Annonce
Sport

Treårigt tilsagn på vej til motorløb: To timers dagligt løb fra 2022

Copenhagen Historic Grand Prix udskydes til 2021. Foto. Copenhagen Historic Grand Prix . Foto. RaceLens.dk
31. maj tager Teknik- og Miljøudvalget stilling til om arrangørerne af Copenhagen Historic Grand Prix skal have et treårigt tilsagn. Ninna Hedeager Olsen (EL) mener det er en dårlig ide.

Mandag 31. maj Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal gives et treårigt tilsagn til afholdelse af Copenhagen Historic Grand Prix i perioden 2022 til 2024, og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til, at Teknik- og Miljøudvalget godkender tilsagnet. Dog med det forbehold, at forvaltningen hvert år skal give konkret arrangementstilladelse på baggrund af det enkelte års ansøgning sammenholdt med evalueringer af tidligere års afholdelser.

Argumentet for et treårigt tilsagn er, ifølge ansøger, at 'de med et nyt treårigt tilsagn, ud over det ordinære veteranbilsracerløb, får mulighed for at afvikle en af bare fem World Cup afdelinger for 'Pure ETCR' i 2022 og årene frem. Pure ETCR er en serie for 100 procent elektriske standardvogne (gadebiler), står der i indstillingen.

Hensyn til beboere

Ifølge planen skal løbene afholdes første weekend i august, (indenfor skolernes sommerferie, red), for at skabe færrest mulige gener i hverdagstrafikken.


Københavns Kommune har gennem årene modtaget en række klager omhandlende støjgener og fremkommelighedsproblemer i lokalområdet.


Og i lighed med tidligere år, er det planen, at der etableres omkørselsmuligheder til erstatning for Frederikssundsvejs-tunnelen.

Københavns Kommune har gennem årene modtaget en række klager omhandlende støjgener og fremkommelighedsproblemer i lokalområdet. Kommunen har derfor siden 2016 skærpet vilkårene for tilladelsen. Derfor vil kommunen, ifølge indstillingen, stille krav til arrangørerne om, at fremkommeligheden sikres bedst muligt.

Forvaltningen vil ligeledes stille krav om, at arrangøren skal varsle beboerne om, hvornår der foretages opbygning og nedtagning af banen, ligesom arbejdet med opstilling af afspærringsmateriel skal ske under rimelig hensyntagen til beboerne og den nærliggende bebyggelse.

For eksempel vil der, ifølge Københavns Kommune, konkret blive stillet vilkår om, at opstilling ikke sker efter kl. 22.00, hvilket tidligere har været tilladt.

- Da kravet om at opstilling af materiel sker med størst mulig hensyntagen til beboernes fremkommelighed vurderer forvaltningen, at det er rimeligt, at arrangøren får 11 dage til opstillingen, står der i notatet.

Områdekort. Illustration: Ansøgningen

Forvaltningen vil desuden årligt følge op på arrangørens overholdelse af vilkår og det efterfølgende år skærpe vilkårene, hvis det på baggrund af evalueringer skønnes nødvendigt.

Annonce

To timers dagligt løb fra 2022

Ifølge notatet forventer ansøgeren fra 2022 som minimum to timers daglig løbsafvikling med el-biler som en del af arrangementet. Eftersom el-biler er mindre støjende end historiske racerbiler er det forvaltningens forventning, at CHGP på længere sigt vil medføre færre støjgener.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget ikke  tildeler et principielt treårigt tilsagn til at kunne afholde CHGP i årene 2022 – 2024, skal forvaltningen fortsat behandle indkomne etårige ansøgninger år for år.

Ninna Hedeager Olsen (EL) er dog ikke enig i indstillingen.

- Jeg synes, det er en rigtig dårlig idé at tillade et stort motorløb i København. Det passer slet ikke til byens grønne profil. Selvom arrangørerne også har planer om et elbilsløb, så fylder det forsvindende lidt i de samlede planer. Støjen fra motorløbet generer også beboerne i området, og det bliver sværere at bevæge sig rundt i byen, mens løbet står på, skriver Ninna Hedeager Olsen i en mail. Mail fortsætter.

- Jeg er glad for, at det lykkedes os at forhindre et Formel 1 løb i København, og jeg håber, at det også vil lykkes at sætte en stopper for motorløbet Copenhagen Historic Grand Prix. Jeg kan i hvert fald på ingen måde forestille mig et parti i København støtte en forhistorisk begivenhed, som et motorløb, der fylder, støjer og sviner i vores allesammens by.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce