Annonce
Miljø

Vandet under Lersøparken kan køle hele byen ned i heden

Lersøparken mellem Nørrebro, Nordvest og Østerbro. Foto: Arkiv

Under Lersøparken er der så meget vand, at hvis man ’prikkede hul’ ned til grundvandet, så ville der stå vand op i tre meters højde.

Det skyldes, at Lersøparken - som navnet også antyder – er anlagt oven på den historiske Lersø, der var en stor sø, der strakte sig fra Lyngbyvejen til Nørrebrogade. Grundvandsspejlet i Lersøparken står derfor højere end selve parkens terræn, og derfor vil vandet komme op af jorden, hvis der ’prikkes hul’ på den gamle søbund.

Vi foreslår at åbne en ’Lersøkilde’ – en vandboring i Lersøparken – og at vi bruger vandet til at sikre, at vi har vand nok i vores by.

Annonce

Vandet skal først og fremmest bruges til at sikre, at der er vand nok i det regnvands- og skybrudsprojekt, der er ved at blive etableret som en sø i Lersøparken.

Men lige ved siden af Lersøkilden ligger Lygte Å – en af Københavns historiske åer, som i dag desværre er lagt i rør under Lersøparken. Lygte Å løber ind til Bispeengbuen, hvor den bliver til Ladegårds Å, som løber ud i Søerne. Og fra Søerne løber vandet videre til Østre Anlæg og Kastellet.

Illustration: Sted Arkitekter

Så hvis vi kan få mere vand i Lygte Å, så giver det mere vand i hele byen. Vi foreslår derfor, at Lersøkildens overskydende vand ledes til Lygte Å, og på den måde sørger vi for, at der er mere vand i byen. For eksempel også til de igangværende udviklingsprojekter med en åben Ladegårds Å.

Fremtidens ekstreme tørke og hedebølger er her nu. Både i 2018 og 2020 var der så varmt og tørt i København, at byen ’tørrede ud’ og efterlod vores søer med meget lav vandstand. Også mange træer bukkede under, og hvad der er langt værre, så var der ifølge Statens Serum Institut en overdødelighed i Danmark på 250 mennesker under hedebølgen 2018.

Vand, der fordamper i varmen, er den suverænt mest bæredygtige og effektive måde at nedkøle byen. Og så er vand også smukt, og noget vi skal have mere af i byen. Gerne også som flere fontæner og springvand. Alternativ nedkøling som aircondition vil derimod være en katastrofe for bylivet og for klimaet, da aircondition bruger store mængder energi og blot flytter varmen fra bygninger og ud i det offentlige rum.


I København får vi i dag alt vores vand uden for kommunegrænsen, og vi synes, det er på høje tid, at vi udnytter de vandressourcer, vi selv har i byen.


Flere vandprøver fra området i de senere år har vist, at dette vand er så rent, at det kan hentes op og gøre nytte i byen. Men der er meget strenge miljøkrav til vand i byens søer – i nogle tilfælde er kravene faktisk strengere end til drikkevand - og det i sig selv kan være en forhindring for, at der kommer tilstrækkeligt vand i vores søer. Om nødvendigt må der derfor foretages ekstra rensning et sted langs å-systemet inden udledning til Søerne – det kunne være i Lersøparken, ved Bispeengen eller ved Søpavillonen.

Vi har brug for mere rent ferskvand i byen. I København får vi i dag alt vores vand uden for kommunegrænsen, og vi synes, det er på høje tid, at vi udnytter de vandressourcer, vi selv har i byen.

Og Lersøkilden er et godt bud på at starte dette arbejde. Vi vil derfor i efterårets budget have afsat penge til, at der bores en ’Lersøkilde’ i Lersøparken, som kan give mere vand og liv til hele byen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce