Annonce
Børneliv

Vuggestuebarn efterladt grædende i mudderpøl: Pædagog råber op om omsorgssvigt

Irena kastede håndklædet i ringen efter opråb om børns mistrivsel i Nørrebro-institutionen Titanrosen. Nu tager hun bladet fra munden. Foto: Byrd/Kasper Løjtved
En institution på Nørrebro er under alvorlige anklager fra nuværende og tidligere ansatte. Anklagerne lyder blandt andet på omsorgssvigt og uacceptabel adfærd. Institutionen kan ikke genkende billedet.

- Jeg har set vuggestuebørn, der er blevet nægtet trøst - episoder hvor enkelte medarbejdere har forhindret andre i at trøste. Jeg har set børn, der blev ignoreret, mens de har siddet grædende i en mudderpøl på legepladsen. Jeg har oplevet et hårdt og ikke anerkendende sprog over for de små, og jeg har oplevet børn, der er blevet råbt ind i hovedet. Jeg har oplevet børn, der er blevet revet i armen - det kunne en gang i mellem være måden at komme op af trappen på. Jeg oplevede begrænset omsorg og kram, hvor der var brug for det. Jeg har råbt op om det, men ingen har lyttet - til sidst kunne jeg ikke mere.

Ordene kommer fra en tidligere pædagog og ansat hos Nørrebro institutionen Titanrosen på Titangade 7. Gennem en årrække var Irena Kljutic vidne til rystende hændelser og omsorgssvigt overfor de små vuggestuebørn.

- Det var som om, det var en helt legitim adfærd. Jeg forsøgte flere gange at stoppe det, jeg så, men jeg blev enten ignoreret eller irettesat. Jeg har aldrig oplevet noget så grotesk, og jeg har følt mig helt igennem magtesløs, fortæller Irena Kljutic, som har pædagogisk erfaring gennem 20 år.

Annonce

Omsorgssvigt af vuggestuebørn

Uafhængig af hinanden er NørrebroLIV blevet kontaktet af tidligere- og til dato stadig ansatte medarbejdere fra Titanrosen, der bekræfter Irena Kljutics hårde anklager. De ønsker ikke at stå frem, da de frygter for deres nuværende og fremtidige ansættelsesforhold i Københavns Kommune. Gennem årene har de forsøgt at konfrontere deres leder med deres bekymringer - alle uden at blive hørt.

En nuværende medarbejder i Titanrosen udtaler til NørrebroLIV:

- Der køres en ”alternativ” pædagogik på nogle af stuerne i Titanrosen, som det er svært at være vidne til. Jeg ville ønske, at de hændelser, som Irena beskriver, alle var fortid, men nogle af dem forekommer stadig, og der kan desværre føjes flere til listen, siden hun stoppede hos os.

Områdechef Mikala Jørgensen fra Børne- og Ungdomsforvaltningen på Nørrebro/Nordvest tager den nuværende bekymring meget alvorligt.

-Vi er meget ærgerlige over, at en nuværende medarbejder ikke har henvendt sig til os med sin bekymring. Vi tager alle bekymringer om børnenes hverdag alvorligt, og vi vil naturligvis undersøge det nærmere. Blandt andet ved at tage ud og observere den pædagogiske praksis i vuggestuen endnu grundigere, skriver hun i en mail til NørrebroLIV.

En anden tidligere medarbejder valgte ligesom Irena Kljutic at opsige sin stilling i Titanrosen. Hun havde fået nok af det, som hun beskriver som en uhensigtsmæssig pædagogisk praksis og adfærd, som hun ikke mener hører hjemme i en institution - slet ikke med små børn.

NørrebroLIV har også talt med bekymrede forældre. En af dem er Dorte Jørgensen. Hendes søn gik ud af Titanrosen i sommeren 2020.

- Vi var førstegangsforældre, og vi vidste ikke bedre. Hver gang vi adresserede en undren eller rettede direkte kritik af observationer, som vi gjorde os, blev problemstillingen altid vendt om, og der blev sat spørgsmålstegn til vores evner som forældre. Vi blev ikke lyttet til. Det var utrolig ubehageligt, og i dag ved jeg, at det ikke var os, den var gal med, fortæller Dorthe Jørgensen, som har valgt at stå frem for at sætte fokus på det, som hun beskriver som et uhensigtsmæssigt miljø.

