Annonce
Politik

Sådan vil politikerne forhindre cykeltyverier i København

Beboerne i området forudså allerede inden metroen blev anlagt, at der ville blive mange parkerede cykler på den trange plads. Foto: Angela Brink
Politikerne skal nu tage stilling til seks konkrete forslag, der skal forhindre cykeltyverier.

Vi har nok alle oplevet at få stjålet en cykel, og frustrationen er stor, når man skal hjem fra arbejde, hente sine børn eller står med fyldte indkøbsposer. Ifølge et notat vil kommunen nu komme tyverierne til livs, hvis der vel at mærkes findes penge til budgetforhandlingerne.

Forebyggende tiltag mod cykeltyveri ved S-togs-og metrostationer i København, det hedder det notat, der 16. august blev forelagt teknik- og miljøudvalget 16 august. Et notat som politikerne nu under de kommende budgetforhandlinger skal forholde sig til.

Notatet er foranlediget at et medlemsforslag fremsat og godkendt 26. april 2021, som VanløseLIV tidligere har skrevet om.

Annonce

Notatet foreslår seks forebyggende tiltag i kampen mod cykeltyverier.

Og findes der penge til de seks tiltag i budgetforhandlingerne, så bliver det sværere at være cykeltyv i København.

Større cykelparkeringsanlæg

Første tiltag er at etablere større cykelparkeringsanlæg ved stationer, og forvaltningen er allerede i dialog med både DSB og Metroselskabet vedrørende etablering af disse på og ved stationer.

Erfaringer med lignende anlæg i Holland, som blandt andet har bemanding og overvågning, er, at de reducerer risikoen for cykeltyveri. Tilsvarende tiltag i København vil dog afhænge af ekstern finansiering og har derfor et længere tidsperspektiv.

Et andet forebyggende tiltag er, at indsamle mere viden om cykeltyverier, således at kommunen i højere grad  målretter indsatsen for at forebygge cykeltyverier.

- Det kan omfatte en detaljeret kortlægning af cykeltyverier på baggrund af data fra politi og forsikringsselskaber, herunder omfang af cykeltyverier af el- og ladcykler vs. almindelige cykler, screening af eksisterende fastlåsningsmuligheder ved stationer i Københavns Kommune samt øget viden om, i hvilket omfang cykeltyverier er en barriere for, at borgerne vælger cyklen som dagligt transportmiddel og i kombination med offentlig transport, står der i notatet.

Derudover foreslås det i, at der gennemføres en markedsdialog med private aktører vedrørende de nyeste teknologiske løsninger, herunder RFID-chips og lignende, samt at der på baggrund af det forbedrede vidensgrundlag udarbejdes et detaljeret løsningskatalog.

Forvaltningen vurderer, at et projekt om bedre vidensgrundlag omkring cykeltyverier i Københavns Kommune kan gennemføres for ca. 0,6 millioner kroner.

Annonce

Lokalplaner

Tredje tiltag er fokus på cykelparkering, når lokalplanerne planlægges. Teknik- og Miljøforvaltningen har i den forbindelse mulighed for at stille krav i lokalplanerne til antal af cykelparkeringspladser ved nye metrostationer, samt om hvor stor en andel af pladserne, der skal være overdækkede. Og da metroforpladserne efter anlægsperioden overgår til at være offentligt vejareal, har Teknik- og Miljøforvaltningen derfor mulighed for at forbedre cykelparkeringsforholdene, eksempelvis i form af stativer med bedre fastlåsningsmuligheder til ladcykler, såfremt rammerne i lokalplanen muliggør dette.

Forvaltningen kan igangsætte adfærdspåvirkende tiltag, som forebygger køb og salg af stjålne cykler, både blandt borgere, cykelhandlere med videre.

Fra notat der blev forelagt teknik- og miljøudvalget 16. august 2021

Bedre fastlåsingsmuligheder, stativer, der giver brugeren mulighed for at låse cyklen fast med en medbragt kædelås, stativer med indbyggede wirer, samt stativer hvor cyklen kan fastlåses i stativet med en app eller nøglekort samt forbedret belysning er, ifølge notatet, fjerde tiltag og det kan angiveligt bidrage til at reducere risikoen for cykeltyveri på og omkring stationer.

Initiativet om udvikling af nye stativtyper er i planen estimeret til ca. 1,5 -2 millioner kroner, men omfatter også øvrige stativtyper. Et pilotprojekt, der fokuserer på udvikling af stativer med bedre fastlåsningsmuligheder ved stationer og forbedret belysning, estimeres at koste ca. 0,8 - 1,4 millioner kroner.

Annonce

Adfærdspåvirkende tiltag

Femte og næstesidste forbyggende tiltag er et fokus på manglende aflåsning af cykler, de det  øget risiko for tyveri ved stationer. Ifølge notatet indikerer tidligere undersøgelser, at op mod 20 - 30 procent af indsamlede cykler efterlades i ulåst tilstand. Derfor foreslås det, at Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætter adfærdspåvirkende tiltag, der informerer borgerne om, hvordan man bedst sikrer sin cykel mod tyveri.

