan Tian. Virksomhedens reelle ejere er Yuan Tian. Nordic Sky ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Forhandlere af gaveartikler og brugskunst". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Tallene er vendt: Virksomhed i København K er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Den Kongelige Danske Ballets Fond i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -25.135 til 33.490 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -25.135 kroner året før til 40.424 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra 288.466 til 321.956. I Erhvervsstyrelsens register er Den Kongelige Danske Ballets Fond anbragt i branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Fondens formål er balletorienterende, -promoverende, -kvalitetshøjnende virksomhed, herunder virksomhed ved: 1. medvirken til udbredelse af kendskabet til Den Kongelige Ballet såvel i Danmark som i udlandet. 2. medvirken til støtte af uddannelse og træning af lærere, og andre undervisere samt koregrafer og andre beskæftiget med udvikling og forbedring af balletdans i vid forstand og dennes samt Den Kongelige Ballets vilkår i Danmark. 3. medvirken til støtte af uddannelse og træning af balletdansere med henblik på at lette disses overgang til anden beskæftigelse efter pensionering fra Den Kongelige Ballet til gavn for pågældende dansere, Den Kongelige Ballet og balletdans i generel henseende. 4. medvirken til støtte af Den Kongelige Ballets internationale status og renomme samt korpskontinuitet. 5. støtte til balletpromoverende arbejde i generel forstand. 6. Tilvejebringelse af midler af fondsformålet som dette er angivet i punkt 1-5Klik her for at se regnskabet.
Vending: File Under Pop ApS i København K er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden File Under Pop ApS i København K. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -62.429 til 176.928 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,0 millioner kroner til 3,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra -80.934 til 51.994. Virksomheden ledes af direktør Josephine Akvama Hoffmeyer. I første omgang er det File under pop Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Josephine Akvama Hoffmeyer, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er File Under Pop ApS anbragt i branchen "Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og service herunder import, produktion og salg af møbler, tekstiler, fliser, natursten og andre hermed beslægtede forholdKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i København K er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet H+O ApS i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -373.837 til 282.688 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -167.486 kroner året før til 498.724 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra -404.404 til -121.716. Virksomheden ledes af direktør Josephine Akvama Hoffmeyer. Virksomhedens reelle ejere er Josephine Akvama Hoffmeyer og Elisa Giuseppina Ossino. I Erhvervsstyrelsens register er H+O ApS anbragt i branchen "Møbelforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og service herunder import, produktion og salg af møbler, tekstiler, fliser, natursten og andre hermed beslægtede forholdKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Agreena ApS får nyt millionunderskudUnderskuddet i København K-virksomheden Agreena ApS voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -7,7 millioner til -17,9 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Mens der i det foregående år i gennemsnit var syv fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 18 ansatte - en fremgang på 157,14 procent. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -4,2 millioner kroner til -10,4 millioner kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -17,1 millioner kroner efter skat, voksede formuen i Agreena ApS sidste år fra -8,2 millioner til 12,3 millioner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Ida Birgitte Boesen, Julie Karl Karamello Koch Fahler og Simon Haldrup. Virksomheden ejes af VÆKSTFONDEN, Ida Boesen Holding ApS, Julie Koch Holding ApS, MS Haldrup ApS, Kinnevik Online AB og Giant Ventures I GP LLP. I Erhvervsstyrelsens register er Agreena ApS anbragt i branchen "Detailhandel via Internettet med digitale produkter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med en digital platform samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Hovedstaden I ApSKøbenhavn K-virksomheden Hovedstaden I ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -5670 til -16.875 kroner før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -5670 kroner til -16.875 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 35.430 til 17.455 kroner . Virksomheden ledes af direktør Frederik Villiam Hoff. Virksomheden ejes af Brickshare Invest AIF-SIKAV. Hovedstaden I ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i, ejerskab samt udlejning og salg af ejendomme samt hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Gammeljord Advokater ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Gammeljord Advokater ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,3 millioner til 5,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ni ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 7,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 10,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 2,4 millioner til 5,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anne Birgitte de Jonquières Gammeljord. I første omgang er det Lars Christian Pedersen Advokatanpartsselskab og Anne Birgitte Gammeljord Advokat Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anne Birgitte de Jonquières Gammeljord og Lars Christian Pedersen, der er de dominerende ejere. Gammeljord Advokater ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Juridisk bistand". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive advokatvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Lightbooth ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Lightbooth ApS, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 573.240 til 622.765 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 331.475 til 880.320. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Christian Ole Angelo Flintrup, Anders Christian Myrup, Casper Milton Olsen og Bill Ebbesen. I første omgang er det Light ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Ole Angelo Flintrup, Anders Christian Myrup, Casper Milton Olsen og Bill Ebbesen, der er de dominerende ejere. Lightbooth ApS hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er markedsføringsvirksomhed og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i København K fik større overskud end året førINSTRUMENTMAGER A. ANDERSEN ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 105.692 til 121.421 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,2 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 636.118 til 728.159. Selskabet ledes af direktør Hans Jan Zachariassen. Virksomhedens reelle ejere er Hans Jan Zachariassen. INSTRUMENTMAGER A. ANDERSEN ApS hører hjemme i branchen "Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udføre reparation og renovering af musikinstrumenter
Nyt regnskab: C. Nielsen ApS i København K får underskudDet seneste år er endt med underskud i København K-virksomheden C. Nielsen ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -20.080 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 26.282 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Christian Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Christian Nielsen. C. Nielsen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reklamebureauer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Tallene går op: Virksomhed i København K fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Lars Christian Pedersen Advokatanpartsselskab, der er en virksomhed i København K. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 389.547 til 513.631 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -16.549 kroner til -21.867 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 1 millioner til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Christian Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Lars Christian Pedersen. Lars Christian Pedersen Advokatanpartsselskab hører hjemme i branchen "Juridisk bistand". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at eje aktier eller anparter i et andet advokatselskab eller advokatholdingselskabKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Interstudio A/S i København K er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Interstudio A/S i København K. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -88.423 til 3,4 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 5,8 millioner kroner til 7,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-firmaet fra -1,4 millioner til 3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Annette Mønsted. I første omgang er det Kåre Haslund, MANIPURA HOLDING ApS og Related Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Annette Mønsted og Amalie Mønsted-Lassen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Interstudio A/S anbragt i branchen "Indretningsarkitekter og rumdesign". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed ved handel, service og investering i Danmark og i udlandet, herunder ved køb og salg af lysprodukter, samt hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Futuri Invest ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårFuturi Invest ApS, der er en virksomhed i København K, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 44.258 til 933.041 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -17.598 kroner til -18.063 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København K-virksomheden fra 1,2 millioner til 2,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Peter Thor Munck Birkmand. Virksomhedens reelle ejere er Peter Thor Munck Birkmand. Futuri Invest ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med investering og service i forbindelse med forretningsudviklingKlik her for at se regnskabet.
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som københavnske virksomheder har offentliggjort.
Annonce
Alarm 112

