Annonce
BYLIV

Johanna kan ikke få armene ned: Nu får børnene masser af jord under neglene

Johanna Lundell har i syv år kastet alle kræfter ind for at få anlagt en skolehave på grunden. Foto: Jan Jeppesen.
Skolehave, plejehjem, daginstitution og socialt værested. Det hele bliver samlet på en stor grund på Artillerivej med Amager Fælled som baghave og som nabo til rideskole og den fredede Ballonhangar.

I syv år har Johanna Lundell, initiativtager og drivkraften bag skolehaven ved Ballonparken på Artillerivej, kæmpet en brav kamp for at få realiseret drømmen om en rigtig skolehave. For fire år siden fik hun mobiliseret 300 børn til at foretage det første spadestik til den nye have for at symbolisere deres ejerskab. Tirsdag blev så dagen, hvor Johanna Lundell kunne løbe rundt med jublende arme.

For de næste fire år vil en ny grøn oase for vækst, økologi, bæredygtighed, livskunst og nydelse med børnene i fokus gro frem i tæt naboskab med et nyt plejehjem, en daginstitution og et socialt værested.

På den næsten 5.600 kvadratmeter store grund, Artillerivej 69H, fik Københavns overborgmester Lars Weiss (S) æren til at foretage den officielle grundstensnedlæggelse. En tidskapsel forsynet med ting og sager fra børnene i den midlertidge børnehave, Børnehaven Fælleden.

Annonce

Skolehaven har hidtil lejet grunden af Københavns Kommune, men nu bliver skolehaven en del af et kommunalt tilbud, så skolebørn kan få jord under neglene fra næste forår, og således kan begynde at få erfaring med dyrkning af grøntsager og lære om planter, biologi og fødevarer.

Johanna Lundell fortæller, at foreningen får et mindre areal end tiltænkt, fordi der også skal være plads til et plejehjem i fire etager.

- Jeg er bare lykkelig over, at vi er i mål og ser frem til en fantastisk skolehave, siger Johanna Lundell til AmagerLIV.

Lars Weiss med tidskapslen, der indeholder ting og sager fra børnene i den midlertidige børnehave. Foto: Jan Jeppesen.

Børn bag tidskapsel

Det er første gang Københavns Kommune samler sine grønne og sociale tilbud med både plejehjem, daginstitution, socialt værested, skolehaver og grønne oaser.

Derfor var der også forsamlet en mindre kødrand af borgmestre ved grundstensnedlæggelsen. Lars Weiss blev assisteret af børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S), teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) og sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).


Jeg er bare lykkelig over, at vi er i mål og ser frem til en fantastisk skolehave.


- Jeg er glad for løsningen for Artillerivej. Det vil sikre ekstra plads til fælleskab og grønne oplevelser til børn, ældre og udsatte. Og samtidig kommer der bedre adgang til fælleden til gavn for alle københavnere, siger Lars Weiss.

Overborgmesteren tvivler på, at der kan blive tale om en Amager-model, der kan rulles ud over hele byen, men siger:

- Det her var en unik mulighed for at skabe et område, hvor børn, voksne og ældre bliver bragt sammen. Der er kun få ledige grunde, hvor vi har samme mulighed. Her er det så lykkedes at at samle fire kommunale institutioner på samme sted, og jeg tror på, at vi får bedre institutioner ud af det.

- Vi vidste, at der var behov for en ny institution og plejehjem på Islands Brygge, og der var kun denne kommunale grund ledig. Og så kom skolehaverne med ind over om de ikke kunne berige institutionerne med deres tilstedeværelse, så vi har tænkt det sammen på en helt ny måde.

Der er selvfølgelig også tilfældighedernes præg over, at vi står med fire kommunale opgaver, der skal løses. Men at tænke grønne arealer ind er klart noget, vi skal involere, når vi bygger, understreger Lars Weiss.

Den grønne kile rummer beplantning, kantzoner, cykelparkering, adgangsarealer til plejehjem, daginstitution, skolehave og væresteder. Illustration: Trust.
Annonce

En grøn kile

Hele området etableres omkring en grøn kile, som vil forbinde området sammen med den nærliggende rideskole og den fredede ballonhangar.

Byggeriet af instiutioner og funktioner går nu i gang forventes færdigt i 2025.

Samlet er der afsat 105 millioner kroner til etableringen af daginstitutionen, skolehaven, den grønne kile og det sociale værested.

Daginstitutionen kommer til at rumme fire børnehavegrupper á 22 børn og seks vuggestuegrupper á 12 børn. Plejehjemmet vil rumme 69 plejeboliger og anlægges som et alment plejecenter.

Den grønne kile rummer beplantning, kantzoner, cykelparkering, adgangsarealer til institutionerne, skolehaven og værestedet.

Tidslinje for projektet

2021: Først anlægges det nye værested Skuret for at gøre plads til anlæg af daginstitution, og sikre fortsat adgang til midlertidig daginstitution. Samtidig påbegyndes anlæg af daginstitutionen og den første del af skolehaverne på cirka 4.500 kvadratmeter.

2023: Anlæg af plejehjemmet sættes i gang.

2025: Når plejehjemmets byggeplads er rømmet, kan skolehavernes sidste del på cirka 1.000 kvadratmeter af de i alt cirka 5.535 kvadratmeter etableres. Sideløbende med skolehavens afslutning anlægges den sidste del af daginstitutionens friareal samt fælles ankomstareal for daginstitution og plejehjem. Den grønne kile anlægges som det sidste, da arealet har tjent som adgangsvej til byggeplads og redningsvej til alle byggerier og ibrugtagne funktioner.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Byliv

Ingen sankthans i Frederiksberg Have

Annonce