Ændring af færdselsloven

Pr. 1. januar 2021 trådte en ændring af færdselsloven i kraft, hvilket har fokus på samarbejde mellem Københavns Politi og eksterne aktører og myndigheder om forebyggelse af cykeltyveri. Samarbejdet betyder, at kommunerne som vejmyndighed, får direkte hjemmel i færdselsloven til at fjerne efterladte cykler på offentligt vejareal. Hvilket betyder at forvaltningen er i dialog med Københavns Politi om den fremadrettede håndtering af indsamlede efterladte cykler. Forsikringsbranchens erfaring med cykeltyveri ved stationer er, at der primært er tale om lejlighedstyveri/brugstyveri, og at de stjålne cykler har en begrænset værdi. Dog så mangler der viden om, hvorvidt der er særlige udfordringer ved stationer i Københavns Kommune. Forsikring og Pension er derfor positivt stemt overfor at få et forbedret vidensgrundlag for cykeltyveri ved stationer i København, da de vurderer, at generelle forbedringer af cykelparkeringsforholdene, herunder fastlåsningsmuligheder og større anlæg ved stationer samt adfærdspåvirkende tiltag, kan reducere omfanget af cykeltyverier ved stationer i Københavns Kommune.

En reel effekt vil, ifølge Forsikring og Pension, afhænge af eventuelle teknologiske løsninger til genfinding af stjålne cykler samt at perioden fra tyveriet finder sted, til cyklen returneres til ejeren, reduceres markant, idet stjålne cykler sjældent genfindes og of- test først efter ejeren har anskaffet en ny cykel.

Videresalg af stjålne cykler udgør desuden, ifølge notatet, en forudsætning for særligt organiseret cykeltyveri. Og forvaltningen kan igangsætte adfærdspåvirkende tiltag, som forebygger køb og salg af stjålne cykler, både blandt borgere, cykelhandlere med videre. Sådanne tiltag vurderes at forebygge borgernes risiko for cykeltyveri ved stationer og kan gennemføres i samarbejde med lokaludvalg, politi, forsikringsbranchen, trafikselskaberne samt Økonomiforvaltningens indsats for Sikker By.

- Forvaltningen vurderer, at et forsøg med adfærdspåvirkende tiltag kan gennemføres for cirka 0,6 millioner kroner, med mulighed for gentagelse i efter-følgende år for 0,2 millioner kroner årligt, står der.

Annonce

Efterladte cykler

Sidst, men ikke mindst skal indsatsen for findelse af stjålne, efterladte cykler intensiveres.

En lovændring i færdselsloven giver forvaltningen udvidede muligheder for selv at tjekke stelnumre på indsamlede efterladte cykler i dialog med politiet, hvilket giver mulighed for, at forvaltningen i sammenhæng med håndtering af efterladte cykler, relativt hurtigt kan identificere, om en cykel er meldt stjålet, og dermed understøtte hurtigere returnering til ejeren.

- Dette vil dog kræve, at der tilføres ekstra ressourcer, da opgaven med tjek af stelnumre og tilsigelse af ejer/forsikringsselskab er en tidskrævende proces, blandt andet fordi den primært varetages manuelt, står der i notatet.

Efterladte cykler

Københavns Kommune estimerer, at cirka halvdelen af alle efterladte cykler, som den indsamler, er stjålet, primært som brugstyveri. I 2020 indsamlede den cirka. 20.140 efterladte cykler, hvilket er over normalen, da der i 2020 var afsat ekstra ressourcer til indsamling af efterladte cykler.
Teknik- og Miljøforvaltningen samarbejder med både Københavns Politi, DSB og Metroselskabet om mærkning og indsamling af efterladte cykler, som afleveres til politiet som hittegods, der derefter tjekker cyklernes stelnummer for at afgøre, om de er meldt stjålne og returnerer dem i så fald til ejeren eller ejerens for- sikringsselskab.

De indsamlede cykler, der ikke returneres til ejer eller forsikringsselskaber, bliver på nuværende tidspunkt enten solgt på hittegodsauktion eller sendt til skrot. I 2020 blev ca. 14.500 cykler sendt til skrot.

Øgede ressourcer til håndtering af adgang til stelnummer-registret i forbindelse indsamling af efterladte cykler indgår i forvaltningens budgetnotat, som er estimeret til 0,675 millioner kroner over tre år.

Budgetforhandlingerne skal være færdige mandag 20. september.

Annonce
Bydel

Usædvanligt opråb: Kom og parkér jeres cykler her

København

Søndagens coronatal: Tre døde med Covid-19 det seneste døgn

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
KULTUR

Tine og Carsten genåbner ikonisk kulturperle: - Det ville jo være synd, hvis der kom en cykelhandler i stedet

Samfund

Skilt skrevet på dansk skaber forvirring blandt romaer på Lyngsies Plads

Danmark

Løvkvist til DF-årsmøde: Den weekend, Pia Kjærsgaard mistede sit parti

Sport

Chris Anker Sørensen er omkommet efter trafikulykke i Belgien

Danmark

14.028 klip i kørekortet på et halvt år: Alt for mange er optaget af mobiltelefonen i trafikken

byliv

Ny hæder til København: Kåret som verdens sikreste by

Byliv

Folkefest på alléen: Årets teaterflise er lagt

Byudvikling

Så er den gal igen: Søjler i skandalebyggeri lever ikke op til brandkrav

Debat

Send ungerne på plejehjem

Københavns fremtid

KøbenhavnLIV inviterer til live-debat 50 dage før kommunalvalget

Byliv

Ikoniske Café Rosenhaven lukkes efter hård kamp: Det gør ondt at sige farvel

Byudvikling

Det er nu eller aldrig: Halvdelen af Bispeengbuen skal rives ned

Annonce