Giraffer og næsehorn reddet ud: Brand i stald i Zoologisk Have

Annonce

Dårlige arbejdsforhold og forringede rettigheder: - Hvis det her udbredes, så kan vi se frem mod amerikanske tilstande på det danske arbejdsmarked

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Umenneskeligt For abonnenter

Først brændte deres lejligheder ned - nu går tyve ind i ruinerne og stjæler brand-ofrenes ejendele

Prisstigninger

Åbner Danmarks største mad-oase i Parken: Pressede familier har brug for os som aldrig før

Næste stop

På Toga kan du komme lige så firkantet, du har lyst til - men du er slebet rund, når du går hjem

Farvel Ivan

Ivan Evigvårs dage er talte - skubbes væk af omdiskuteret byggeri: Sådan kan du redde den

Dall: - Når Dennis Flydtkjær stempler ud, så er det virkelig fundamentet bag Messerschmidt, der begynder at krakelere

Kom med bag facaden For abonnenter

Labyrint-stationen skal være Københavns nye knudepunkt: Nu kommer løsningen på store problemer

København

Fredagsrock-koncert med amerikansk rapper blev uden tumult

Byudvikling

Gita er grædefærdig: Stod op til synet af byggeri lige uden for sit vindue - og det varer de næste 2,5 år

Intern uro får Jens Henrik Thulesen Dahl til at melde sig under Støjbergs faner: - Jeg kan ikke længere se mig i Dansk Folkeparti på den lange bane

København

Festen skydes i gang mandag: Kæmpe fest og ægte retro tour-cykler drøner gennem København

Erhvervsredaktøren: Husker du Dan-Bunkering og den 'ubehagelige' retssag?

På med huen

Se de glade billeder: Årets studenter i springvandet

Kæmpe show

Det ser du ikke på TV: Skjult kæmpefest drøner gennem København to timer før rytterne stjæler scenen

Byliv

Karettur, teater og afsløring af statue: Her er programmet for Dronningens besøg på Frederiksberg

Annonce