Et andet forældrepar nåede kun at have deres barn i Titanrosen i otte måneder, før de flyttede ham. Mens han gik i Titanrosen, ændrede han så voldsom adfærd, at det stadig påvirker familien at tænke tilbage på.

- Jeg skammer mig over, at jeg overså et så groft omsorgssvigt. Hvorfor reagerede jeg ikke noget før, når jeg nu kunne mærke, at noget var så gruelig galt. Vi kunne ikke kende ham. Alt lys og gnist i hans øjne forsvandt - og på billeder fra institutionen sad han tom i blikket. Han var ikke længere den glade dreng, vi kendte, fortæller Maria.

Maria er dog ikke hendes rigtige navn. I denne artikel er hun anonymiseret, da hun frygter, at hendes medvirken kan påvirke hendes nuværende og fremtidige arbejdsforhold i Københavns Kommune.

Afviser anklager

Områdechef Mikala Jørgensen fra Børne- og Ungdomsforvaltningen på Nørrebro/Nordvest er blevet gjort bekendt med anklagerne fra artiklen. Hun er dog ikke enig i anklagerne:

- Det er voldsomme anklager, som vi tager meget alvorligt. Men vi kan ikke genkende hverken de konkrete forløb eller det billede, som her tegnes af den pædagogiske praksis. Medarbejderne føler sig urimeligt anklaget. Den pædagogiske tilsynsrapport viser en god institution i positiv udvikling, som aldrig har fået en alvorlig anmærkning. Der har været en enkelt episode for fire år siden, hvor et barn blev hevet i armen. Det blev påtalt, og siden har der ikke været påviste eksempler på uacceptabel adfærd, skriver områdechefen i en mail. Mailen fortsætter:

- I alt har vi de seneste tre år fået bekymringshenvendelser fra tre personer, en tidligere medarbejder og to tidligere forældre. Disse henvendelser blev undersøgt, men der var ikke eksempler på den adfærd, som de anonyme kilder nu beskriver. Da lederen spurgte ind til det, kunne den tidligere medarbejder ikke give konkrete eksempler på overgreb eller omsorgssvigt. Hvis vi var blevet bekendt med overgreb, ville vi reagere med det samme. Hvis man har den adfærd, der her beskrives, skal man ikke arbejde med børn.

Irena oplever dog ikke, at forvaltningen tog hendes henvendelser alvorligt.

Efter adskillige henvendelser og konfrontationer med pædagoger, institutionens leder, henvendelser til fagforbundet og ikke mindst til forvaltningens pædagogiske konsulent, som er tilknyttet institutionen, valgte hun i 2020 at opsige sin stilling, da hun ikke længere kunne holde til den hårdhændede behandling af de små.

Jeg anser det som et kæmpe svigt, at der er børn i Titanrosen, der har været udsat for den behandling, og at forvaltningen blot har set gennem fingre med det. Det er under al kritik. Mine henvendelser burde i den grad få nogle alarmklokker til at bimle og bamle.

Irena Kljutic

- Man kan mene, det er kujonagtigt, at jeg er fratrådt min stilling. Den følelse kan jeg godt selv sidde med engang imellem, for jeg føler, at jeg har svigtet de små ved at stikke halen mellem benene, men jeg har gjort det for at passe på mig selv, fortæller Irena Kljutic.

Annonce

Vi er trygge

NørrebroLIV har også talt med en række nuværende forældre, for at høre dem, hvordan de oplever det at have børn i Titanrosen. Andreas Klint Garby er en af de forældre , og han er glad for institutionen og mener, at hans børn trives.

