Annonce
Trafik

Omfattende gravearbejde skal afslutte den store vandforureningssag

Det er et gravearbejde af de større, som Frederiksberg Forsyning i øjeblikket er i gang med i krydset Falkoner Allé/Nyelandsvej. Foto Bo Børresen
Frederiksberg Forsynings arbejde på Nyelandsvej og i krydset Nyelandsvej/Falkoner Allé fjerner den sidste kilde af forårets store drikkevandsforurening. Trafikanter, beboere og erhvervsdrivende må dog væbne sig med tålmodighed.

Du er med stor sandsynlighed stødt på det, hvis du inden for den seneste uges tid har befundet dig i området omkring Frederiksberg Centret. Et gravearbejde af de helt store udspiller sig i øjeblikket på Nyelandsvej og i krydset Nyelandsvej/Falkoner Allé.

Det centralt placerede kryds er spærret for trafik i alle retninger og vil være det frem til midten af juni. Cyklister og forgængere kan dog godt komme omkring i krydset, men det kræver en større omvej.

Det centralt placerede kryds er spærret for trafik i alle retninger og vil være det frem til midten af juni. Foto Bo Børresen

Det er Frederiksberg Forsyning, der er i gang med det omfattende gravearbejde, som involverer en stikledning og har relation til den store vandforureningssag, der prægede Frederiksberg i  perioden 27. februar-10. marts.

Annonce

- For at få fjernet den sidste kilde til forurening skal vi grave store dele af krydset op og grave på tværs af Nyelandsvej ved nummer 13. Det er et meget omfattende arbejde, og det kan desværre kun lade sig gøre at udføre det på en sikker og effektiv måde ved at spærre krydset af, siger projektleder Søren Stæhr, Frederiksberg Forsyning, der godt er klar over, at arbejdet skaber udfordringer – både for områdes beboere, for erhvervslivet og for trafikken.

- I størstedelen af perioden arbejder vi ud over normal arbejdstid fra klokken 7 til 18 for at få så effektiv en fremdrift som muligt, supplerer han.

Fikser gas med det samme

Frederiksberg Forsyning skal lægge 120 meter ny vandledning og fjerne nogle såkaldt døde ender på ledningerne i krydset, fordi de døde ender højner risikoen for bakterievækst. Transportledningen, hvor vandet har stået stille, skal inspiceres og skylles igennem på ny.

På Nyelandsvej skal forsyningen renovere 13 meter stikledning på tværs af vejen. En stikledning som Frederiksberg Forsyning, allerede mens vandforureningen stod på, havde under stærk mistanke for at spille en væsentlig rolle i sagen.

Nu ser Søren Stæhr frem til definitivt at kunne afslutte vandforureningssagen:

- Når de arbejder er udført, kan vi lukke forureningssagen endeligt og koble ledningerne i området til forsyningsnettet igen, siger han.

De gamle gasledninger, der ligger i krydset, bliver udskiftet med 120 meter nye ledninger ved samme lejlighed, da de er renoveringsmodne. Dette arbejde foregår parallelt med arbejderne på vandledningerne, så det forsinker ikke vandprojektet. På den måde skal krydset ikke graves op igen på et senere tidspunkt.

Annonce

Beklager fejl

5. marts lokaliserede Frederiksberg Forsyning kilden til forurening til et område omkring krydset Nyelandsvej og Falkoner Allé. Siden da har dette område været underlagt en omfattende undersøgelse med ekspertbistand fra et eksternt konsulentfirma.

Undersøgelserne har understøttet forsyningselskabets antagelser: I forbindelse med et renoveringsarbejde på transportledningen på Nyelandsvej, som blev udført i 2020/21, er der opstået en vandforurening på ledningsnettet. En gammel stikledning ud for Nyelandsvej 13 er defineret som sandsynlig forureningskilde.


Der er sket fejl, som vi beklager, og vi bruger al den viden, vi har samlet om denne sag, til at skærpe vores processer og projektledelse.

Kristian E. Beyer


Efter endt renovering blev denne stikledning koblet til den nye transportledning. Som følge af kombinationen af luft og stillestående vand i transportledningen har forureningen fået gode vækstbetingelser og har spredt sig i ud i ledningsnettet. De døde ledningsender i krydset skal fjernes, fordi det efterfølgende har vist sig, at de udgør en risiko for forurening.

- Alt i alt har der været en række usædvanlige forhold i spil - både hvad angår ledningsnettet og renoveringsarbejdet i 2020/21, som har haft betydning for, at forureningen opstod, fortæller chef for stab og strategi i Frederiksberg Forsyning, Kristian E. Beyer, og fortsætter:

- De usædvanlige forhold er en forklaring, men ikke en undskyldning. Der er sket fejl, som vi beklager, og vi bruger al den viden, vi har samlet om denne sag, til at skærpe vores processer og projektledelse.

Annonce

Hvorfor al den skylning?

Nogle læsere har undret sig over, at Frederiksberg Forsyning længe har skyllet intensivt i området omkring Nyelandsvej via brandhaner.

- Det gør vi for at være sikre på, at det vand, der sendes videre til kunderne, er 100 procent rent, forklarer Søren Stæhr og uddyber:

- Vi er fortsat med at skylle, også efter at vandprøverne fra området 10. marts viste, at der ikke længere var forurening i vandet. Det er vi, fordi vi fortsat overvåger vandets kvalitet og løbende tager prøver. Det er en sikkerhedsmanøvre at fortsætte skylningen, så længe der er en forureningskilde i nettet - også selvom kilden er inddæmmet. Det fortsætter vi med, indtil vores aktuelle arbejde på ledningsnettet er overstået, oplyser han og tilføjer:

- For at kunne overvåge vandet er det vigtigt, at vandet er friskt. Derfor løber det konstant i en tilpasset mængde.

Frederiksberg Forsyning vil i nærmeste fremtid offentliggøre en redegørelse om hele vandforureningssagen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
BYLIV

Her er forvandlingen af Skolen ved Sundet

Annonce