- At nogle har haft oplevelser som beskrevet, dét kan jeg ikke fornægte, da vi ikke er der hele tiden. Men det er ikke noget, vi oplever eller er bekymrede for. Desuden så taler vi også med andre forældre, der er lige så glade for Titanrosen som os. Og hvis et af vores børn har haft en dårlig dag, så får vi det at vide. Når det er sagt, så jeg tænker, at den pædagog, der har talt med jer, må tage et ansvar og fortælle det til ledelsen, hvis der sker noget. Hun har jo et medansvar, hvis hun lader stå til.

Den ansatte har fortalt os, at den pågældende har fortalt ledelsen om sine bekymringer. Uden at der sker noget. Hvad tænker du om det?

- Det er selvfølgelig problematisk. Men jeg må bare sige, at jeg altså stoler på de folk, der tager sig af vores børn. Hvis jeres kilde har ret, håber jeg selvfølgelig, at ledelsen gør noget, hvis der er steder i institutionen, hvor det ikke er godt nok.

Nørrebro institutionen Titanrosen anklages af nuværende- og tidligere medarbejdere og flere forældre for en række rystende hændelser med psykisk- og fysisk magtanvendelse over for institutionens vuggestuebørn. Foto: Rebecca Veinø Johansen


Annonce

Hvor var forvaltningen?

Vi skal tilbage til 2018. Her oplevede Irena Kljutic en optrapning af de førnævnte episoder, hvor vuggestuebørn blev hårdhændet behandlet. Her fortæller hun, at flere forældre rettede henvendelse til hende med deres bekymringer.

Det, der ifølge Irena Kljutic blev set gennem fingre med fra forvaltningens side, er ikke småting. Hun føler sig svigtet af en instans, som var nedsat med det formål at føre tilsyn med institutionen og sikre, at børnene - og ikke mindst deres forældre - kunne have tillid til den institution, som de havde valgt at anbringe deres barn i størstedelen af dets vågne timer.

Det er dog ikke det billede, som områdechef Mikala Jørgensen har på situationen.

- Hvis man arbejder med børn og oplever kolleger, der opfører sig dårligt overfor børnene, har man pligt til at gribe ind. Så det er meget alvorligt, hvis en medarbejder ikke går videre med sin bekymring. Medarbejderen kan enten gå til sin nærmeste leder, til sin tillidsrepræsentant eller til institutionens klyngeleder eller områdechefen. Eller man kan henvende sig til kommunens whistleblower-ordning, hvor man kan være anonym, så der er mange muligheder for at gøre noget, skriver hun og henviser til, at den pædagogiske tilsynsrapport viser en god institution i en positiv udvikling, og at den aldrig har fået en alvorlig anmærkning.

Irena Kljutic understreger, at hun har sat fokus på sine bekymringer overfor forvaltningen. Men uden held.

- Jeg kunne ikke holde ud at være vidne til, den måde flere børn fra Titanrosen blev behandlet på. Jeg ytrede flere gange mine bekymringer til forvaltningen mundtligt og skriftligt, men hver gang blev jeg affærdiget. Forvaltningens udsendte konsulent gav mig endda besked på at være 'faglig tålmodig' siger Irena Kljutic og fortsætter:

- Jeg er rystet over forvaltningens måde at håndtere mine mange henvendelser på.

Den nuværende medarbejder appellerer til de nuværende forældre.

- Det er dejligt med glade forældre, men de skal være glade for, at de ikke er her i løbet af dagen. Jeg ville ikke føle mig tryg ved at have mit barn i institutionen i dag. Det kan godt ske, at det ser fint ud på overfladen, men det er tydeligt, at vi har med forældre at gøre, som ikke ser hele billedet. Måske er det nemmest for dem kun at se, hvad de vil se, udtaler den nuværende medarbejder og understreger afslutningsvis, at hun har konfronteret lederen af institutionen.

Sådan gjorde vi

Efter at være blevet kontaktet af Irena, som rettede kritik af institutionen Titanrosen, gik NørrebroLIV i gang med at undersøge, om andre havde samme oplevelser.

Her fik vi kontakt til flere ansatte - nuværende og tidligere samt forældre som kunne fortælle samme historie uafhængigt af hinanden. I den forbindelse er NørrebroLIV er kommet i besiddelse af dokumenter og korrespondancer mellem forvaltningen og de tidligere medarbejdere. Redaktionen er ligeledes bekendt med andre dokumenter og udtalelser fra tidligere og nuværende ansatte samt forældre, der understøtter beskrivelser og hændelser, som flere nuværende og tidligere medarbejdere har underbygget.

Vi har via en aktindsigt (2019-2020) forsøgt at afdække om der var flere bekymringshændelser. Her har redaktionen modtaget dokumenter vedrørende to forældre, der var bekymrede for deres barns trivsel. En forælder mener at der bør føres skærpet tilsyn. Det afviser forvaltningen dog ifølge aktindsigten.

De to kilder som er en del af aktindsigten er ikke de samme to forældre, som NørrebroLIV har været i kontakt med, på trods af at de fortæller at de også har rettet henvendelse til ledelsen.

Inden udgivelse har forvaltningen modtaget samtlige anklager fra vores kilder - de fleste som citater, så de har haft mulighed for at forholde sig til nævnte anklager i sagen.

Ifølge aktindsigten er der ikke indberettet nogle magtanvendelser.

I aktindsigten fik vi afslag i korrespondance mellem ledelse og pædagogisk konsulent efter offentlighedsloven.

Vi fik også afslag på aktindsigt i korrespondance mellem pædagogisk konsulent og personale, da der er tale om interne arbejdsdokument efter offentlighedsloven.

Vi har desuden forsøgt at få kontakt med forældre, der på nuværende tidspunkt har børn i Titanrosen. Dette gjorde vi, for at få dem til at forholde sig til de påstande, vi også har fremlagt for forvaltningen. Ingen af de forældre, vi har været i kontakt med, kan nikke genkendende ti kritikken.

Det siger psykologen

Vi har spurgt autoriseret psykolog og specialist i pædagogisk og klinisk psykologi, Lone Hygum, hvad det betyder for et barn at være i sådan en hverdag, som den angiveligt er i Titanrosen.

- Hvis en voksen blev udsat for det, I beskriver, så ville man sige sit arbejde op. Men de her børn kan ikke komme væk fra en situation, de oplever skræmmende og truende. Og de kan få et mærke resten af livet, udtaler Lone Hygum. Der slår fast, at barnet kan miste sin grundlæggende tillid til, at voksne vil dem det godt. Og hun pointerer, at hvis man observerede forældre agere overfor deres egne børn, som beskrevet i Titansen, så ville det betyde en underretning.

Hvorfor det?

- Det I her har fremlagt og hvis det er rigtig, så er det fysiske overgreb, trusler og udskamning, svarer Lone Hygum.

Annonce
Kaos

Københavnere må lede i timevis: Hvorfor er der ikke parkeringspladser til alle med en p-licens?

Det sker

Forkæl dine smagsløg: Kig forbi Østerlandsk Thehus på fredag

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sure smileys

Spisested holdt sur smiley skjult: - Jeg føler mig hårdt behandlet

sexisme og sexchikane

Anonyme opråb: Så mange har henvendt sig med sexisme og seksuelle krænkelser i kommunen

corona

Det skal være nemmere at få et stik: To nye vaccinecentre åbner

BYLIV

Tjek de nyeste fødevaretrends - og vær med til at påvirke dem

Kommission vil have Forsvaret til at se på slettede sms'er

Sundhed

Nyt vaccinationscenter på Frederiksberg: Nu tages en kulturinstitution i brug

byens bedste liv

Vidste du det? Kæmpe juletræ med lys og pynt hænges på hovedet

Det sker

Øl i store mængder: Kig forbi til en smagsprøve eller to

112

Dramatik på populært museum: 400 gæster evakueret efter mistanke om brand

Forsvaret forurener campingejers fiskesø: - Gå i gang med at rense op nu

Juletid

Juletræssalget på Halmtorvet sikrer jobs til byens udsatte: - Det er hyggeligt og gør hverdagen nemmere

Alarm 112

Fysioterapeut voldtog tre kvinder i sin lejlighed i København

Indvandring

Se listen: Her er Københavns parallelsamfund

Annonce